Atatürk’ün Spor İle İlgili 5 Sözü ve Bu Sözlerin Anlamlarının Kısaca Açıklaması

 Atatürk’ün Spor İle İlgili Sözleri ve Bu Sözlerin Anlamlarının Açıklaması


1) Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim:  Spor yapmak sadece bedenen güçlü olmak demek değildir. Elbette bedenen güçlü olmak, sağlıklı olmak insan yaşamı için önemlidir ama sporcuda olması geren en önemli şey güzel ahlaktır, zekadır ve olayları iyi anlama kabiliyetidir. Spor yapan kişi aklını da iyi kullanır ve sağlıklı düşünür ve bedenin gücü zekaya da yansır.  Güçlü bir zekaya ve güzel ahlaka sahip olan kimseler  zorluklarla başa çıkabilen, kendini idare edebilen, disiplinli kimselerdir. Sporcuda aranan en önemli özelliklerden biri de zeki olması ve ahlaklı olmasıdır.

 

2. Türk milleti anadan doğma sporcudur. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerinde güreşirken görürsünüz. Ata en çok , ve iyi binen yalnız Türk erkekleri değildir. Türk kadını da bu işi iyi bilir: Milletimizin güzel insanları çalışkan ve sporu seven kimselerdir. Çünkü spor bizim milletimizin kanına işlemiştir. Küçücük çocuklar harman yerinde güreşerek spor yapar ve buna mutlu olur, atı en iyi kullanan ve atı en çok seven de bizim milletimizin değerli fertleridir. Kadını ve erkeği ayırt etmeden bizler sporu çok seven ve hareket halinde olmayı çok seven milletin çocuklarıyız.

 

3. Türk sosyal bünyesinde spor düzenlemekle vazifeli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor yaptırmazlar. Esas olan bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi ve terbiyesini sağlamaktır: Amaç çocukları spor yaşamına iyi hazırlamaktır. Spor gösteriş için yapılan bir faaliyet olmamalıdır. Önemli olan tüm yaştaki çocukların spor ahlakını da edinmesidir. Böyle olduğu zaman gerçek anlamda spor yapılmış olur.

4. Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir Bu kadar mühim olan spor hayatı, bizim için daha mühimdir: Nasıl ki spor yapmak dünyadaki başka ülkeler için önemliyse bizim ülkemiz için de spor yapmak önemli bir faaliyettir.

 

5.Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik, ferdi ve milli eğitim bakımından da o nispette önemlidir:  Spor faaliyetlerinden biri de izcilik faaliyetidir. Gençlerin sosyal yaşamında önemli bir yeri olan izcilik faaliyetlerine ara verilmeden devam edilmelidir. İzcilik, pek çok kişiyi doğada hayatta kalma eğitimi sağlayarak zorlu şartlara hazırlık yaptırıyor. Doğada yaşanacak herhangi bir durumda kişilerin hayatta kalmasına yardımcı olacak bilgiler veriyor. Dünyada 1907 yılında, korgeneral Robert tarafından Britanya'da kurulmuştur. herkes tarafından yapılabilen ve hiç bir şekilde din ve ırk ayrımı yapılmayan bir eylemdir. Özellikle doğayı sevmek, insanlara değer vermek, her ortama uyum sağlayabilmek izcilerin en temel kuralları arasında yer alıyor İşte bu güzel olumlu yanlarından dolayı Atatürk de izciliğe çok önem vermiş ve sporun yapılması gerektiğini söylemiştir. 

 

6.Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması , Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde , itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır: Gençlerimizi her türlü spor faaliyetine yönlendirilmeli ve onların kendilerini geliştirmesi sağlanmalıdır. Spor aynı zamanda insanları heyecanlandıran ve insanı amaca götüren güzel bir eylemdir.

 

 

 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme