Su Tasarrufu İle İlgili Kompozisyon

 Su Tasarrufu İle İlgili Kompozisyon


Canlıların yaşamı için hayati öneme sahip olan sularımız ne yazık ki küresel ısınma, sanayileşme sonucunda su kaynaklarının kirletilmesi, insanların doğanın ekolojik dengesi ile oynaması, bilinçsiz su kullanılması suların azalmasına sebep olmuştur. Birleşmiş Milletlerden alınan  bilgilere göre, küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniyle dünyadaki temiz su kaynakları tükenmeye devam etmektedir. Su kirliliği ve su yetersizliğinden dolayı dünyadaki canlıların yaşamı tehlike düşmüştür.

 

 Kirli su yüzünden, suların hiç olmamasından ötürü çok sayıda çocuk, genç, yetişkin hayatını kaybetmektedir. Suların kirletilmesi sadece insan yaşamını değil okyanuslarda, denizlerde, göllerde yaşayan canlıların yaşamını da kötü etkilemektedir. Temiz su kaynaklarının tükenmesini önlemek için su tasarrufu yapılmalıdır. Bunun için de yapılması gereken sorumlulukları şu şekilde sıralayabiliriz:  Musluklardan akıttığımız her damla suyun hesabını yapmalıyız ve bu konuda çocuklarımızı bilinçli olarak yetiştirmeli ve gerekmedikçe su kullanmamalıyız. Banyoda duş süresi kısa tutulmalı, bulaşıklar ve çamaşırlar makinede yıkanmalı, damlayan musluklar tamir ettirilmeli, küveti doldurmak yerine bir kovaya su koyup yıkanılmalı, su akıtırken daha az akış hızına sahip duş başlıkları ve musluklar kullanılmalı, diş fırçalarken musluklar şakır şakır akmamalı, büyük iş yerlerinde sular boş yere akıtılmamalı, devletin malı deniz yemeyen keriz mantığı ile devletin suyu gereksiz yere harcanmamalıdır. Bilinçli vatandaşlar yetiştirilmeli, su tasarrufu ile ilgili bilgilendirme toplantıları, haberleri yapılmalıdır. Sıcak su musluğu açıldığında suyun ısınmasını beklerken akıtılan suyun boşa akmaması için kova doldurulup bu su gereken farklı yerlerde kullanılmalıdır.

 

 Ruhsatsız açılan su kuyuları denetlenmelidir. Fabrikaların atıkları için arıtma tesislerini aktif bir şekilde çalıştırılmalıdır. Deniz, baraj ve göl ve sulama göletlerinin yakınlarına fabrika ve hayvancılık ile ilgili tesisler kurulmamalıdır. Doğaya saygılı olan, çevre bilinci olan çocuklar yetiştirilmeli ve doğa dostu insanlar olmalıyız. "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz" şeklinde hareket ederek sularımız yok yere heba edip kendi kötü sonumuzu kendi elimizle hazırlamamalıyız. İstersek hep birlikte bu işin üstesinden gelir ve gelecek nesillere güzel yarınlar bırakabiliriz. Yeter ki sularımızı tasarruf edelim, doğamızın bize sunduğu mucizeleri hunharca kullanmayalım.

 

 

1 yorum:

Deneme