Alın Teri Dökmek İle İlgili Özdeyişler

 Alın Teri Dökmek İle İlgili Özdeyişler


Alın teri insan onurunu korur ve insanın başka bir insan karşısında dimdik durmasını sağlar. Kişinin kendi alın teri ile kazandığı para onu mutlu eder ve kişinin kendine olan güvenini artırır.

Alın teri dökmenin önemi ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır.” Ahmet Hamdi Tanpınar

“En çok bolluk getiren yağmur alın teridir.”  Cenap Şahabettin

“En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır.” Hz. Muhammed(s.a.v)

“Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.”  Crowquill

 

“Yakın geçmişin tarım toplumunda insanın can ve ter yoldaşı olan emektar atın öküzün kanını emerek geçinen at sinekleri günümüzde de insanın yakasına etine kanına yapışarak asalaklığını sürdürmektedir. “ Alper Akçam

“İşçi emek verendir. Alın teri dökendir. Faiz yerine bereketi tercih edendir. Kimseye boyun bükmeyen rızkını Allah’tan bilendir. Üç günlük dünyaya gereken dokuz öğünü helalinden isteyendir. İşine kattığı niyet ve besmele ile onu ibadete çevirip kaderine düşen rolü dürüst temiz örnek olarak yaşayıp bunları da ameli salihe çevirendir. Veren eldir. Minnet etmeyendir.”  Mehmet Deveci

 

“Büyük olmanın yolu da deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.”  Albert Camus

“Devletin malı deniz yemeyen domuz” mantığı ile değil emeğin yüceliği değeriyle ülke bireyleri yetiştirilmelidir. Emek vermeden taş taş üstüne konamayacağı öğretilmelidir. Güzel bir gelecek için bedelinin ödenmesi gerçeği tüm ülke bireylerinin beyinlerine kazınmalıdır. Gündoğdu Yıldırım

“Emek çekilmiş her şey değerlidir.”  Mimar Sinan

 

Alın teriyle ıslanan toprak kurumaz. İbrahim Olcaytu.

“Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin bütün vakaları ve hadiseleri hayatın bütün mübahadeleri bunu teyit ediyor. Milletimiz çok büyük elemler mağlubiyetler facialar görmüştür. Bütün bu olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun hikmeti aslisi şudur çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanıyorken öteki eliyle sabanla topraktan ayrılmadı.” Mustafa Kemal Atatürk


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme