Kardeş Şehirler Kudüs Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 Kardeş Şehirler Kudüs Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları


1) Aşağıdakilerden hangisi Filistin'in komşularından değildir?

A) Türkiye

B) Lübnan

C) Mısır

D) Ürdün

 

2) Tarık'ın Filistin topraklarını seyrettiği dağın adı nedir?

 A) Jabal

B) Wadi Rum

C) Nibu

D) Petra

 

3) Nibu Dağı aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır?

A) Lübnan

 B)Mısır

C) İran

D) Ürdün

 

4) Tarık'ın ilkokul öğretmeninin adı nedir?

A) Hacı Ahmet

B) Seyyit Musa

 C)Hoca Salih

D) Abdurrahman Çelebi

 

5) Kudüs'ün etrafını kuşatan surları kim yaptırmıştır?

A) Kanuni Sultan Süleyman

B) Yavuz Sultan Selim

C) Fatih Sultan Mehmet

D) Yıldırım Bayazıd

 

6) Kudüs'ün etrafını kuşatan surlardaki büyük kapının adı nedir?

 A)Bağdat

B) Semerkand

C) Hz. Davud

 D)Şam

 

7) Tarık'ın kendisinin dışında kaç kardeşi vardır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

 

8) Hangisi Tarık'ın kardeşlerinden biri değildir?

A) Hatice

 B)Ayşe

C) Beşir

D) Hüseyin

 

9) Tarık'ın annesi ne iş yapardı?

A) Halı dokuma

 B)Pazarcılık

C) Temizlikçilik

 D)Çömlekçilik

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Aksa'nın bulunduğu şehrin isimlerinden değildir?

A) Darü's-Selam

 B)Arz-ı Mukaddes

C) Kudüs

D) Bağdat

 

11) Mescid-i Aksa'yı kim yaptırmıştır?

A) Hz. Musa

 B)Hz. Nuh

 C)Hz. Süleyman

 D)Hz. Davud

 

12) Aşağıdakilerden hangisi müslümanlar için kutsal olan üç mescitten biri değildir?

A) Mescid-i Haram

B) Mescid-i Nebevi

C) Hz. Ömer Mescidi

D) Mescid-i Aksa

 

13) Kudüs'ü fetheden halife kimdir?

A) Hz. Ebubekir

B) Hz. Ömer

 C)Hz. Osman

D) Hz. Ali

 

14) Tarık'ın can arkadaşının adı nedir?

A) Kenan

 B)Yusuf

 C)Hasan

D) Musa

 

15) Yahudilerin Filistin topraklarını satın almak istedikleri Osmanlı padişahı kimdir?

A) Kanuni Sultan Süleyman

 B)Fatih Sultan Mehmet

 C)II. Abdülhamit

D) IV. Murat

 

16) "İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder." ayeti hangi sureye aittir?

A) Nisa Suresi

B) Yasin Suresi

C) Bakara Suresi

D) Necm Suresi

 

 

Cevaplar:

1. a  2. c  3. d  4.b   5.a  6.d  7. b   8. d  9.a  10.d   11.c   12.c   13.b   14. b   15.c   16. d  

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme