Köse Kadı Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 Köse Kadı Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 

1) Başpiskoposun'un adı nedir?

A) János Hunyadi

 B) John Zápolya

C) Griyoroçzi Vinçze

D) Francis Rákóczi

 

 

2) Yanıkkale'deki imtiyazlı yaşlı esirin adı nedir?

 A) Köse Kadı

B) Ali Bey

C) Necmettin Efendi

 D)Ahmet Bey

 

3) Romanda anlatılan olaylar ne zaman geçmektedir?

 A)14. yy

B) 15. yy

C) 16. yy

D) 17. yy

 

4) İstolni-Belgrad kalesinin beyi kimdir?

A) Ali Bey

B) Ahmet Bey

C) Hasan Bey

 D) Oruç Bey

 

5) Köse Kadı kimdir?

A) Türk casusu

B) Türk sultanının kardeşi

 C)Kale kumandanı

D) Hariciye Nazırı

 

6) Köse Kadı kimdir?

 A)Türk casusu

B) Türk sultanının kardeşi

C) Kale kumandanı

 D)Hariciye Nazırı

 

7) İstolni-Belgrad kalesindeki meczubun adı nedir?

 A)  Deli Coş

B) Deli Pedro

C) Deli Gak

D) Deli Sal

 

8) Ali Bey ile evlendirilen, Şeyh Necmettin Efendi'nin kızının adı nedir?

 A)Şükran

B) Şeyma

 C)Ayşe

D) Hatice

 

9) Tamas'ın (Ahmet Bey) yanındaki, Deli Gak'ın gönlünü kaptırdığı kızın adı nedir?

A) Maria

B) Agnes

C) Katalin

 D)Laura

 

10) Kont Gall Adam'ın Matyas'ın tavsiyesi ile kurduğu teşkilatın adı nedir?

A) Janos

 B)Zoltan

C) Martin

 D)Tamas

 

Cevaplar:

1. c   2.c   3. c   4.a  5. b   6. d   7. c   8.b   9. b   10.c

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme