Kuraklık İle İlgili Özlü Sözler

Kuraklık İle İlgili Özlü Sözler


Son yılların felaketlerinden biri de kuraklıktır. Küresel ısınmanın da etkisi ile kuraklık her geçen gün daha çok artmaktadır ve buzullar erimeye başlamaktadır. İnsanın doğaya verdiği zararın bedeli ağır olmaktadır. Doğanın intikamı ise en ağır olanıdır.

Kuraklık ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Kuraklık ve sellere neden olan bu doğa talanının aslında kendi belamızı bulmamız olduğunu çocuklar bile anlamadı mı?” Buket Uzuner.

“Ne kadar çok sera gazı, o kadar sıcak hava. Ne kadar çok sıcak hava, o kadar çok kuraklık, kıtlık, orman yangını, sıcak hava dalgası, tropikal hastalık ve düzensiz yağış.”  Mikdat Kadıoğlu

“Şimdi apaçık görüyorum, Chicão, yeryüzü ölmemiştir, ama senin yüreğin, işte o kurumuş.Kuraklık çeken topraktan kaçtın, ama kuraklık çeken toprakta öleceksin.” José Mauro de Vasconcelos.

“Kuraklık ana! Bir son bulamadık senin için, bir başlangıç da. Bilememe kapanında öyle yönsüzüz ki! Felaketin kıyısını hatırlatan senin tarafsızlığındı, her zaman.” Nilgün Marmara.

“İklim değişikliği aşırı hava olaylarının sıklığını, şiddetini, etkilediği alanı ve süresini artırır, bazen de benzeri görülmemiş aşırı hava ve iklim olaylarına neden olabilir. Kuraklık gibi bazı aşırı iklim olayları bağımsız olarak değerlendirildiğinde tek bir aşırı hava olayındansa aşırı olmayan hava olaylarının birikmesinin bir sonucu olabilir. Bugün birçok aşırı hava ve iklim olayı, doğal iklim değişkenliğinin bir sonucu olarak oluşmaya devam ediyor. İklim değişikllği olmasa da belki bu olaylar gene meydana gelecekti. Ancak insan kaynaklı değişiklikler artık bu doğal değişikliklere ek olarak hayatımızı karıştırmaya başlıyor ve doğal olanla insan etkisiyle oluşanı birbirinden ayırmak güçleşiyor.” Levent Kurnaz

“Kurak ve kıtIık zamanIarında insanIarı açIık değiI aIıştığı tokIuk öIdürür.” İbn-i HaIdun.

“DeniIebiIir ki alışılmıştan biraz daha fazla sürecek bir kuraklık, miiyonIarca insan nesIinin asırlardan beri zahmetle biriktirdiği zeka sermayesini tüketmeye ve bizi bu derece şımartan bir medeniyeti ifIas ettirmeye kâfidir.” Ahmet Haşim.

“Ruhları, hayatları, hikayeleri, kainatın gereklerini, varlığın sebeplerini, dünyanın dilini gün günden kurutuyor insanlık. Sular çekiliyor dünyadan. Kestiğin ağaç, yaktığın orman, saldığın gaz, kazdığın çukur, açtığın taş ocağı. SuIar çekiIiyor dünyadan. Habercisi: Tabiattan önce içinizdeki kurakIık. GözIerinizdeki çorak. SuIar tamamen çekiIdiğinde hiçbir hikayeniz kaImayacak geriye yaşadıklarınızdan. Bunca yıI kendi cehenneminize odun taşıdınız. Söndürmek için bir katre olsun beklemeyin artık ummandan.” Murathan Mungan

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme