Edatlar İle İlgili Test Soruları ve Cevapları (6. Sınıf)

 Edatlar İle İlgili Test  Soruları ve Cevapları (6. Sınıf)1. Edatlar cümleye amaç, benzerlik, karşılaştırma vb. birçok anlam katabilirler.

Buna göre,

I. Karadeniz Akdeniz'e göre daha dalgalı oluyor.

II. Yüz kadar gönüllünün çalışmaları ile sahil temizlendi.

III. Çocuklar akşam camiye gitmek için sözleştiler.

Cümlelerinde edatların kurduğu anlam ilgileri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Benzerlik - Karşılaştırma - neden

B) Görelik - benzerlik - amaç

C) Karşılaştırma - yaklaşıklık - amaç

D) Karşılaştırma - yaklaşıklık – neden

 

2) "Yalnız" sözcüğü "sadece" anlamında kullanıldığında "edat", "ama" anlamında kullanıldığında bağlaçtır?

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Bu görevi yalnız senin yapabileceğine inanıyoruz.

B) Yalnız senin açtığın dağlarda güller bitmez.

C) Buralarda yalnız onun izni ile bir şeyler yapabilirsiniz.

D) Bu sorunu ben çözebilirim yalnız sen de yardımcı olacaksın.

 

3) "Aradığı kitabı bulduğu için çok mutluydu."

Cümlesinde altı çizili edatın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sebep

B) Amaç

C) Koşul

D) Karşılaştırma

 

 

4) "İle" sözcüğü "ve" anlamı verecek şekilde kullanıldığında "bağlaç", kullanılmadığında ise "edat" görevindedir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde "ile" sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Okula araba ile bir saatte ulaşabiliyormuş.

B) Bütün arkadaşları ile arası çok iyidir.

C) Gelin ile damadı görebilmek için yarışıyorlardı.

D) Bir anda korku ile yerinden fırladı.

 

5) “mi” soru edatı cümlelere soru anlamının dışında farklı anlamlar da katabilir.

Bu açıklamadan hareketle “Etrafta oynayan iki çocuk gördü mü dayanamaz hemen yanlarına koşar.”

cümlesinde “mi” edatı cümleye aşağıdaki anlamlardan hangisini katmıştır?

A) Zaman

B) Pekiştirme

C) Soru

D) Koşul

 

6) Tek başlarına herhangi bir anlam ifade etmeyen, birlikte kullanıldığı sözcük aracılığıyla cümlelere yeni anlamlar kazandıran sözcüklere “edat” denir.

Bu açıklamaya göre,

I. Rakiplerini yenebilmek için çok çalışıyor.

II. Kitabı kaptığı gibi sokağa fırladı.

III. Sen de herkes kadar başarılı olabilirsin.

IV. Hiçbir zaman doğru sözlü olmaktan vazgeçme.

numaralanmış cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük edat değildir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

 

7) "Gibi" edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmaya yakın, yaklaşık" anlamı katmıştır?

A) Pırlanta gibi bir kalbi vardır.

B) Ayva çiçek açtı, yaz geliyor gibi.

C) Uzaktan bakınca mühendis gibi gözüküyor.

D) Krallar gibi yaşamak için köle gibi çalışmak mı lazım?

 

8) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “doğru” kelimesi edat görevinde kullanılmıştır?

A) Doğru sözlü olmak bize her zaman kazandırır.

B) Tüm soruları doğru yapacaksın diye bir şey yok.

C) Ormana doğru koşan kurtları fark ettik.

D) Sürekli doğru işler yapmak için çabalamak gerekir.

 

9) “İçin” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisine “sebep” anlamı katmıştır?

A) Hayallerine ulaşmak için çok çalışıyor.

B) Beğendiği oyuncağı almak için para biriktiriyor.

C) Okula dönebilmek için çok çalışıyor.

D) İnsanlardan çekindiği için fikirlerini açıklayamıyor.

 

10) Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği çok olmuştur.

A) Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği çok olmuştur.

B) Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Aşık Veysel ile ilgili bir program düzenlenecek.

C) Yıkılan beldelerin yeniden inşası için elbirliğiyle çalışmalıyız.

D)İnsanların başkaları kadar kendisini de düşünmesi gerekir.

 

 

Cevaplar:

1.  C   2.  D   3. A   4. C    5. A   6. D   7. B   8. C    9. D    10.A

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme