Sinekli Bakkal Kitabında Geçen Özlü Sözler

 

Sinekli Bakkal Kitabında Geçen Özlü Sözler


Rabia: Romanın ana kahramanı: İlhâmi İmamın kızı Emine ve Kız Tevfik diye bilinen orta oyuncusunun kızı “Rabia”dır. Rabia, Yazarın romanda kendisi yerinde gösterdiği ve “İdeal Türk kadını nasıl olmalı?” sorusunun cevabı olan kişidir. Roman ana kahraman olan Rabia ve  Rabia ile evlenmek için dinini değiştiren Peregrini yeni adı Osman olan kişi etrafında döner. Okunması gereken muhteşem bir kitaptır.

Sinekli Bakkal kitabında geçen özlü sözler şunlardır:


“Dil, din, millet bunlar insanların ruh ikileminden başka bir şey değildir.”

“İmkansız bir aşkın mücadelesi. Bazı şeyler nedensiz olabiliyor sonu nereye giderse gitsin. Bazen o nedensiz derinliklerin küçük bir anı için ömür bile verilir.' -bazı şeyler yarım kalır ama yarım kalması için bile yaşanır.”

“Kim demiş feleğin çarhı kördür, sağırdır, kemirdiği gönül, ezdiği kafa bir tesadüf eseridir. Hayır, hayır. Her şeyde bir hikmet vardır.”

“Sen hiç sevdin mi? - Sevmesem insan olmam. Her zaman severim, hem de ne kadar çok... - Bu iptidaî bir şey... Kimse kimsenin olamaz. Eşya bile bizim değil. Yani senin dediğin mülkiyet insan için de, eşya için de olmamalı. Sevdiğimiz her şey esasen bizimdir. Kalbimizin içindedir. Ona o kadar sahibiz ki, dünyanın orduları kalbimizden onu koparıp atamaz...”

“Hayatta mütemadiyen yenilik peşinde koşuyordu. Fakat eline geçen her yeni şeyi çarçabuk yıprandırıyordu.”

"Beni dinle, Rabia. Hiçbir zaman korkunun kalbin- de, kafanda başkaldırmasına meydan verme. İnan ki kainatta Halik'in halk etmediği, bir tek şey korkudur. İnan ki korkuyu ilk hayvanlar, ilk insanlar acizlerinden, çaresizliklerinden kendi kendilerine, kendi içlerinde yaratmışlardır. Korku, efsane cinsinden bir ejderhadan başka bir şey değildir."

“Evrende ne varsa hepsi kuruntu ve hayal, yani aynalara vuran yansımalar ve gölgeler.”


Aşk ve kin, bunlar karanlık, aydınlık gibi birbirini itmam eden (tamamlayan) hakikatler… Bir taraftan öbür tarafa sallanan bir rakkasın (sarkaçın) ucu. Rakkasın üstünden geçtiği başka şeyler hep ikinci derecede. Yalnız aşk ve kin edebî…

'”sevmek demek; sevdiği için ceza görmeyi göze almak demektir, osman.'”

“Milletin yarısı, öbür yarısının hayvaniyetini doyurmakla meşgul.”

“Ayrılmak biraz ölmektir.”

"Hepimiz geçici birer gölgelerden başka bir şey değiliz."

“Cennet yolcuları bambaşka insanlardır. Gülmezler, oynamazlar, rahat etmezler ve kimseye rahat vermezler. Onlar için zevk ve neşe veren her şey günahtır. Oyun ve eğlence zihniyeti ile işlenen her fiil büyük günahlardandır. Onun dünyaya öğretmek istediği bir şey vardır; hazza ve sevince, umum hayat tecellisine karşı dinmeyen bir kin, affetmeyen bir düşmanlık. İşte bunun için bunları görenlerin tebessümleri yarıda kalır, kahkaha kısılır, çocuklar öcü görmüş gibi dağılır.”


“Sevdiğimiz her şey esasen bizimdir. Kalbimizin içindedir. Ona o kadar sahibiz ki, dünyanın orduları kalbimizden onu koparıp atamaz…”

“Esaret çok çirkin şey... Bir anayı evlâdından koparır gibi ayırmak... Bu ne zulüm!”

“Fikrin maddeye ne kadar hâkim olduğunu düşündün mü? fikir gidince insan da kâğıt gibi cansız, manasız oluyor.”

“Esaret çok çirkin şey... Bir anayı evlâdından koparır gibi ayırmak... Bu ne zulüm!”

“Allah insanoğluna gücünü aşan bir şeyi vermez.”

“Hayal de insan gibi diyar diyar gezer, hey oğul!”

“Sevmek hiçbir zaman günah değildir.”

“Mesela bizim hanımın sadrazam olduğunu farz edin. Emin olun bugünkü sadrazamdan daha dirayetle idare eder. Fakat bir de vazifesiyle analık hissi karşı karşıya gelsin, değil idare ettiği devleti, kainatın bütün devletlerini eliyle yıkar. ”

“Gözlerini toprak doyursun, ne rütbeye ne nişana ne paraya doyuyorlar!”


“Bütün varlık, yerler, hattâ gökleri dolduran güneş manzumeleriyle bile birer gölge, geçici birer gölge oyunu!”

“Günah diye düşündüğün hata... Sevmek hiçbir zaman günah değildir. Sebebi varlığımızın sebebidir.”

 

 

 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme