Günümüz Toplumundaki Dostluk ve Arkadaşlıklar Nasıldır? Tartışınız.

 Günümüz Toplumundaki Dostluk ve Arkadaşlıklar Nasıldır? Tartışınız.


Dostluk bir gönül bağıdır, karşılıksız kabul etme, koşulsuz sevmedir. Dostluk iyi ve kara gün dostu demektir. Eskiden dostluklar daha kalıcı olurdu ve her şeyden önce dostlar arasında güven vardı. Güven olduğu için dostluklar da sağlam kalırdı. Günümüz toplumunda şehirleşmenin de etkisi ile insanlar arasındaki dostluklar azalmaya başlamıştır. Çünkü dostluğun yerini menfaat almış, sevginin yerini para almıştır. İnsan ilişkileri daha derinden değildir.


 İnsanlar birbiri ile merhaba, nasılsın diyerek iletişimi daha  yüzeysel bir duruma getirmişlerdir. Günümüzde insanlar sadece çıkarlarını ön plana katmaktadır. Arkadaşlık, dostluk gibi kavramlar yerini aylık parası ne kadar, maddi durumu iyi mi iyiyse onunla arkadaşlık kurayım ki ileride bana faydası dokunsun gibi bencil ve etik olmayan düşünceler içine girmeye başlamıştır. Hal böyle olunca güven ve sevgi ortamı yerini kötü hırslara bırakmıştır. Eski dostluklar, arkadaşlıklar ölmüştür. Hani ne varsa eskilerde vardır derler ya gerçekten de öyledir. Dostluklar ve arkadaşlıklar eskide kalmıştır. Arkadaşlık ve dostluk yerine kazık atma başlamıştır. Hayal kırıklığına uğrama, dost sandığın kişilerin sinsi çıkması, dedikodu çıkması kişilerin insan ilişkilerindeki dostluğa olan inancını kaybettirmeye başlamıştır.


 Artık insanlar samimiyetsiz olmaya başlamışlardır. Her kes herkesten şüphe etmeye başlamıştır. Dürüstlük, sevgi, saygı, karşılık beklemeden iyilik yapma gibi güzel değerler yerini karşılıklı olan her şeyde varım anlayışına bırakmıştır. Dostluğun yerini kim kimden ne koparırım düşüncesi yer almıştır. Böyle olunca güzel değerler ve güzel duygular ölmeye başlamıştır. Elbette günümüzde de dostluklar ve arkadaşlıklar vardır ama bunun sayısı çok ama çok azdır.

4 yorum:

Deneme