16 Deyim 16 Atasözünü Anlamlarıyla Birlikte Açıklayınız

 16 Deyim 16 Atasözünü Anlamlarıyla Birlikte Açıklayınız

16 Tane Atasözü:

1) Adamın iyisi iş başında belli olur: İnsanın bir işteki becerisi anlatmasıyla değil, övünmesiyle değil yapmasıyla anlaşılır.

2) Ada bana, adayım sana: İyilikler ve güzellikler karşılıklıdır.

3) Adamın ahmağı malını över: İnsanın kendi malını veya sahip olduğu özellikleri övmesi doğru olmaz.

4) Adam ikarından, hayvan yularından çekilir: Yularından tutulan hayvan başka yöne sapmadığı gibi insan da söylediği sözün dışına çıkamaz.

5)  Ata atasıyla, katırı anasıyla: Çevremizdeki farklı karakterde birçok insan bulunur. Bu insanların iyi mi, kötü mü oldukları soylarına bakılarak anlaşılabilir.

6) Bahanesiz ölüm olmaz: Her ölüm bir nedene dayanır.

7)  Bağ dua değil çapa ister: Emek harcamadan boş durarak dua etmekle bir şey elde edilemez.

8)  Balık suda, gözü dışta: Açgözlü insanlar eldeki ile yetinmeyip daima daha fazlasını ister.

9) Basura arpa ekmeği bahane: Bir işi yapmaya gönüllü olmayan insan değişik bahaneler arar.

10) Coşkun ırmak geçitsiz olmaz: Bir insanın sürekli kötülük yapması doğasına uygun değildir. Her kötü insanın mutlaka iyi yanları da vardır.

11)  Çakalsız köy olmaz: Her topluluk içinde sayıları az da olsa kötü insanlar bulunabilir.

12) Çabalama ile çarık yırtılır: Olmayacak işi zorla yapmaya çalışan zarara uğrar.

13)  Dağa çıkan düz aramaz: Zorlukları gören kişi kolay işlerden korkmaz.

14) Delik büyük, yama küçük: İhtiyaçlar fazla ancak bu ihtiyaçları karşılayacak olan imkanlar az.

15) Deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış: Aklı kıt olan kişi hoşuna giden bir şeye benzettiği  her şeyi elde etmeyi çok ister.

16) El akıl verir, ekmek vermez: Öğüt vermek kolay olduğu için zor durumda olan birine yardım etmek yerine öğütler verir.

 

 

16 Tane Deyim ve Anlamı


1) Düşman ağzı: Düşmanın yanlış sözü

2) Dünyayı toz pembe görmek: Çok iyimser olmak

3) Başına karalar bağlamak: Yas tutmak

4)  Başını bağlamak: Evlendirmek

5) Çarşamba pazarı: Çok karışık

6) Çene çalmak: Gevezelik etmek

7) Çekip gitmek: Savuşup gitmek

8) Dil otu yemiş: Durmadan konuşan.

9) Eloğlu: Yabancı

10) El uzatmak: Yardım etmek

11) El elde baş başta: Eldekiler tükendi.

12) Kan kusup kızılcık şerbeti içmek: Çektiği acıyı kimseye sezdirmemek

13)  Kapanın elinde kalmak: Bir şeyde çabuk davrananalar  yararlanır.

14)  Kuru başına kalmak: Kimsesiz kalma

15)  Küçük dilini yutmak: Çok şaşmak

16)  Makbule geçmek: İşe yaramak

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme