“Bir Toplum Kendisini Değiştirmedikçe Allah Da Onları Değiştirmez. “Bu Ayeti İnsan Sorumluluğu ve Kader İlişkisi Bakımından Açıklayınız.

 

“Bir Toplum Kendisini Değiştirmedikçe Allah Da Onları Değiştirmez. “Bu Ayeti İnsan Sorumluluğu ve Kader İlişkisi Bakımından Açıklayınız.

 

Toplumlar kendilerini iyi yönde değiştirmediği zaman( Toplumda adalet olmadığı zaman, eşitlik olmadığı zaman, insan hakları olmadığı zaman, birlik, birlik, beraberlik ve dayanışma olmadığı zaman) o toplumların ahlaki açıdan çökmesi uzun sürmez. Bir toplum güzel ahlaklı bireyler yetiştirmiyorsa, dürüst ve güvenilir bireyler yetiştirmiyorsa, eğitime zerre kadar önem vermiyorsa, o toplumun insanları aklını iyi ve güzel şeyler için kullanmıyorsa o toplumların değişmesi güçtür. Yani olumlu yönde değişmesi güçtür ve gerilemesi, dağılması ve parçalanması ise kolaydır. Onlar değişmediği sürece Allah da o toplumu değiştirmez ve o toplum karanlık dünyasında gerilemeye ve yok olmaya devam eder.

 

İşte bu ayette anlatılan insanların kendi iradeleri kapsamında kendilerini geliştirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği ile ilgili bir durumdur. Allah insanlara akıl vermiştir ki iyiyi ve kötüyü ayırt edebilsin. İnsan aklını kullanmadığı zaman, okumadığı, araştırmadığı zaman, kulaktan dolma bilgilerle hareket ettiği zaman cahilleşir ve duyduklarını doğru kabul eder ve kendi hiçbir çaba sarf etmez. Bu insanların sayısı toplumda arttığı zaman da o toplumda hiçbir gelişme ve ilerleme söz konusu olamaz. Yani insan kendi kaderini kendi çabası ile belirler. Çalışır, uğraşır ve iyi bir yerlere gelir. Çalışmaz, emek etmez ve geri kalmaya devam eder. Yani kendi kaderimizi kendimiz tayin ederiz ve Allah da bizlerin neler yapacağını ya da neler yapmayacağını önceden bilir zaten. Toplumlar kendilerini değiştirmelidir.

 

İlim ve fen yolundan, Allah yolundan gitmelidir. Her din çalışmayı emreder. Her din güzel ahlaklı olmayı, dürüst ve güvenilir olmayı emreder. Toplumlar bunu yaptığı zaman daha huzur içinde yaşar ve cahil kalmazlar. Bunu yapamayanlar için başka bir toplum tarafından yok edilmeye mahkum kalırlar. Değişmek isteyenleri Allah değiştirir, değişmek istemeyenler ise körelmeye, çürümeye ve yok olmaya devam eder. Seçim toplumun elindedir. Ya var olur ilerler, gelişir, huzurlu olur. Ya da aklını kullanmaz, sorumluluklarını yerine getirmez, bozulur, yok olur.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme