Çocuğun Eğitiminde Aile Mi Okul Mu Daha Etkilidir Örneklerle Anlatınız Konulu 2. Kompozisyon Örneğimiz

 Çocuğun Eğitiminde  Aile Mi Okul Mu Daha Etkilidir Örneklerle Anlatınız Konulu 2. Kompozisyon Örneğimiz

Bir milleti diğerinden ayıran onun kültürel unsurlardaki kendine has farklılıkları ve özellikleridir. Buna bağlı olarak oluşan kültürel kimlik o milletin evrensel konumunu belirler. Ayrıca ulusal karakterini de temsil eder. Sağlıklı toplum yapısının geliştirilebilmesi   şahsiyet sahibi çocukların yetiştirilmesine bağlıdır. Şahsiyetli çocukların  yetiştirilmesinde en önemli sorumluluk ise aileye düşer. Çünkü aile çocuğun gözünü açtığı, dünyayı ve yaşamı tanıyıp, anlayıp yorumladığı, kişiliğinin şekillendiği ilk eğitim kurumudur. 


Bundan dolayı çocuğun eğitiminde aile önemlidir.  Çünkü çocuğun karakter gelişimi ailede şekillenir. Bir çocuğun en kritik dönemler 0- 6 yaş dönemidir. Bundan dolayı eğitimin ilk verildiği yer, ahlaki gelişimin ilk tamamlandığı yer ailedir. Bunun için elbette ki çocuğun eğitiminde etkili olan yer koşulsuz olarak ailedir. Çocuk ailede her şeyi öğrenir. Nasıl oturup kalkacağını, nasıl konuşacağını, ana dilini, jest ve mimiklerini, toplum içinde nasıl davranması gerektiğini önce ailede öğrenir ve bunu devam ettirecek olan ise okuldur.

Çocuğa aile iyi örnek olmuyorsa okulda ne kadar eğitim verilirse verilsin çocuğa fazla katkısı olmaz. Örneğin baba akşam işten çıkıp geldiğinde anne ile iletişim kurmuyor, anne ve çocukları ile ilgilenmiyor, onlara sevgisini göstermiyorsa çocuk da babayı model alacaktır. Baba anneye bağırıyor, anne babaya bağırıp karşılıklı hakaretler, küfürler, şiddetler uygulanıyorsa o çocuğun psikolojisini gelin de düşünün derim. Çocuk da onlar gibi şiddete meyilli iletişime kapalı biri olacaktır. Bunların olmaması için aile çocuğuna iyi eğitim, iyi terbiye vermeli ve kendi davranışları ile örnek olmalıdır. 


 Beslenme konusunda bir söz vardır: "Ne yerseniz osunuz." diye işte çocukların da ailesi ne ise çocuk o olur. Yani ailede ne öğrendiyse onu konuşur, onu yapar çocuklar da. Bazen çocukla küfrettiği zaman onlara kızıyoruz ve küçücük çocuğun ağzından ne laflar çıktı ne ayıp şeyler konuşuyor deriz ama suç çocukta değildir. Ailede o küfürler edilmese çocuk bunu asla söylemez. İşte bundan dolayıdır ki eğitim önce aile sonra okul şeklinde devam eder.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme