Cumhuriyet ve Türkçemiz Konulu Deneme Yazınız.

 Cumhuriyet ve Türkçemiz Konulu Deneme Yazınız.


Mustafa Kemal Atatürk’ün azmi, kararlılığı, planlı olması, çok yönlü olması, çalışkan olması cumhuriyeti dünyaya getirmiştir. O kafasına koyduğu bir şeyi yapana kadar çalışan ve çalışmaktan asla pes etmeyen büyük liderdir. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen cumhuriyet ile yönetim artık halkın egemenliği altında olmaya başlamıştır. Cumhuriyet ile hayatımızda çok sayıda değişiklikler olmuştur. Bunlardan biri de ana dile verilen önemin artması ve ana dil ile ilgili çalışmalardır. Mustafa Kemal Atatürk Türkçenin dünya dili olmasını istemiş ve dilimize yeni terimler girmiş ve bu da ana dilimizin daha kolay öğrenilmesini sağlamıştır.


 1 Kasım 1928 tarihinde resmi olarak Yeni Türk Alfabesi kullanılmaya başlamıştır. Dil Devrimi, Türkçe’nin Arapça ile Farsça  kökenli sözcük ile dilbilgisi kurallarından arındırılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak, ulusal dili olarak yazı ile konuşma dili durumuna getirilmesini amaçlayan, 12 Temmuz 1932 tarihinde başlayan devrimdir. Atatürk’ün dil alanında yaptığı gelişmelerden biri de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni kurmak olmuştur. 9 Ocak 1936’da açılan bu fakültede Türk dili ve tarihi hakkında eğitimler verilmiş, dilini bilen öğrenciler yetiştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk Türk dilinin zenginliğini ve genişliğini göstermek, yabancı sözcükleri Türkçeden arındırmak için Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur. 


Türkçe sözlük hazırlanması, yabancı eserlerin çevrilmesi, diğer ağızlarla olan kelime farklılıklarının giderilmesi Türk Dil Kurumu sayesinde olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk dil ile ilgili şunu söylemiştir: Türk dilinin, kendi benliğine, gerçeğindeki güzellik ile baylığına kavuşması için, bütün ülke örgütümüzün, temkinli, ilgili olmasını isteriz.” demiştir. Dildeki yabancı sözcüklerin arındırılmasına başlandı ve dilimiz iyileştirilmeye başlandı. 


 Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılmıştır. Böylece eğitimli kesim ile halk arasındaki ayrım ortadan kaldırılmak istenmiştir. Bunun için Arapça ile Farsçadan zamanla Türkçeye yerleşmiş, Türkçeye yabancı dil bilgisi kuralları ile yapıların kullanımdan kaldırılarak yerine doğru Türkçelerinin konması sağlanmaya çalışılmıştır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme