Milli Mücadele Yıllarında Askerlerimizin Yaşadığı Zorluklar Nelerdir?

 Milli Mücadele Yıllarında Askerlerimizin Yaşadığı Zorluklar Nelerdir?


Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu halkı bir yandan yoksullukla mücadele derken diğer yandan da düşmanla çarpışmak zorunda kalmıştır. Devletimize karşı güç birliği içinde saldıran düşman kuvvetleri vatan topraklarına göz dikmiş ve vatanımızı iş birliği ile yok etmek için birleşmişlerdir. Bu yıllarda askerlerimiz çok zorluk çekmiş ama yine de vatanı teslim etmemiş, ay yıldızlı al bayrağımızı yere indirmemiş, bağımsızlığımız elden gitmemiştir. Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve vatanın bağrından çıkan kahraman Mehmetçikler sayesinde vatan işgalden kurtarılmış, bağımsızlık elden gitmemiştir.


Kurtuluş Savaşında askerlerimizin yaşadığı zorluklar şunlar olmuştur:


* Düşmanla çarpışma: İtilaf Devletleri bir araya gelerek ülkemizi işgale başlamışlar ve vatanımızın insanlarını köle yapmak istemişlerdir. Topraklarımıza göz diken devletler birleşe birleşe büyümüşler ve var gücü  vatanımıza saldırmışlardır. Birden çok devletle savaşmak zorunda kalan askerlerimiz çok zorluklar çekmiştir.


*Moral ve Motivasyon: Milli Mücadele döneminde askerler, yıllarca süren savaşın getirdiği yorgunlukla mücadele ettiler.  Zaten yorgun olan askerler ve Anadolu halkı  her şeye rağmen milli birlik ve vatanseverlik duygusu ile hareket ettiler.  Vatan sevgisi, iman sevgisi, kazanacaklarına olan inançları askerlerin ve halkın moralini yüksek tuttu.  Mustafa Kemal Atatürk'ün iyi bir lider olması ve halkını, ordusunu ikna edici konuşmalar yapması da bunda çok etkili olmuştur.

* Malzeme ve lojistik sorunlar: Kurtuluş Savaşı yıllarında  ordumuz  sınırlı silah, mühimmat, yiyecek ve diğer malzemelerle mücadele etmek zorundaydı. Lojistik sıkıntılar, askerlerin hareket kabiliyetini sınırlamıştı. Düşmanın her tülü teçhizatı vardı lakin bizim ordumuz teçhizat olarak çok eksikti. Bu da askerlere çeşitli zorluklar yaşatmıştır.


İç Karışıklıklar: Milli Mücadele döneminde Türk ordusu içerideki bazı ayaklanmalarla da karşı karşıya kaldı. Bu, askerlerin savaşın yanı sıra iç karışıklıklarla da başa çıkmalarını gerektirdi. Bu durumda askerlin zorlanmalarına neden oldu.

* Yetersiz sağlık hizmetleri:  Kurtuluş Savaşı yıllarında  sağlık hizmetleri sınırlıydı. Yaralanan askerlerin tedavisi ve hastalıklarla mücadele zorluklarla oluyordu. Yeterli tıbbi ilaçlarımız, tıbbi eşyalarımız yoktu. Bir yandan salgın hastalıklar, bir yandan ağır hava şartları askerleri daha zor duruma sokuyordu. Bu da işi daha zora sokmuştu.


* Finansal Sıkıntılar: Türk Kurtuluş Savaşı, mali kaynakların sınırlı olduğu bir dönemde gerçekleşti. Askerlerin maaşları, silah ve malzemeler için yeterli kaynak bulunması büyük bir sorundu.

*Coğrafi Zorluklar: Ülkemizin coğrafi şartları da çeşitli zorluklara neden olmuştur. Türkiye’nin coğrafi yapısı, askerlerin ilerlemesini engelleyen dağlar, nehirler ve ormanlar gibi doğal engellerle doluydu. Ulaşım gelişmemişti. Yollar iyi değildi, ülkemizde doğru düzgün yol bile yoktu. Tarım gelişmemişti.

4 yorum:

Deneme