Adaletle Yönetilen Bir Ülke İle Adaletsiz Bir Düzende Yaşayanlar Arasında Ne Gibi Fark Oluşur Konulu Konuşma

 

Adaletle Yönetilen Bir Ülke İle Adaletsiz Bir Düzende Yaşayanlar Arasında Ne Gibi Fark Oluşur?


Adalet yok olunca, yeryüzündeki insanların hayatına değer verecek hiçbir şey kalmaz der ünlü filozof Immanuel Kant.

Sevgili öğretmenim,


Sözüme ünlü bir düşünürün sözü ile başlamak istedim. Çünkü bu söz adaletin ne kadar değerli bir kavram olduğunu, insan yaşamında nasıl büyük  değişme neden olduğunu anlatmaktadır bize. Adalet olmadığı zaman insanların devlete olan güveni sarsılır ve yaşama sevinci kalmaz. Adaletle yönetilen ülkelerde ise insanların devlete güveni tamdır. Çünkü devlet vatandaşın haklarını güvence altına almıştır ve kimsenin kimseye hakkı geçmiyordu. Adaletle yönetilen ülkelerin insanlarında yaşama sevinci vardır. Çünkü hak edene hak ettiği verilmiştir ve insanların hak arama, haksızlığa uğrama gibi bir derdi yoktur.  


Adaletle yönetilen ülkelerde bilime önem veriliyor, eğitim ve kültüre önem veriliyordur. Dolayısıyla buradan çıkan insanlar da adaletli oluyor, bilinçli oluyordur. Adaletle yönetilen ülkelerin gelişip kalkınması da daha hızlı olmakta ve ülke ekonomik açıdan zengin bir hale gelmektedir. İnsanları huzur içindedir. Başka ülkelerden adaletle yönetilen ülkelere yatırım yapılır ve istikrarlı bir tutum izlenir.

 

Sevgili öğretmenim,

Adaletle yönetilmeyen ülkelerde ise vatandaş devlete güvenmez, devlet gerilemeye başlar ve ekonomik açıdan da çökmeye başlar. Halk mutlu değildir. Halkın içinde birikmiş bir öfke vardır. Toplumsal yapı bozulmaya başlamıştır. Toplumda hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, kara para aklama gibi olaylar artmıştır ve toplumda kaos ortamı hakim olmaya başlamıştır. Kimsenin kimseye güveni kalmamıştır ve hak edene hak ettiği verilmediği için bireylerin gözlünde yaşama umut kalmamıştır. İşte adalet bu kadar önemli ve etkili olmuştur. Adaletin olmadığı ülkelere başka ülkeler de yatırım yapmazlar, her türlü yolsuzluklar artar ve bunlar önlenemez hale gelir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme