İnsanların Farklı Kültürlere Sahip Olmasının Nedenleri Nelerdir?

 

İnsanların Farklı Kültürlere Sahip Olmasının Nedenleri Nelerdir?


Bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin hepsine birden kültür denilir. Her toplumun kültürü kendi yaşayış tarzına göre farklı hale gelmiştir. Bunu süreç  yani kültürler zaman içerisinde insanların kendi yaşayış tarzı ile de belirlenmiş, coğrafi konum belirlemiş, tarih belirlemiş, din, dil, ekonomi, sosyal yapı belirlemiştir. Coğrafi konum şu şekilde kültürlerin farklı olmasını sağlamıştır. Dünyanın farklı gölgelerinde yaşanan iklim koşulları, ulaşım koşulları, toprağı, bitki örtüsü farklıdır. Bu toplumların farklı kültürde olmasını sağlamıştır. Örneğin soğuk iklimlerde yaşayan insanlar daha soğukkanlıdır, sert bir mizaç yapısına sahip  ve daha  dışa kapalıdır. 


Sıcak bölgelerde yaşayan insanların daha sıcakkanlı ve iletişime açık olduğunu görebiliriz. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle birlikte artık kültür kavramı daha net bir şekilde kendini ortaya koymuş yaşadığımız coğrafya ile insanların geçim kaynağı, giyim tarzı, insani ilişkilerini etkilemiştir. Örneğin ülkemizde bile her yörenin kendine has tarzı ve kültürü vardır. Mesela Karadeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesinde yaşayan insanlar farklıdır. Karadeniz’de yaşayanlar daha dışa kapalı, daha tutucu iken  Akdeniz’de yaşayanlar daha sıcakkanlıdırlar. Her yörenin kendine şivesi vardır. Her yörenin kendine göre yöresel lezzetleri vardır. Yöresel oyunları vardır, yemekleri, tatlıları farklıdır. Kültür karakterimizi,  yaşamımızı  ve düşünce kalıplarımızı etkiler. Mesela bizim ülkemizde sarılmak, el öpmek normaldir ama Japon kültüründe bu durum hoş karşılanmayabilir. Çünkü bu durum bizim kültürümüze özgüdür. Her ülkenin kendine özgü ana dili vardır ve ana dil, ana dilin özellikleri de her kültürün kendine özgü olduğunu gösterir.


 Her ülkenin dini, yaşayış tarzı ve inançları da yine kültürel farklılıkların olmasını sağlamıştır ama temelde bütün dinlerin de evrensel sözler söylediğiniz görebiliriz. Örneğin insan öldürmek, hırsızlık yapmak  her toplumda yanlış olarak kabul edilir  bu da kültürel benzerliklerin de olduğunu gösterir. Her toplumun tarihi de farklıdır. Her toplum farklı kültürlerle iletişim halinde olmuş ve bu da kültürel çeşitliliğin, kültürel farklılığın olmasını sağlamıştır. Zengin bir ekonomiye sahip olan ülkeler bilim ve kültüre daha çok önem veriri ve bu da yeni kültürlerin oluşmasını sağlayabilir. Farklı sosyal yapılar farklı kültürlerin oluşmasını sağlar.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme