Hz Muhammed’in Güzel Ahlak İle İlgili Sözleri

 

Hz Muhammed’in Güzel Ahlak İle İlgili Sözleri


Sevgili Peygamber Efendimiz Hz Muhammed güzel ahlakı ile alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamberdir. Efendimiz hiçbir zaman kötü ahlak sahibi olmamış, her zaman iyilikten, doğruluktan yana olmuştur. O büyük insan her zaman güvenilir, el emin kimse olmuştur. İnsanlara karşı ön yargılı olmamış, ağzından kötü sözler çıkmamıştır.


 Hz Muhammed’in güzel ahlak ile ilgili sözleri şunlardır:

"Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır." 

““Meclisime en yakın olanınız, ahlakı en güzel olan ve etrafındakilerle hoş geçinendir. Onlar herkesi sever, herkes de onları sever.”

“Tedbir gibi akıl, güzel huy gibi asalet olamaz.” 


Şu altı şeyi yapanın Cennete girmesine kefilim: “Konuşunca doğru söyleyen, verdiği sözü yerine getiren, emanete riayet eden, namusunu koruyan, gözlerini haramdan sakınan, ellerini kötülükten çeken.”

“Her binanın bir temeli vardır. İslam binasının temeli de güzel ahlak’tır.”

“Su, buzu erittiği gibi güzel ahlâk da günâhları eritir (yok eder); sirke balı bozduğu gibi kötü ahlâk da ameli bozar.” 

"Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!" 

"Hiçbir baba, evlâdına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir."

"Kıyamet gününde mü'min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder." 

"Ben, (başka değil, sadece) (iyi), güzel ahlâkı tamamlamak (uygulamak) için gönderildim." 

"Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır."

“(Allah’ım!) Beni güzel ahlâka eriştir. Senden başka güzel ahlâka eriştirecek yoktur. Kötü ahlâkı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlâkı benden uzaklaştıracak yoktur!..”

“Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi? Susmak ve güzel ahlâk sahibi olmaktır.”


“Ben, haklı olduğu hâlde bile çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.” 

“Bir mü’min, güzel ahlâkı sayesinde, gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır.”

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme