İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakınmak İlkesini Açıklayınız. (“Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker")

 

İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakınmak İlkesini Açıklayınız. (“Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker")

 

Yüce Allah bizleri bu dünyada imtihan etmek için yaratmış ve bunun için de bize akıl vermiştir. Bu aklı iyilik yolunda, doğruluk yolunda kullanmak ise Müslüman olan kişiye yakışan önemli bir erdemdir. Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim en önemli amaçlarından biri de Allah’a ve kullarına karşı vazifesinin bilinci ile davranan insanları yetiştirmek ve bunlardan oluşacak bir toplumun kurulmasını  gerçekleştirmektir. İyiliği emretmek kötülükten sakındırmak peygamberlerin temel görevidir.  Alemlere rahmet olarak gönderilmiş  Hz Muhammed iyilikten yana olmuş, kötülükten toplumu sakındırmaya çalışmıştır. Bizler de onun yolundan gitmeli, onu örnek almalıyız.

 

Toplumsal yaşamın  kaçınılmaz gereklerinden biri de iyiliği emredip kötülükten sakınmaktır. İyiliğe, doğruluğa ve yararlı olan şeylere çağırmak, toplumun yararına, insanların iyiliğine olan şeyleri tavsiye etmek doğru olan ve güzel olan davranışlardır.  Toplumun zararına olan şeyleri yasaklamak ve toplumun bütünlüğünü bozmamak, ayrılık çıkarmamak gibi önemli işler kötü işlerden sakınmak ile ilgilidir. İnsan olarak iyilik peşinde koşmalıyız. Toplum ahlakını bozacak hal ve hareketlerden kaçınmalıyız. Her ne kadar günümüzde aile yapısı bozulmaya başlanmışsa da, toplum ahlakında büyük yıkımlar başlamışsa da yine buna çare bulabiliri. Yeter ki aklımızı kullanalım ve kendimize gelelim. Güzel ahlaklı, erdemli, dürüst ve güvenilir insanlar olalım. İslam ahlakını hakkı ile yaşama ve yaşatmaya devam edelim. Ancak böyle toplum olarak eski günlerimize dönebiliriz.

 

Kötülükten sakınalım. Kötülüklerimiz ile örnek olmayalım çevremizdeki insanlara. Güzel ahlakımız ile örnek olalım. Güzel ahlakı yaşatalım ve bunun için de Hz Muhammed’in yaşamını kendimize rol model olarak alalım.  İyiliği emretmek kötülükten sakındırmak, ilahi emir ve yasakların insanlara iletilmesi Müslümanların  en önde gelen dini görevlerden birisidir. Yüce Allah, bu görevin yerine getirilmesini, Müslümanlara farz kılmış ve onları, bundan sorumlu tutmuştur.  “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun, işte kurtuluşa erenler onlardır”. İşte bunun için de “emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker" Yani iyiliği emredip kötülükten sakınmak gerekir. Güzel ahlaklı insanlar olmalıyız. Dürüst ve güvenilir olmalıyız. Kötü ve ahlaki olmayan ortamlarda bulunmamalıyız ve kötü yola düşen kimseleri uyarmalıyız. Bu konuda toplum olarak duyarlı insanlar olmalıyız ve İslam ahlakının yok olmaması için elimizden gelen  her türlü fedakarlığı yapmalıyız.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme