Verdiğimiz Sözü Tutmazsak İle İlgili Kompozisyon

 

Verdiğimiz Sözü Tutmazsak İle İlgili Kompozisyon


Güvenilir insanlar verilen sözü tutan insanlardır. Doğru ve dürüst insanlar toplum tarafından her zaman takdir edilir ve elle gösterilir. Böyle kimseler her gittiği yerde saygı ile karşılanır. Çünkü yalancı değildirler, dolandırıcı değildirler. Sözlerine sadık olan kimselerdir. Verdiğimiz sözü tutmadığımız zaman insanların güvenini boşa çıkarmış oluruz ve bir daha insanlar bize güvenmeyebilir. 


Ya da o güveni kazanmak için burnumzun çok sürtmesi gerekir. Güven kolay kazanılacak bir şey değildir ama en ufak bir hatada çabuk kaybedilir. Verdiğimiz sözü tutmadığımız zaman karşı tarafta hayal kırıklığından başka bir anlam ifade etmeyiz. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz ve komşularımız bizim sözümüze itibar etmezler ve bizi fazla önemsemezler. Özel günlerde bir araya gelecekleri zaman bizi yanlarına almazlar ve davet dahi etmezler.


 Böylece yalnızlığa mahkum kalırız. Yalnız olmanın soncu olarak da asosyal bir yaşam, sıkıcı bir yaşam bizi bekler. Bunların olmaması için, kendi kişiliğimizi korumak için, kendi şahsiyetimize saygılı olmak için verilen sözleri tutmalıyız, emanete hıyanet etmemeliyiz ve insan olmalıyız. Verilen sözü tutmanın önemi ile ilgili şu sözü de unutmamalıyız:

“Verilen sözü tutmamak, mertliğe yakışmaz.  der. Fancis Bacon.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme