Türk’ün Ateşle İmtihanı Kitabında Geçen Özlü Sözler

 

Türk’ün Ateşle İmtihanı Kitabında Geçen Özlü Sözler

 

Türk’ün Ateşle İmtihanı Halide Edip Adıvar’ın Milli Mücadele yıllarında eşi Adnan Adıvar  ile Anadolu' da geçirdikleri günlerden, Zafer'in kazanılıp  İstanbul dönmelerine kadar olan döneme ait anılarını içeren kitaptır. Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitapta Türk Kurtuluş Savaşı’nın gerçekleştiği dönem ve dönemin şartları içerisinde nasıl bir zaferin kazanıldığı Adıvar'ın gözüyle anlatılmıştır.

 

Türk’ün Ateşle İmtihanı Kitabında geçen özlü sözler şunlardır:

"Biz çabuk inanan, yufka yürekli insanlarız."

“Bazen en mütevazi ve tanınmamış bir insanın büyük bir milletin büyük idealini temsil edebileceğine inanıyordum.”

“Milletimizi kurtarabilecek olan şey kolaylıkla elde edilecek bir başarı değildir, ancak manevi kudretimiz, hürriyet aşkımız, hak ve adaletle inancımız bizi kurtarabilir.”

“Benim için, içinde bulunduğumuz tehlikeler ve çektiğimiz zahmetler acınacak değil, şeref verecek bir vaziyetti.”

 

"Hürriyet denilen şey, biliyoruz ki, tıpkı aşk gibi her gün yeniden kazanılması gereken bir şeydir. Nasıl her gün aşk istersek ve aşkı kaybedersek hürriyeti de öyle ister ve kaybederiz. Hürriyet kavgası hiçbir zaman bitmez, alanı hiçbir zaman sükûn bulmaz.”

“Türkler her türlü haksızlığı, hatta fenalığı affedebilirler, fakat onurlarına dokunulduğu zaman mesele bütün bütün değişir.”

“Her insanın yüzünde, karşısındakini nasıl öldüreceğini düşünen bir maske var.”

“Biz Müslümanız. İntikam ve zulüm bize yakışmaz.”

“Mustafa Kemal Paşa'ya doğru, kalbimde mutlak bir hürmetle gittim. O mütevazı odada, bütün gençliğin bir millet yaşasın diye ölmeyi göze alan kararını temsil ediyordu.”

“İnanıyorum ki, tarihin dramatik ve ani değişmeleri, çok zaman, dinamik fertlerin eseridir.”

“Biri Türk, biri Yunan askerinin birbirlerine sarılmış olduklarını görmüş. Acaba birbirlerini boğazladıktan sonra, insanların kardeş olduklarını mı hissetmişlerdi?”

 

“Savaş denilen kanlı ziyafetin burası mutfağı. Orada insan parçaları, gelip geçiyor. Savaş büyük isimler yapıyor, siyaset adamlarının, kumandanlarının heykelleri yapılıyor ve halk onlara tapıyor. Halbuki burada, iki dakika gelip geçen büyük ruhları kimse ne biliyor, ne anıyor.”

"Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır."

“İnsanların kardeşliğini ve barışını ifade eden İslamiyet ebedidir. Batıl inançlar ve dar görüşler İslamiyet değil. Allah'tan gelir gerçek İslamiyet.”

“İstiklal Savaşı'nın imtihanında en başta telakki edilen ve sembol olan Mustafa Kemal paşa vardı. O, sonu gelmeyen hürriyet alanındaki çabalamaların bir sembolüdür. Türk milleti de diğer hür dünya milletleri gibi hür olacaktır.”

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme