fiilde çatı ile ilgili test etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
fiilde çatı ile ilgili test etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Fiilde Çatı İle İlgili Test Soruları - 2

Fiilde Çatı İle İlgili Test Soruları
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından geçişlidir ?
A) Dayımlar yıllardır Hollanda'da oturuyor .
B) Kapının önünde ilginç bir paket duruyor .  
C) Bizim mahalledeki boş araziye spor salonu yapıldı .  
D) Komşunun oğlu küçük kardeşini ağlatmış .  
2. Sınıfa girildi , pencereler açıldı .
Yukarıdaki cümlede altı çizili fiillerin çatı özellikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A) Etken - edilgen
B) Edilgen - etken
C) Etken - etken
D) Edilgen - edilgen
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli olmasına rağmen cümlede nesne kullanılmamıştır ?
A) Çocuklar sabırla bekledi .
B) Babasının yanına arabayla gitti .  
C) Arkadaşını orada uzun süre bekledi .
D) Araba çalışmayınca yürüyerek gelmiş .
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır ?
A) Durakta onu bekliyordu .
B) Elindeki poşetleri saklıyordu .
C) Onun iki kedisi vardı .
D) Görür görmez fark etmiştim .
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır ?
A) Eldeki imkanlar değerlendirilip bir sonuca ulaşılacak .
B) Otobüse binmeden evvel herkesle kucaklaştı .
C) Burada fazla duramayacağımızı söylüyorlar .
D) Bugün arkadaşımla durakta karşılaştım .

6.
1. Onun yaptıklarından sonra her şey bitti .
2. Bazı insanlar hadlerini aşıyor .
3. Sınava gireceği için çok mutlu olduk .  
Yukarıdaki cümlelerden hangisi ve ya hangileri geçişsizdir ?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3  

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir ?
A) Küçük çocuk yere düştü .
B) Marketten bir şeyler aldı .
C) Annesinden yavaş yavaş kaçtı .
D) Yanımızdan bir anda kalkıp gitti .    
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir ?
A) Düğün salonu akşam için güzelce hazırlandı .
B) Arkadaşım sınavdan çok yüksek not alınca sınıfı geçti  .
C) Tahtayı karaladıkları için tahta çok kirliydi .
D) Sınıftaki haritayı yırtınca müdür çok kızdı .


9. " Aşağı doğru gelirken yere düştü ."
Yukarıdaki cümlenin çatı özellikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir  ?
A) Etken - geçişsiz  
B) Edilgen - geçişli  
C) Edilgen - geçişsiz
D) Etken - geçişli  
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir ?
A) Sabahleyin güneş doğmadan uyandı .
B) Öğle saatlerinde bir saat kadar uyurdu .
C) Akşamüstü sahile çıkardı .  
D) Akşam yemeğini az yedi .  
11. " Hızla yağan yağmurun altında arabaya koştuk . "
Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
A) Edilgen - geçişsiz
B) Etken - geçişsiz   
C) Edilgen - geçişli   
D) Etken - geçişli   
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz çatılı bir fiildir ?
A) Evde tatlı ve pasta yapmıştık .
B) Kaybetmeyi bir türlü göze alamıyordu .
C) Böyle yorgunken araba kullanamazsın .
D) Herkes durmuş Ayşe'ye bakıyordu .  
13.
- Bozulan televizyonu tamir etti .
- Köprü bayram için süslendi .
Yukarıdaki cümlelerin yüklemleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
A) 1 . cümlenin yüklemi geçişsizdir .  
B) 2. Cümlenin yüklemi öznesine göre etken nesnesine göre geçişsizdir .   
C) Her iki cümlenin yüklemi de etken çatılıdır .  
D) 2. Cümlenin yüklemi edilgen ve geçişlidir .
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi etken çatılıdır ?
A) Bizim evde dışarı işleri ile ben ilgilenirim .  
B) Bu şehir tarihi sokaklarıyla tanınır .  
C) Yalının önündeki kalabalık merakla izlendi .  
D) Evin camı ve duvarları iyice silinmiş .
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz ?
A) Senin ne işler çevirdiğini gördüm .
B) Oradan gelen sesi duydum .
C) Dün akşam çok geç uyudum .

Cevap Anahtarı
1
D
2
D
3
A
4
D
5
A
6
C
7
B
8
B
9
A
10
D
11
B
12
D
13
B
14
A
15
D