çatı konusu ile ilgili test soruları çöz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
çatı konusu ile ilgili test soruları çöz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Fiilde Çatı İle İlgili Test Soruları - 2

Fiilde Çatı İle İlgili Test Soruları
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından geçişlidir ?
A) Dayımlar yıllardır Hollanda'da oturuyor .
B) Kapının önünde ilginç bir paket duruyor .  
C) Bizim mahalledeki boş araziye spor salonu yapıldı .  
D) Komşunun oğlu küçük kardeşini ağlatmış .  
2. Sınıfa girildi , pencereler açıldı .
Yukarıdaki cümlede altı çizili fiillerin çatı özellikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A) Etken - edilgen
B) Edilgen - etken
C) Etken - etken
D) Edilgen - edilgen
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli olmasına rağmen cümlede nesne kullanılmamıştır ?
A) Çocuklar sabırla bekledi .
B) Babasının yanına arabayla gitti .  
C) Arkadaşını orada uzun süre bekledi .
D) Araba çalışmayınca yürüyerek gelmiş .
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır ?
A) Durakta onu bekliyordu .
B) Elindeki poşetleri saklıyordu .
C) Onun iki kedisi vardı .
D) Görür görmez fark etmiştim .
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır ?
A) Eldeki imkanlar değerlendirilip bir sonuca ulaşılacak .
B) Otobüse binmeden evvel herkesle kucaklaştı .
C) Burada fazla duramayacağımızı söylüyorlar .
D) Bugün arkadaşımla durakta karşılaştım .

6.
1. Onun yaptıklarından sonra her şey bitti .
2. Bazı insanlar hadlerini aşıyor .
3. Sınava gireceği için çok mutlu olduk .  
Yukarıdaki cümlelerden hangisi ve ya hangileri geçişsizdir ?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3  

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir ?
A) Küçük çocuk yere düştü .
B) Marketten bir şeyler aldı .
C) Annesinden yavaş yavaş kaçtı .
D) Yanımızdan bir anda kalkıp gitti .    
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir ?
A) Düğün salonu akşam için güzelce hazırlandı .
B) Arkadaşım sınavdan çok yüksek not alınca sınıfı geçti  .
C) Tahtayı karaladıkları için tahta çok kirliydi .
D) Sınıftaki haritayı yırtınca müdür çok kızdı .


9. " Aşağı doğru gelirken yere düştü ."
Yukarıdaki cümlenin çatı özellikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir  ?
A) Etken - geçişsiz  
B) Edilgen - geçişli  
C) Edilgen - geçişsiz
D) Etken - geçişli  
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir ?
A) Sabahleyin güneş doğmadan uyandı .
B) Öğle saatlerinde bir saat kadar uyurdu .
C) Akşamüstü sahile çıkardı .  
D) Akşam yemeğini az yedi .  
11. " Hızla yağan yağmurun altında arabaya koştuk . "
Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
A) Edilgen - geçişsiz
B) Etken - geçişsiz   
C) Edilgen - geçişli   
D) Etken - geçişli   
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz çatılı bir fiildir ?
A) Evde tatlı ve pasta yapmıştık .
B) Kaybetmeyi bir türlü göze alamıyordu .
C) Böyle yorgunken araba kullanamazsın .
D) Herkes durmuş Ayşe'ye bakıyordu .  
13.
- Bozulan televizyonu tamir etti .
- Köprü bayram için süslendi .
Yukarıdaki cümlelerin yüklemleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
A) 1 . cümlenin yüklemi geçişsizdir .  
B) 2. Cümlenin yüklemi öznesine göre etken nesnesine göre geçişsizdir .   
C) Her iki cümlenin yüklemi de etken çatılıdır .  
D) 2. Cümlenin yüklemi edilgen ve geçişlidir .
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi etken çatılıdır ?
A) Bizim evde dışarı işleri ile ben ilgilenirim .  
B) Bu şehir tarihi sokaklarıyla tanınır .  
C) Yalının önündeki kalabalık merakla izlendi .  
D) Evin camı ve duvarları iyice silinmiş .
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz ?
A) Senin ne işler çevirdiğini gördüm .
B) Oradan gelen sesi duydum .
C) Dün akşam çok geç uyudum .

Cevap Anahtarı
1
D
2
D
3
A
4
D
5
A
6
C
7
B
8
B
9
A
10
D
11
B
12
D
13
B
14
A
15
D