kelimeleri farklı görevde kullanma ile ilgili test soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kelimeleri farklı görevde kullanma ile ilgili test soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kelimeleri Farklı Görevlerde Kullanma İle İlgili Test

Özet : 7. Sınıf Test Soruları, kelimeleri farklı görevde kullanma ile ilgili test soruları,kelimeleri farklı görevlerde kullanma 7.sınıf test

1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " yalnız " kelimesi zarf görevinde kullanılmıştır  ?

A) Bu tenha yoldan yalnız geçtim  .
B) Yalnız kuş bir o yana bir bu yana uçuyordu .
C) Gezmek istiyorum yalnız hava çok soğuk .  
D) Her zaman yalnız bir adam olduğunu söylerdi  .  

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde "doğru" kelimesi sıfat olarak kullanılmıştır ?

1. Kocaman köpek üzerime doğru geliyordu  .
2. Benimle her ortamda doğru konuş  .  
3. Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın  .   
4. Başarı için doğru yöntemler uygulamalıyız  .  
A) 1-2  B) 2-3 C)3-4 D)1-4  

3. "için" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmamıştır ?
A) Maça yetişebilmek için çok acele ettik .    
B) Hayatta her zaman, için temiz olacak .
C) Kendim için bir şeyler almadım .
D) Rüzgar çıktığı için çatıdan indi .     

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edatı sebep-sonuç anlamı katmıştır ?

A) Bunca sıkıntıya benim için mi katlandın ?
B) Çok okuduğu için gözleri yoruldu .
C) Tartışmak için ayıracak vaktim yok .
D) Ehliyet sınavı için çok çalışıyor .  

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sağlam" kelimesi zarf olarak kullanılmıştır  ?
A) Yağmurdan sonra her yer sağlam görünüyordu  .
B) Onun için sağlam pabuç değil derlerdi .  
C) Onun ördüğü halatlar her zaman en sağlamıdır .   
D) Sağlam adam dostlarını yarı yolda bırakmaz .   


6. "Kötü insanlar kötü konuşur ."

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin türleri nelerdir ?
A) Sıfat - sıfat
B) Sıfat - zarf
C) Zarf - zarf                
D) Zarf - sıfat  

7. 
1. Evden çıktığımızda her yer kapkaranlıktı .
2. Her gün su için ki sağlıklı olasınız .
3. Sen yalnız benimle anlaşabilirsin .
4. Buralar sonbaharda çok güzel görünür .

Yukarıdaki cümleler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Birinci cümledeki isimdir  .
B) İkinci cümledeki fiildir .
C) Üçüncü cümledeki sıfattır .
D) Dördüncü cümledeki zarftır  .   
  
8.  
1. Yukarı çıktı ki kimseler yok . ( yer-yön zarfı )
2. Çok güzel elbiseler almıştık . ( derecelendirme zarfı )
3. Okuldan yeni gelmiştim . ( durum zarfı )
4. Köyden ne zaman geleceksin ? ( soru zarfı )

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin türleri ile ilgili olarak hangi cümlede hata yapılmıştır ? 

A) 1    B) 2     C) 3     D) 4

9. 
- Suskun adam bir anda çözülüverdi .
- Genç adam bugün suskun görünüyordu .
- Uzun zamandır ilk kez bu kadar suskundu .
Yukarıdaki cümlelerde "suskun" kelimesi sırasıyla hangi görevlerde kullanılmıştır ?
A) Sıfat , zarf , isim   
B) Zarf , sıfat , isim  
C) İsim , isim , zarf  
D) Zarf , isim , sıfat

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" kelimesi farklı bir görevde kullanılmıştır  ?

A) Öfkeyle bağırdı ama sonra sakinleşti  .
B) Benimle konuşurken dikkatli davran  .  
C) Tüplerle kimyasalları hemen dışarı çıkardık  .
D) Ayşe'yle uzun yıllara dayalı dostluğumuz var  .      

Kelimeleri Farklı Görevlerde Kullanma Konu Anlatımı 

Cevap Anahtarı
1
A
2
C
3
B
4
B
5
A
6
B
7
C
8
C
9
A
10
C
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20