Kelimeleri Farklı Görevlerde Kullanma İle İlgili Test

Özet : 7. Sınıf Test Soruları, kelimeleri farklı görevde kullanma ile ilgili test soruları,kelimeleri farklı görevlerde kullanma 7.sınıf test

1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " yalnız " kelimesi zarf görevinde kullanılmıştır  ?

A) Bu tenha yoldan yalnız geçtim  .
B) Yalnız kuş bir o yana bir bu yana uçuyordu .
C) Gezmek istiyorum yalnız hava çok soğuk .  
D) Her zaman yalnız bir adam olduğunu söylerdi  .  

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde "doğru" kelimesi sıfat olarak kullanılmıştır ?

1. Kocaman köpek üzerime doğru geliyordu  .
2. Benimle her ortamda doğru konuş  .  
3. Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın  .   
4. Başarı için doğru yöntemler uygulamalıyız  .  
A) 1-2  B) 2-3 C)3-4 D)1-4  

3. "için" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmamıştır ?
A) Maça yetişebilmek için çok acele ettik .    
B) Hayatta her zaman, için temiz olacak .
C) Kendim için bir şeyler almadım .
D) Rüzgar çıktığı için çatıdan indi .     

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edatı sebep-sonuç anlamı katmıştır ?

A) Bunca sıkıntıya benim için mi katlandın ?
B) Çok okuduğu için gözleri yoruldu .
C) Tartışmak için ayıracak vaktim yok .
D) Ehliyet sınavı için çok çalışıyor .  

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sağlam" kelimesi zarf olarak kullanılmıştır  ?
A) Yağmurdan sonra her yer sağlam görünüyordu  .
B) Onun için sağlam pabuç değil derlerdi .  
C) Onun ördüğü halatlar her zaman en sağlamıdır .   
D) Sağlam adam dostlarını yarı yolda bırakmaz .   


6. "Kötü insanlar kötü konuşur ."

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin türleri nelerdir ?
A) Sıfat - sıfat
B) Sıfat - zarf
C) Zarf - zarf                
D) Zarf - sıfat  

7. 
1. Evden çıktığımızda her yer kapkaranlıktı .
2. Her gün su için ki sağlıklı olasınız .
3. Sen yalnız benimle anlaşabilirsin .
4. Buralar sonbaharda çok güzel görünür .

Yukarıdaki cümleler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Birinci cümledeki isimdir  .
B) İkinci cümledeki fiildir .
C) Üçüncü cümledeki sıfattır .
D) Dördüncü cümledeki zarftır  .   
  
8.  
1. Yukarı çıktı ki kimseler yok . ( yer-yön zarfı )
2. Çok güzel elbiseler almıştık . ( derecelendirme zarfı )
3. Okuldan yeni gelmiştim . ( durum zarfı )
4. Köyden ne zaman geleceksin ? ( soru zarfı )

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin türleri ile ilgili olarak hangi cümlede hata yapılmıştır ? 

A) 1    B) 2     C) 3     D) 4

9. 
- Suskun adam bir anda çözülüverdi .
- Genç adam bugün suskun görünüyordu .
- Uzun zamandır ilk kez bu kadar suskundu .
Yukarıdaki cümlelerde "suskun" kelimesi sırasıyla hangi görevlerde kullanılmıştır ?
A) Sıfat , zarf , isim   
B) Zarf , sıfat , isim  
C) İsim , isim , zarf  
D) Zarf , isim , sıfat

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" kelimesi farklı bir görevde kullanılmıştır  ?

A) Öfkeyle bağırdı ama sonra sakinleşti  .
B) Benimle konuşurken dikkatli davran  .  
C) Tüplerle kimyasalları hemen dışarı çıkardık  .
D) Ayşe'yle uzun yıllara dayalı dostluğumuz var  .      

Kelimeleri Farklı Görevlerde Kullanma Konu Anlatımı 

Cevap Anahtarı
1
A
2
C
3
B
4
B
5
A
6
B
7
C
8
C
9
A
10
C
11

12

13

14

15

16

17

18

19

200 Comments:

Yorum Gönder

Deneme