Özelden Genele Genelden Özele İfadeler

- Birtakım ortak nitelikler taşıyan varlıkların büyük çoğunluğunu ya da hepsini kapsayan kelimelere "genel anlamlı kelimeler" denilmektedir.  Genel anlamlı kelimeler kapsayıcı olarak düşünebiliriz.

- Ortak nitelikler taşıyan varlıkların tamamını değil de bir bölümünü ifade eden sözcüklere ise "özel anlamlı sözcükler" adı verilmektedir.

Bir sözcük kullanıldığı cümleye göre özel ya da genel anlam kazanabilir. Bu sebeple şu kelime genel anlamlıdır, şu kelime özel anlamlıdır diye bir ayrım yapamayız. Ancak cümlede bir varlığın ya da kavramın tamamını mı karşılamış yoksa bir kısmını buna dikkat ederek bulabiliriz.

Mesela :
- Çiçek doğanın süsüdür. ( Bu cümlede çiçek tüm türleri içine alacak şekilde kullanıldığı için genel anlamlıdır.)
- Çiçek susuzluktan boynunu iyice bükmüştü. ( Bu cümlede çiçek özel olarak bir çiçeği kastedecek şekilde kullanılmıştır.

Örnekler :

- Hayvan, bitki, insan, ders, oyun, kitap gibi kelimeler genel anlamlı kelimelerdir.
- Kurt, papatya, Ahmet, Türkçe, saklambaç, Çalıkuşu gibi kelimeler özel anlamlı kelimelerdir.

Genelden Özele Sıralama

Bir kavramın en genelini ifadeden başlayarak özeline doğru yapılan sıralamaya denir.
Örnekler :
Canlı - bitki - sebze- lahana - kara lahana
Dünya - Kıta - Avrupa - Ülke - Şehir - Sivas

Özelden Genele Sıralama

Bir kavramın en özel örneğinden başlayarak geneline doğru yapılan sıralamaya denir.
Örnekler :
Kırmızı gül - Gül - Çiçek - Bitki - Canlı
Kedi - Hayvan - Canlı

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme