türkçe dersi açık uçlu sınavlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
türkçe dersi açık uçlu sınavlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Açık Uçlu Sorular-2

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Açık Uçlu Sorular-2

1. Müzik devirden devire değişiklik gösterir. Bunda insanların zevk anlayışlarının değişmesi büyük etkiye sahiptir. Bir dönem milyonları peşinde sürükleyen müzik türleri bir dönem gelirki sınırlı bir kesime hitap eder yalnızca. Mesela Arabesk müzik. Seksenlerde futbol taraftarlığı gibi olan bu müzik günümüzde o dönemki ilgiden çok uzaktır.
Yukarıdaki paragrafta hangi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır ?

……………………………………….. 

2. Dışarıda yoğun bir sis vardı. Yürümek imkansız gibi bir şeydi. Etrafınızdaki her şey bir hayalet görüntüsündeydi. Evler cansız bir insan misali ruhsuz duruyordu. Elektriğin kesilmesi de ürpertiyi gittikçe artırıyordu.
Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu nedir ?

…………………………………………..

3. Bizim zamanımızda öğretmenler kitapların listesini verir biz de sahaflarda gezer kitap arardık. Çok zordu kitap bulmak. Yırtık her yeri yazılmış bile olsa bir kitap bulabilirsek dünyalar bizim olurdu. O kitabı özenle ciltler gözümü gibi bakardık. Şimdi ise kitapların değeri yok. Galiba emek harcamadan sıralarımızın üzerinde hazır bulduğumuzdan kıymet göstermiyoruz kitaplara.
Yukarıdaki parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?  

……………………………………………..


4.  Hikaye Türk edebiyatına Batıdan geçmiş bir türdür. Hikaye ve roman gibi türlerden önce bu türlerin yerini mesneviler tutuyordu. Edebiyatımıza sonradan girse de Türk yazarlar bu türde çok başarılı olmuştur. Ömer Seyfettin , Saik Faik gibi sanatçılarımız hikaye türünde önemli eserler veren yazarlarımızdandır.
Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?

………………………………………………….

5. Hoşgörü küçük hataları tepkiyle karşılamak yerine anlayışlı olmak ve insanların hata yapabileceklerini kabullenmektir. Bu zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Ama bunu başarabilenler için de hayat çok lezzetli olur.
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?

…………………………………………………….

6. Bir düşünceyi çürüterek kendi düşüncesini ispatlamak için yazılan yazılarda kullanılan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde karşılaştırmalardan çokça faydalanılır.
Yukarıda özellikleri verilen anlatım biçimi hangisidir ?

…………………………………………..

7. Kelimelerle resim çizme sanatı da denilen bu anlatım biçiminde bir yer ya da bir varlık gözümüzün önünde canlandırılacak biçimde anlatılır.  
Yukarıda özellikleri belirtilen anlatım biçimi hangisidir ?

…………………………………………

8. Bir kavramı ya da bir düşünceyi açıklarken okuyucunun daha iyi anlaması için konu ile ilgili misaller vermeye denir.
Yukarıda özellikleri belirtilen düşünceyi geliştirme yolu hangisidir ?

………………………………………….

9. Düşünceye dayalı yazılarda sıkça kullanılır. Bir konuyu daha iyi anlatmak için ve inandırıcılığını artırmak amacıyla istatistiki verilerden yararlanmaktır.
Yukarıda özellikleri verilen düşünceyi geliştirme yolu hangisidir ?

…………………………………………..

10. Yazarın düşüncelerinin inandırıcılığını artırmak için konu ile ilgili toplum tarafından sözlerine güvenilen ve inanılan birinden alıntı yapmasıdır.
Yukarıda özellikleri belirtilen düşünceyi geliştirme yolu hangisidir ?

…………………………………………..
Cevap Anahtarı :


1. Karşılaştırma-örneklendirme      2. Öyküleme-betimleme      3. Karşılaştırma     4. Örneklendirme     5. Tanımlama      6. Tartışmacı anlatım       7. Betimleyici anlatım      8. Örneklendirme      9. sayısal verilerden yararlanma     10. Tanık gösterme

Deyimler ve Atasözleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular ve Cevap Anahtarı

Deyimler ve Atasözleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular ve Cevap Anahtarı

1. " Adam kızgınlıkla bir anda arabanın gazına yüklendi ve çok geçmeden de bir direğe çarparak durabildi. "
Yukarıdaki cümleyi en iyi özetleyen atasözü nedir ?
.......................................
2. "O gün heyecanla uyanmıştı. Dayısının geleceğini duyunca etekleri zil çalmıştı. Dayısı yurt dışındaydı ve onu çok uzun zamandır görmüyordu. Bu yüzden çok heyecanlıydı. "
Yukarıdaki parçada kullanılan deyim ve anlamını yazın.
........................................
3.
- Bir anda kulağı , arı soktuğu için kabardı.
- Yakalandığı hastalık kulağının kabarmasına yol açtı.
-  Konuşulanları anlamak için kulak kabarttı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kulak kabartmak deyim olarak kullanılmıştır ve anlamı nedir ?
.........................................
4. " Ateş olmayan yerden duman çıkmaz " atasözünün anlamı nedir ?
.......................................
5. Ahmet, benimle arkadaşlık kuracaksan "gülü seven dikenine katlanır"  atasözünü aklından çıkarmayacaksın,  dedi.
Ahmet'in kullandığı atasözünün anlamı nedir ?
......................................


6.göz- .............
Yukarıdaki deyim nasıl tanımlanırsa birisinin artık eski değerini ve saygısını kaybettiği anlamına gelir .
......................................
7. " Sinirden gözü çevrilmişti. " cumlesinde yanlış kullanılan deyimi ve doğrusunu  yazın .
.....................................
8.
- Uzun deneyimler sonucunda ortaya çıkmıştır .
- İlk kim tarafından söylendiği belli değildir .
- Genellikle öğüt bildirmektedir .
Yukarıda özellikleri verilen kelime grubu nedir ?
.....................................
9. kulak .......
Yukarıdaki deyim hangi kelime ile tamamlanırsa deyimin anlamı " bir konuşmayı gizlice dinlemek " anlamına gelir .
........................................
10. "Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur" atasözü insanların hangi yönünü eleştirmektedir .
.......................................
Cevap Anahtarı :
1. Keskin sirke küpüne zarardır ya da öfkeyle kalkan zararla oturur  2. Deyim : etekleri zil çalmak , anlamı : çok mutlu olmak      3. Kulak kabartmak deyim olarak kullanılmıştır . Anlamı bir konuşmayı gizlice dinlemektir .   4. Bir olay ile ilgili söylentiler varsa mutlaka bu sözlerin bir doğruluk payı vardır .      5. Sevilen insanın bazı olumsuz özelliklerini hoşgörmek gerekir .     6. -den düşmek     7. Gözü dönmüştü   8. Atasözleri   9. Kabartmak     10. Açgözlülük