Türkçe Açık Uçlu Sınavlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Türkçe Açık Uçlu Sınavlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cümlenin Ögeleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular - 1

Cümlenin Ögeleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular - 1

1.   " Sivas'a buğday başakları ile dolu sapsarı tarlaların arasından geçerek girdik . "
Yukarıdaki cümlenin öge dizilişini yazın .
.....................................................
2.  " Spor yapmak insanı hem bedenen hem de ruhen rahatlatan bir eylemdir . "
Yukarıdaki cümlenin öge dizilişini aşağıya yazın .
......................................................
3.   " Ahmet karanlıkta el yordamıyla kaybettiği anahtarı bulmaya çalışıyordu . "
Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi nedir ?
..................................................
4.   "Çocuk karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama yardım etti . "
Yukarıdaki cümlenin yüklemini aşağıdaki boşluğa yazın .
.................................................
5 . " Başıboş köpek bir anda havlayınca herkes korktu . " cümlesinin öznesini aşağıdaki boşluğa yazın .
...........................................


6.  " Sınıfımızın en çalışkan öğrencisini müdür törende ödüllendirdi . "
Yukarıdaki cümlenin öznesini aşağıya yazın .
.............................................
7.   " Amcam , bana karne hediyesi olarak bir bisiklet hediye etti . "
........................................................

8. " Ünlü futbolcu evinin garajında köpek besliyormuş . " cümlesinin öge dizilişini aşağıya yazın .
...................................................
9.  " Adam radyodan çalan şarkıyı kendinden geçercesine dinliyordu . " cümlesinin öge dizilişini aşağıya yazın .
.............................................

10 .  " Burayı şehrin gürültüsünden kaçanlar tercih ediyor . "
Yukarıdaki cümlenin öge dizilişini aşağıya yazın .
..........................................
Cevap Anahtarı:
1. Yer tamlayıcısı - Zarf Tamlayıcısı - Yüklem      2. Özne - Yüklem      3. Özen - Yer Tamlayıcısı - Zarf Tamlayıcısı - Belirtili Nesne - Yüklem      4. Yardım etti      5. Herkes     6. Müdür       7. Özne - Yer Tamlayıcı - Zarf Tamlayıcısı - Belirtisiz Nesne - Yüklem     8. Özne - Yer Tamlayıcısı - Belirtisiz Nesne - Yüklem      9. Özne - Belirtili Nesne - Zarf Tamlayıcısı - Yüklem     10. Belirtili Nesne - Özne - Yüklem 


Eş Anlam ve Zıt Anlam İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Eş Anlam ve Zıt Anlam İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Uzun- Kısa
Ağlamak- Gülmek
Hızlı- Yavaş
Özen- İtina
1 . Yukarıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam olayı vardır ? Açıklayınız

……………………………………….

- Aşağı yukarı yirmi yaşında bir gençti.
- Genç adam yerinden hızla kalktı.
- Kapıdan dışarı çıkınca etrafa bakındı.
- Günlerdir aradığı kitabı elinde gördü.
2.  Yukarıdaki cümlelerde kullanılan zıt anlamlı kelimeleri aşağıya yazın .

………………………………………..

3. "Sorunlarına barışçıl çözümler üretmek isteyen bir yapısı vardı."
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangi kelime  getirilirse cümlenin anlamı değişmez ?

……………………………………….

- Üzüm üzüme baka baka kararır.
- Akılsız dosttan akıllı düşman yeğdir.
- Bir bilsen de bir bilene danış.
- Demir tavında dövülür.
4. Yukarıdaki atasözlerinde kullanılan zıt anlamlı sözcükleri aşağıya yazın ?

………………………………………..

5. “ Mahalli kıyafetler içerisinde çok güzeldi ” cümlesinde “mahalli” kelimesinin yerine yazılabilecek en uygun kelime nedir ?

…………………………………………


-Afrika'da yaşam alabildiğine sıcak geçiyordu.
-Yeni müdür soylu bir karaktere sahipti.
-Binlerce insan alanda toplanmıştı.
-Onu bunca yıl sonra görmek büyük mutluluktu.
6. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını sırasıyla yazın .

…………………………………………..

 7.  "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da önemli yapıtlar inşa ettirdi."
Yukarıdaki cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı nedir ?

………………………………….

8 . Gazetelerde duymuşsunuzdur : "Nitelikli eleman aranıyor" ilanını. Acaba nedir bu "nitelikli eleman"

…………………………………

- Nemli- Rutubetli
- Korkak- Cesur
- Islak- Yaş
- Fayda- Yarar
9. Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır ?

………………………………….

- Sonuç - Netice
- Zayıf - Şişman
- Kalın - İnce
- Ucuz – Pahalı
10. Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır ?

…………………………………….

Cevap Anahtarı :

1. “Özen ve itina” kelimeleri arasında eş anlam , diğer kelimeler arasında zıt anlam ilişkisi vardır .     2. Aşağı-yukarı     3. Problemlerine     4. Dost-düşman     5. Yöresel      6. Hayat-asil-meydan-sene     7. Eser     8. Vasıflı       9. Korkak-cesur kelimeleri arasında zıt anlam ilişkisi vardır , diğerlerinde eş anlam ilişkisi bulunmaktadır     10. Sonuç-netice kelimeleri arasında eş anlam, diğer kelimeler arasında ise zıt anlam ilişkisi bulunmaktadır  

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Açık Uçlu Sorular-2

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Açık Uçlu Sorular-2

1. Müzik devirden devire değişiklik gösterir. Bunda insanların zevk anlayışlarının değişmesi büyük etkiye sahiptir. Bir dönem milyonları peşinde sürükleyen müzik türleri bir dönem gelirki sınırlı bir kesime hitap eder yalnızca. Mesela Arabesk müzik. Seksenlerde futbol taraftarlığı gibi olan bu müzik günümüzde o dönemki ilgiden çok uzaktır.
Yukarıdaki paragrafta hangi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır ?

……………………………………….. 

2. Dışarıda yoğun bir sis vardı. Yürümek imkansız gibi bir şeydi. Etrafınızdaki her şey bir hayalet görüntüsündeydi. Evler cansız bir insan misali ruhsuz duruyordu. Elektriğin kesilmesi de ürpertiyi gittikçe artırıyordu.
Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu nedir ?

…………………………………………..

3. Bizim zamanımızda öğretmenler kitapların listesini verir biz de sahaflarda gezer kitap arardık. Çok zordu kitap bulmak. Yırtık her yeri yazılmış bile olsa bir kitap bulabilirsek dünyalar bizim olurdu. O kitabı özenle ciltler gözümü gibi bakardık. Şimdi ise kitapların değeri yok. Galiba emek harcamadan sıralarımızın üzerinde hazır bulduğumuzdan kıymet göstermiyoruz kitaplara.
Yukarıdaki parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?  

……………………………………………..


4.  Hikaye Türk edebiyatına Batıdan geçmiş bir türdür. Hikaye ve roman gibi türlerden önce bu türlerin yerini mesneviler tutuyordu. Edebiyatımıza sonradan girse de Türk yazarlar bu türde çok başarılı olmuştur. Ömer Seyfettin , Saik Faik gibi sanatçılarımız hikaye türünde önemli eserler veren yazarlarımızdandır.
Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?

………………………………………………….

5. Hoşgörü küçük hataları tepkiyle karşılamak yerine anlayışlı olmak ve insanların hata yapabileceklerini kabullenmektir. Bu zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Ama bunu başarabilenler için de hayat çok lezzetli olur.
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?

…………………………………………………….

6. Bir düşünceyi çürüterek kendi düşüncesini ispatlamak için yazılan yazılarda kullanılan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde karşılaştırmalardan çokça faydalanılır.
Yukarıda özellikleri verilen anlatım biçimi hangisidir ?

…………………………………………..

7. Kelimelerle resim çizme sanatı da denilen bu anlatım biçiminde bir yer ya da bir varlık gözümüzün önünde canlandırılacak biçimde anlatılır.  
Yukarıda özellikleri belirtilen anlatım biçimi hangisidir ?

…………………………………………

8. Bir kavramı ya da bir düşünceyi açıklarken okuyucunun daha iyi anlaması için konu ile ilgili misaller vermeye denir.
Yukarıda özellikleri belirtilen düşünceyi geliştirme yolu hangisidir ?

………………………………………….

9. Düşünceye dayalı yazılarda sıkça kullanılır. Bir konuyu daha iyi anlatmak için ve inandırıcılığını artırmak amacıyla istatistiki verilerden yararlanmaktır.
Yukarıda özellikleri verilen düşünceyi geliştirme yolu hangisidir ?

…………………………………………..

10. Yazarın düşüncelerinin inandırıcılığını artırmak için konu ile ilgili toplum tarafından sözlerine güvenilen ve inanılan birinden alıntı yapmasıdır.
Yukarıda özellikleri belirtilen düşünceyi geliştirme yolu hangisidir ?

…………………………………………..
Cevap Anahtarı :


1. Karşılaştırma-örneklendirme      2. Öyküleme-betimleme      3. Karşılaştırma     4. Örneklendirme     5. Tanımlama      6. Tartışmacı anlatım       7. Betimleyici anlatım      8. Örneklendirme      9. sayısal verilerden yararlanma     10. Tanık gösterme

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Açık Uçlu Sorular-1

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Açık Uçlu Sorular-1


1 . Herakleitos bir sözünde şöyle diyor: "Akan suda iki kez yı­kanılmaz." Gerçekten de doğa bir düzen içerisinde sürekli bir devinim halinde ilerliyor. Zamanla saçlar beyazlıyor, gözler daha az görüyor, bel bükülüyor. Kısacası bir saniye önceki bizle şimdiki biz birbirinden farklılaşıyor.
Yukarıdaki paragrafta hangi düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır ?

…........................................................

2.  Başarılı bir eleştirmen olaylara geniş açıdan bakar. Yalnızca içinde bulunduğu akıma ya da çağa bağımlı eserler vermez.  Her tür akımı, sanatçıyı, dönemi inceleyerek kendi anlayışı doğrultusunda eserler verir.
Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır ?

………………………………………

3.  Pencereden bakınca gördüğüm manzara beni şaşırttı. Her yer beyaza bürünmüştü. Sokak lambasının ışığı karın şiddetini gösteriyordu. Kapıdaki ağaç adeta kardan yapılmış gibiydi. Sokak kedileri bir yerlere sığınma telaşı içerisindeydi.
Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım biçimi nedir ?

………………………………………..

4. Eleştiri kafaya göre olmamalıdır. Yani adam belli bir sistemi olmadan kendi beğeni ölçülerine göre bir sanatçıyı ya da bir eseri eleştirmemeli. Bunun bazı kıstasları olmalı. Attila İlhan " Eleştirmen , Keyfe bağlı yargılardan kaçınmalı,nesnel değer yargılarının ardına düşmeli " diyor. Doğrusu da budur; yoksa eleştiriler inandırıcılığını kaybetmeye başlar .
Yukarıdaki parçada hangi düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır ?

………………………………………..
   
5. Bazıları tarihin anlatımla öğretileceğini söylüyor. Peki bugüne kadar anlattık da çok mu öğretebildik tarihimizi ? Tarih anlatılarak değil gösterilerek öğretilir. Sokaklarda sergilenerek, kaliteli filmler yapılarak, tiyatro sahnesinde öğretilir. Yani tarih kuru anlatımla öğretilecek bir şey değildir.

Yukarıdaki parçaada hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır ?

………………………………………….6.  Her yaş grubunun özellikleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla öğrenme biçimleri ve süreleri de farklıdır. Siz bir lise öğrencisine kırk dakika boyunca sizi dinlemesi gerektiğini söyleyebilirsiniz ama bir ilkokul öğrencisinin bu süre boyunca sizi dinlemesi mümkün değildir .

Yukarıdaki paragrafta hangi düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır ?

……………………………………………
  
7.  İnsanın iç dünyasının dışa vurumudur şiir. Çoğu zaman dile getiremediklerimizi, başkaları ne der diye söyleyemediklerimizi şiir ile dışa vururuz. Bu nedenle şiir insandır, insan da bir şiir .
Yukarıdaki parçada hangi düşünceyi geliştirme yolu ağır basmaktadır ?

……………………………………………...

8. Akşamın bu saatinde çalan kapı tokmağı hepimizin endişelenmesine sebep olmuştu. Babam bize odamıza girmemizi işaret eden bir hareketten sonra kapıya yöneldi. Kapı açılınca babamın "eyvah ! " diyen sesini ve inlemeye benzer bir ses ses işittik.
Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır ?

………………………………………………

9.  Dünyanın her yerinde bulunabilen karıncalar yaklaşık 100 milyon yıldan beri varlığını sürdürmektedir. Dünya üzerinde bulunan tüm karıncaların toplam ağırlığı insanların toplam ağırlığından daha fazladır. Karıncalar ağırlıklarının 50 katı fazlasını kaldırabilirler. Karıncaların ömrü 45 ila 60 gün arasında değişmektedir.
Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu  nedir ?  

………………………………………………

10.  Deneme ve makale düşünce yazılarının en bilinenleridir. Makalelerde yazılanlar ispatlanmak amacıyla kaleme alınırken denemelerde yazar kişisel görüşlerini ispat kaygısı olmadan kaleme alır.
Yukarıdaki paragrafta hangi düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır ?


……………………………………………….

Cevap Anahtarı :
1. Tanık gösterme     2. Açıklayıcı anlatım     3. Betimleyici anlatım      4. Tanık gösterme     5. Tartışmacı anlatım      6. Karşılaştırma     7. Tanımlama     8. Öyküleyici anlatım     9. Açıklayıcı anlatım - sayısal verilerden yararlanma     10. Karşılaştırma

Sözcükte Anlam İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Sözcükte Anlam İle İlgili Açık Uçlu Sorular
1.
 Misafir her zaman hürmete layıktır.
Hatıralara saygı göstermek gerekir.
Sınavı kazanmak için çok gayret gösteriyor.
Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını sırasıyla yazın .
.........................................................

2.  " Bugün hava çok soğuktu ." cümlesini  "soğuk" kelimesinin zıt anlamlısını kullanarak yeniden yazın .
...........................................................

3.
- Kapıda iki tane köpekleri vardı.  
- Köpeğini çok sevdiğini söylüyor.
- Harika renklere sahip bir köpekti.
- Çok güzel havlayan köpeklerdi.   
Yukarıdaki cümlelerde kullananılan nicel anlamlı kelime ve bağlı olduğu kelime grubunu aşağıya yazın .
.................................................................

4.
-  En azından bugün de burada kalsan.  
Hiç olmazsa iki saat çalışsınlar.
Yok yere birbirinizi üzmemelisiniz.
Hiç değilse biraz konuşabilseydik.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarından hangisi farklı anlamdadır , niçin ?
……………………………………………………………………

5.
- Elinde ince bir kitap vardı.
- Çok ince düşünceli bir adamdı.  
- Maketi yaparken ince çubuklar kullandık.
- Gölün yüzeyindeki buz incelmişti.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “ince” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır ?
……………………………………………………………6. "Şehirlerimizdeki çarpık yapılaşma hem şehrin görüntüsünü bozuyor hem de ekonomik sorunlara sebep oluyor"
Cümlesinde hangi kelime mecaz anlamda kullanılmıştır ?
…………………………………………………………………

7. 
- Antrenörün gözüne girmek için çok uğraştı.
- Gözden düşmemek için çok çalışıyordu.
- Aradığımız kağıt masanın gözündeydi.
- O kadar iyiydi ki göz değecek zannettik.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde göz kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır , aşağıya yazın .
…………………………………………………………………….
  
8.
- Bir doğru çizdi ve üzerinde işaretlemeler yaptı.            
- Bu yoldan doğruca gidince aradığın yere varacaksın.
- Zarar bile göreceğini bilsen doğruları konuş.                
- Hayatı boyunca doğru biri olmaya çalıştı.
Yukarıdaki cümlelerde terim anlamlı olarak kullanılan kelime ve bağlı olduğu kelime grubu hangisidir ?
…………………………………………………………..

9. 
- Yeni aldığımız araba ilk günden bozuldu.  
- Dolaba konulmayan yemekler bozuldu.
- Tuşlara karışık basınca telefon bozuldu.
- Herkesin içinde yapılan espriye bozuldu.    
Yukarıdaki cümlelerde “bozulmak” kelimesinin mecaz anlamda olduğu cümleyi aşağıya yazın .
……………………………………………………………….

10.
- Kolay kolay sinirlenmeyen bir insandır.
- Arada sırada bizimle sıcak bir çay içer.  
- Kitaplar okudukça insanı büyülüyordu.
- Yollar arkadaş olunca çok çabuk biter.    
Yukarıdaki cümlelerde mecaz anlamda kullanılan kelimeyi aşağıya yazın .
………………………………………………………………

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Açık Uçlu Sorular
Cevap Anahtarı :

1. konuk , anı , çaba   2. Bugün hava çok sıcaktı    3. İki tane köpekleri     4. “en azından, hiç olmazsa, hiç değilse” kelime grupları “en azından” anlamındadır , “yok yere” kelime grubu gereksiz yere anlamına gelmektedir .         5. “ince düşünceli” derken “ince” kelimesi mecaz anlamdadır, diğer cümlelerde gerçek anlamdadır .      6. Çarpık     7. “Aradığımız kağıt masanın gözündeydi.” Cümlesinde masanın gözü yan anlamdadır .     8. “bir doğru çizdi”      9. Herkesin içinde yapılan espriye bozuldu.    10. Büyülüyordu 

Deyimler ve Atasözleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular ve Cevap Anahtarı

Deyimler ve Atasözleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular ve Cevap Anahtarı

1. " Adam kızgınlıkla bir anda arabanın gazına yüklendi ve çok geçmeden de bir direğe çarparak durabildi. "
Yukarıdaki cümleyi en iyi özetleyen atasözü nedir ?
.......................................
2. "O gün heyecanla uyanmıştı. Dayısının geleceğini duyunca etekleri zil çalmıştı. Dayısı yurt dışındaydı ve onu çok uzun zamandır görmüyordu. Bu yüzden çok heyecanlıydı. "
Yukarıdaki parçada kullanılan deyim ve anlamını yazın.
........................................
3.
- Bir anda kulağı , arı soktuğu için kabardı.
- Yakalandığı hastalık kulağının kabarmasına yol açtı.
-  Konuşulanları anlamak için kulak kabarttı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kulak kabartmak deyim olarak kullanılmıştır ve anlamı nedir ?
.........................................
4. " Ateş olmayan yerden duman çıkmaz " atasözünün anlamı nedir ?
.......................................
5. Ahmet, benimle arkadaşlık kuracaksan "gülü seven dikenine katlanır"  atasözünü aklından çıkarmayacaksın,  dedi.
Ahmet'in kullandığı atasözünün anlamı nedir ?
......................................


6.göz- .............
Yukarıdaki deyim nasıl tanımlanırsa birisinin artık eski değerini ve saygısını kaybettiği anlamına gelir .
......................................
7. " Sinirden gözü çevrilmişti. " cumlesinde yanlış kullanılan deyimi ve doğrusunu  yazın .
.....................................
8.
- Uzun deneyimler sonucunda ortaya çıkmıştır .
- İlk kim tarafından söylendiği belli değildir .
- Genellikle öğüt bildirmektedir .
Yukarıda özellikleri verilen kelime grubu nedir ?
.....................................
9. kulak .......
Yukarıdaki deyim hangi kelime ile tamamlanırsa deyimin anlamı " bir konuşmayı gizlice dinlemek " anlamına gelir .
........................................
10. "Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur" atasözü insanların hangi yönünü eleştirmektedir .
.......................................
Cevap Anahtarı :
1. Keskin sirke küpüne zarardır ya da öfkeyle kalkan zararla oturur  2. Deyim : etekleri zil çalmak , anlamı : çok mutlu olmak      3. Kulak kabartmak deyim olarak kullanılmıştır . Anlamı bir konuşmayı gizlice dinlemektir .   4. Bir olay ile ilgili söylentiler varsa mutlaka bu sözlerin bir doğruluk payı vardır .      5. Sevilen insanın bazı olumsuz özelliklerini hoşgörmek gerekir .     6. -den düşmek     7. Gözü dönmüştü   8. Atasözleri   9. Kabartmak     10. Açgözlülük 

Fiilimsiler İle İlgili Açık Uçlu Test

Fiilimsiler İle İlgili Açık Uçlu Test

1. “Arkadaşlarının yanından bir anda koşarak uzaklaştı.”
Yukarıdaki cümlede hangi kelime fiilimsidir ve bu fiilimsinin türü nedir ?
………………………………….
2. “Fiilimsilerden türeyen bazı kelimeler zamanla kalıplaşarak kalıcı isim olur.”
“Yaz aylarının hararetini atmak için havalar iyice ısınınca mutlaka bir dondurma alırdı .” cümlesinde kalıcı isim olmuş kelime hangisidir ve hangi fiilimsi ekini alarak kalıcı isim olmuştur ?
……………………………………….
3.
1-Bu mahallede konuşacak kimse kalmadı .
2- Bizi mutlaka arayacak memlekete vardığında
3-Bu yaptığın olacak iş değil diye bağırdı .
Yukarıdaki cümlelerde “-ecek” eki alan kelimelerin türünü sırasıyla yazın .
…………………………………………….
4. “ Madem sevme sana göre bir eylem değil o zaman hiç kimseyi sevme” cümlesinde “-me” ekinin görevleri nelerdir ? sırasıyla yazın .
……………………………………………..
5.
- Bir süre bakıştılar sessizce.
- Bu gidişin hiç iyi olmadı .
- Geçen yıl burada tanıştılar .
Yukarıdaki cümlelerde “ış” eki aalan kelimelerden hangisinin türü farklıdır ? Neden ?
…………………………………………………..

6. “Beni geldim ,  koşarak yanımdan uzaklaştı.” Cümlesinde zarf fiil cümleye nasıl bir anlam kazandırmıştır ?
…………………………………………………..
7. “ Konuşmak , çekinen insanların çabaladıkça daha da içine kapandıkları bir şeydir . “ cümlesindeki fiilimsileri ve türlerini sırasıyla yazın .
…………………………………………………..

İsim Fiiller İle İlgili Bol Örnek İçin Tıklayın...
8. “ İnsanları hayata bağlayan şey çalışmaktır . “ cümlesinin yüklemini fiilimsiler açısından değerlendirin .
…………………………………………………..
9. “ Görevlerini yerine getirmeyen insanlar sorumluluk almaktan uzaktır .” cümlesindeki sıfat tamlamasını adlaşmış sıfata çevirerek yeniden yazın .
…………………………………………………….
10. “ Geceleri uykusuz kaldıkça gündüzlerim daha da anlamlı hale geliyor. “ cümlesinde yan cümleyi aşağıya yazın .
……………………………………………………..
Tüm Açık Uçlu Sorular İçin TıklaCevap Anahtarı :
1. koşarak – zarf-fiil   2. Dondurma – isim fiil eki alarak kalıcı isim olmuştur  3. Sıfat fiil- fiil- sıfat fiil  4. İsim fiil ve olumsuzluk eki   5. “gidişin” kelimesinin türü farklıdır . Gidişin kelimesi isim fiildir , diğerleri çekiimli fiildir .   6. Koşarak kelimesi zarf iildir ve cümleye durum anlamı katmıştır .   7. Konuşmak (isim-fiil), çekinen (sıfat-fiil), çabaladıkça(zarf-fiil), kapandıkları(sıfat-fiil)   8. Cümlenin yüklemi “çalışmaktır” kelimesidir . Yüklem ek fiil almış bir isim fiildir .   9. Görevlerini yerine getirmeyenler sorumluluk almaktan uzaktır .   10. “Geceleri uykusuz kaldıkça