Eş Anlam ve Zıt Anlam İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Eş Anlam ve Zıt Anlam İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Uzun- Kısa
Ağlamak- Gülmek
Hızlı- Yavaş
Özen- İtina
1 . Yukarıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam olayı vardır ? Açıklayınız

……………………………………….

- Aşağı yukarı yirmi yaşında bir gençti.
- Genç adam yerinden hızla kalktı.
- Kapıdan dışarı çıkınca etrafa bakındı.
- Günlerdir aradığı kitabı elinde gördü.
2.  Yukarıdaki cümlelerde kullanılan zıt anlamlı kelimeleri aşağıya yazın .

………………………………………..

3. "Sorunlarına barışçıl çözümler üretmek isteyen bir yapısı vardı."
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangi kelime  getirilirse cümlenin anlamı değişmez ?

……………………………………….

- Üzüm üzüme baka baka kararır.
- Akılsız dosttan akıllı düşman yeğdir.
- Bir bilsen de bir bilene danış.
- Demir tavında dövülür.
4. Yukarıdaki atasözlerinde kullanılan zıt anlamlı sözcükleri aşağıya yazın ?

………………………………………..

5. “ Mahalli kıyafetler içerisinde çok güzeldi ” cümlesinde “mahalli” kelimesinin yerine yazılabilecek en uygun kelime nedir ?

…………………………………………


-Afrika'da yaşam alabildiğine sıcak geçiyordu.
-Yeni müdür soylu bir karaktere sahipti.
-Binlerce insan alanda toplanmıştı.
-Onu bunca yıl sonra görmek büyük mutluluktu.
6. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını sırasıyla yazın .

…………………………………………..

 7.  "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da önemli yapıtlar inşa ettirdi."
Yukarıdaki cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı nedir ?

………………………………….

8 . Gazetelerde duymuşsunuzdur : "Nitelikli eleman aranıyor" ilanını. Acaba nedir bu "nitelikli eleman"

…………………………………

- Nemli- Rutubetli
- Korkak- Cesur
- Islak- Yaş
- Fayda- Yarar
9. Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır ?

………………………………….

- Sonuç - Netice
- Zayıf - Şişman
- Kalın - İnce
- Ucuz – Pahalı
10. Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır ?

…………………………………….

Cevap Anahtarı :

1. “Özen ve itina” kelimeleri arasında eş anlam , diğer kelimeler arasında zıt anlam ilişkisi vardır .     2. Aşağı-yukarı     3. Problemlerine     4. Dost-düşman     5. Yöresel      6. Hayat-asil-meydan-sene     7. Eser     8. Vasıflı       9. Korkak-cesur kelimeleri arasında zıt anlam ilişkisi vardır , diğerlerinde eş anlam ilişkisi bulunmaktadır     10. Sonuç-netice kelimeleri arasında eş anlam, diğer kelimeler arasında ise zıt anlam ilişkisi bulunmaktadır  

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme