eş anlam ve zıt anlam ile ilgili açık uçlu test soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
eş anlam ve zıt anlam ile ilgili açık uçlu test soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Eş Anlam ve Zıt Anlam İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Eş Anlam ve Zıt Anlam İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Uzun- Kısa
Ağlamak- Gülmek
Hızlı- Yavaş
Özen- İtina
1 . Yukarıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam olayı vardır ? Açıklayınız

……………………………………….

- Aşağı yukarı yirmi yaşında bir gençti.
- Genç adam yerinden hızla kalktı.
- Kapıdan dışarı çıkınca etrafa bakındı.
- Günlerdir aradığı kitabı elinde gördü.
2.  Yukarıdaki cümlelerde kullanılan zıt anlamlı kelimeleri aşağıya yazın .

………………………………………..

3. "Sorunlarına barışçıl çözümler üretmek isteyen bir yapısı vardı."
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangi kelime  getirilirse cümlenin anlamı değişmez ?

……………………………………….

- Üzüm üzüme baka baka kararır.
- Akılsız dosttan akıllı düşman yeğdir.
- Bir bilsen de bir bilene danış.
- Demir tavında dövülür.
4. Yukarıdaki atasözlerinde kullanılan zıt anlamlı sözcükleri aşağıya yazın ?

………………………………………..

5. “ Mahalli kıyafetler içerisinde çok güzeldi ” cümlesinde “mahalli” kelimesinin yerine yazılabilecek en uygun kelime nedir ?

…………………………………………


-Afrika'da yaşam alabildiğine sıcak geçiyordu.
-Yeni müdür soylu bir karaktere sahipti.
-Binlerce insan alanda toplanmıştı.
-Onu bunca yıl sonra görmek büyük mutluluktu.
6. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını sırasıyla yazın .

…………………………………………..

 7.  "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da önemli yapıtlar inşa ettirdi."
Yukarıdaki cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı nedir ?

………………………………….

8 . Gazetelerde duymuşsunuzdur : "Nitelikli eleman aranıyor" ilanını. Acaba nedir bu "nitelikli eleman"

…………………………………

- Nemli- Rutubetli
- Korkak- Cesur
- Islak- Yaş
- Fayda- Yarar
9. Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır ?

………………………………….

- Sonuç - Netice
- Zayıf - Şişman
- Kalın - İnce
- Ucuz – Pahalı
10. Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır ?

…………………………………….

Cevap Anahtarı :

1. “Özen ve itina” kelimeleri arasında eş anlam , diğer kelimeler arasında zıt anlam ilişkisi vardır .     2. Aşağı-yukarı     3. Problemlerine     4. Dost-düşman     5. Yöresel      6. Hayat-asil-meydan-sene     7. Eser     8. Vasıflı       9. Korkak-cesur kelimeleri arasında zıt anlam ilişkisi vardır , diğerlerinde eş anlam ilişkisi bulunmaktadır     10. Sonuç-netice kelimeleri arasında eş anlam, diğer kelimeler arasında ise zıt anlam ilişkisi bulunmaktadır