Okşanmak İsteyen Kirpi (Güz Masalları’ndan) Masalındaki Kaynaştırma Seslerinin Geçtiği Sözcükler Nelerdir ?

Okşanmak İsteyen Kirpi (Güz Masalları’ndan) Masalındaki Kaynaştırma Seslerinin Geçtiği Sözcükler Nelerdir ?

Okşanmak İsteyen Kirpi masalında koyu yazılan kelimelerde kaynaştırma sesi kullanılmıştır ve bu sesler kelimenin yanında yay ayraç içerisinde gösterilmiştir .


Bir zamanlar huysuz mu huysuz bir kirpi varmış. En azından orman halkı onun huysuz olduğunu düşünürmüş. Çünkü sürekli surat asar, kiminle karşılaşsa hep yakınır, yanına ( yan-ı-n-a ) kim gelirse gelsin hemen tostoparlak olur, kabarır, dikenlerini (diken-ler-i-n-i ) sivriltirmiş.

Başkalarına ( başka-lar-ı-n-a )  duyduğu bu güvensizliğin nedeni, kendini ( kendi-n-i )  bildi bileli orman halkından ( halk-ı-n-dan ) kimsenin ( kimse-n-in ) ona ( o-n-a ) iyi davranmamış olmasıymış. ( olma-s-ı-y-mış ) Aslında orman halkına sorsak, onlar bu durumu açıklayabilirlermiş.

“Kimse
onun ( o-n-un ) yanına yaklaşamaz,” dermiş sincap.

“Sivri
dikenlerini ( diken-ler-i-n-i )  batırmaya (bat-ır-ma-y-a ) hazırdır hep,” diye yakınırmış tavşan.

O zamanlar ormanlardaki hayvanlar da insan toplulukları
gibiymiş ( gibi-y-miş ) . Biri bir şey söyledi mi, öteki duyduklarına (duy-duk-lar-ı-n-a )  kendi de bir şeyler katar ve başkalarına ( başka-lar-ı-n-a ) , sanki kendi tanık olmuş gibi anlatırmış. Kulaktan kulağa yayılan söylentilere de sonunda herkes inanırmış. Kimse acaba bu söylenenler doğru mu yanlış mı diye düşünmezmiş. Kimse gidip işin doğrusunu ( doğru-s-u-n-u ) araştırmaya (araştır-ma-y-a ) gerek görmezmiş.

İşte
kirpiyi ( kirpi-y-i )  ormanda kimsenin ( kimse-n-in )  sevmeyişinin ( sev-me-y-iş-i-n-in )  nedeni de buymuş ( bu-y
-muş ) . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme