Dilekçe Nasıl Yazılır

Dilekçe Nedir ?

             Bir istek, beklenti ya da şikayeti ressmi kurumlara bildirmek amacıyla yazılan yazılara dilekçe denir. Dilekçeler yazı türü olarak “Bildirme Yazıları” adı verdiğimiz gruba girer. Özel konularda dileklerimizi mektup türünde yazılarla muhatabımıza bildiririz. Dilekçelerin farkı ise resmi bir yönü olmasından dolayı belli kurallara riayet edilerek yazılması gerektiğidir. Dilekçelerde en önemli hususlardan birisi siyah ya da mavi kalemle yazılması gerektiğidir. 


Kırmızı vb. renkte kalemlerle yazılan dilekçeler saygısızlık ve ciddiyetsizlik ifadesi olarak kabul edilir. Dilekçeler sayfanın en üstüne dilekçenin gönderileceği kurumun adı yazılır. Kurum adı ya tamamen büyük harflerle ya da her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılır. Daha sonra paragraf başı yapılarak istek ya da şikayetimiz açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilir ve tekrar paragraf başı yapılarak dilekçe gönderilen makam bizden üst bir kurumsa “arz ederim”, bizle aynı seviyede ya da statü olarak alt bir kurum ise “rica ederim” denilerek bitirilir. Dilekçelere eklenen belge vb. dökümanlar sol alt köşeye Ek(ler) kısmı yazılarak belirtilir. Adres yine sol alt köşeye yazılır. Sağ alt köşeye dilekçenin tarihi, imza ve isim soyisim yazılır.

          Özen gösterilerek ve kurallara uygun yazılmış bir dilekçe talebimiz kanunlara uygun olduğu sürece işimizin hallolması adına büyük bir avantaj sağlayacaktır. Hayatımız boyunca çeşitli sebeplerle dilekçe yazmak durumunda olduğumuz için her vatandaş mutlaka dilekçenin nasıl yazılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Eskiden okuma yazması olmayan vatandaşlara bu konuda yardımcı olanlara “arzuhalci” denilmekteydi.
0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme