Düşüncenin Yönünü Değiştiren İfadeler

         "Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler" Türkçe dersi müfredatı içerisinde yer alan konulardan biridir.  Cümlede düşüncenin yönünü değiştiren ifadeleri belirlerken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler ile ilgili en önemli noktalardan biri bağlaçlardır. Düşüncenin yönünü değiştirmek için kullanılan ifadelerin birçoğu bağlaçlarla ilgilidir. Bağlaçlarla düşüncenin yönü değiştirilirken cümlenin birinci bölümü olumluysa ikinci bölümü olumsuz olur ya da birinci bölüm ile ikinci bölüm arasında zıtlıklar oluşturulur. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler şunlardır: fakat, oysa,  ancak, ne var ki, öte yandan, halbuki, ama,  lakinÖrnekler :

1. Çok gayret gösterdi ama inandıramadı. ( ama bağlacı ile bağlanan bu cümlelerden birinci bölümde olumlu bir durum söz konusu iken ikinci bölümde olumsuz bir durum vardır)2. Hemen buradan git ama biran önce gel. ( birinci cümlede git- fiili kullanılmıştır. İkinci cümlede git- fiilinin zıttı olan gel- fiili kullanılmıştır. "ama" bağlacı bu cümlede zıtlık oluşturma şeklinde düşüncenin yönünü değiştirmiştir. )3. Ona bakarken güldüm oysa hiç susmadan ağlamak istiyordum. ( Bu cümlede "oysa" gül- ve ağla- fiilleri arasında zıtlık oluşturarak cümlenin yönü değiştirmiştir. )4. Konuyu anlamadı oysa anlaması gerekiyordu. ( bu cümlede "oysa" olumsuz ifadeyi olumlu ifadeye dönüşmüş ve düşüncenin yönünü değiştirmiştir.)5. Bugün gelebilirim fakat uzun süre bekleyemem. (bu cümlede "fakat" bağlacı olumlu ifadeyi olumsuz ifadeye dönüştürmüştür.)6. Konuşmamak istiyorum öte yandan içimden haykırmak geliyor. 
          Düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerle alakalı soruları çözerken bağlaçlara çok dikkat etmek gerekir. Sınavlarda bu konuyla alakalı sorular hangi şıkta düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler vardır vb.  soru kökleriyle karşımıza çıkar.

DÜŞÜNCENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREN İFADELER İLE İLGİLİ TEST
DÜŞÜNCENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREN İFADELER ÇALIŞMA KAĞIDI

1 yorum:

  1. Çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz ��✔

    YanıtlaSil

Deneme