Özelden Genele Genelden Özele İfadeler

Türkçede sözcükler kullanıldıkları cümle içerisinde kazandıkları anlamlara göre dar ya da geniş kapsamlı olabilirler.

Taşıdıkları anlam bakamından geniş kapsamlı olan kelimelere "genel anlamlı kelimeler", anlam bakımından  dar kapsamlı kelimelere ise " özel anlamlı kelimeler " denir.

  • Kalem insanlığın var olma serüveninde önemli bir rol üstlenmiştir.


( Bu cümlede "kalem" kelimesi bütün kalemleri kastedecek şekilde kullanılmıştır. Bu yüzden genel anlamlıdır.)

  • Kalemimi sıranın üstüne bırakabilirsin.


( Bu cümlede ise "kalem" kelimesi belli bir kalemi kastedecek şekilde kullanıldığı için özel anlamlıdır.)

  • Matematik en zorlandığım ders


( Bu cümlede "matematik"  yalnızca bir dersi ifade ettiği için özel anlamlıdır. "ders" kelimesi ise tüm dersleri kastettiği için genel anlamlıdır. Yani bu cümlede özelden ( matematik ) genele ( ders ) bir sıralama vardır.

  • Müzik türleri içerisinde ilgimi en çok sanat müziği çeker.


( Bu cümlede "müzik" kelimesi ile müzik türlerinin hepsi anlatılırken, "sanat müziği" ile müziğin bir türü anlatılmaktadır. Bu sebeple bu cümlede genelden özele bir sıralama mevcuttur. )Örnekler :

- Varlık- sandalye- eşya- cansız- mobilya kelimelerini özelden genele doğru sıralayalım.

( sandalye- eşya- mobilya- cansız- varlık)

- Bitki- varlık-meyve-üzüm-canlı kelimelerini genelden özele doğru sıralayalım.

( varlık-  canlı- bitki- meyve- üzüm)

-  mahalle- ülke- şehir- cadde- sokak- ilçe kelimelerini genelden özele doğru sıralayalım.

( ülke- şehir- ilçe- mahalle- cadde- sokak )

Genelden Özele Özelden Genele İfadeler İle İlgili Test Soruları 

5 yorum:

Deneme