Öznel ve Nesnel Yargı Soruları Nasıl Çözülür ?

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sıkça karşılaştığı iki kavramdır öznel ve nesnel yargı kavramı. İlk başta çok basit gibi görülmekle beraber soru tarzları bilinmediğinde karıştırılma ve hata yapma ihtimali yüksektir.Öznel Yargı: Kişisel fikirler içeren, kanıtlanabilme imkanı olmayan yargılardır. "bana göre", "sana göre" farklı olabilirler. (Pop müzik kulağa en hoş gelen müziktir.)Nesnel Yargı: Kişisel düşüncelere göre değişme imkanı olmayan, kanıtlanabilen yargılardır. "bana göresi", "sana göresi olmaz". (1.Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında olmuştur.)Öznel yargı-nesnel yargı soru tarzları:

1."Aşağıdaki yargılardan hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?" Bu soru tipinde üç seçenek özneldir, bir seçenek nesneldir ya da üç seçenekte nesnel bir seçenekte öznel yargı vardır.

2."Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel yargı içerir/içermez." Böyle bir soru da yapılması gereken kişisel yargı içerir diyorsa öznel; içermez derse nesnel yargıyı bulmaktır.

3."Aşağıdakilerden hangisi öznel/nesneldir?" En temel soru tarzıdır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme