Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Test

1 . Herakleitos bir sözünde şöyle diyor: "Akan suda iki kez yı­kanılmaz." Gerçekten de doğa bir düzen içerisinde sürekli bir devinim halinde ilerliyor. Zamanla saçlar beyazlıyor, gözler daha az görüyor, bel bükülüyor. Kısacası bir saniye önceki bizle şimdiki biz birbirinden farklılaşıyor.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?
A) Tanık gösterme
B) Sayısal verilerden yararlanma
C) Örneklendirme
D) Tanımlama   

2.  Başarılı bir eleştirmen olaylara geniş açıdan bakar. Yalnızca içinde bulunduğu akıma ya da çağa bağımlı eserler vermez.  Her tür akımı, sanatçıyı, dönemi inceleyerek kendi anlayışı doğrultusunda eserler verir.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır ?
A) Öyküleyici anlatım  
B) Tartışmacı anlatım  
C) Betimleyici anlatım
D) Açıklayıcı anlatım  

3.  Pencereden bakınca gördüğüm manzara beni şaşırttı. Her yer beyaza bürünmüştü. Sokak lambasının ışığı karın şiddetini gösteriyordu. Kapıdaki ağaç adeta kardan yapılmış gibiydi. Sokak kedileri bir yerlere sığınma telaşı içerisindeydi.
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır ?
A) Öyküleyici anlatım  
B) Betimleyici anlatım
C) Açıklayıcı anlatım  
D) Tartışmacı anlatım  

4. Eleştiri kafaya göre olmamlıdır. Yani adam belli bir sistemi olmadan kendi beğeni ölçülerine göre bir sanatçıyı ya da bir eseri eleştirmemli. Bunun bazı kıstasları olmalı. Attila İlhan " Eleştirmen , Keyfe bağlı yargılardan kaçınmalı,nesnel değer yargılarının ardına düşmeli " diyor. Doğrusu da budur; yoksa eleştiriler inandırıcılığını kaybetmeye başlar .
Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?
A) Karşılaştırma
B) Tanımlama
C) Tanık gösterme
D) Örnekleme
   
5. Bazıları tarihin anlatımla öğretileceğini söylüyor. Peki bugüne kadar anlattık da çok mu öğretebildik tarihimizi ? Tarih anlatılarak değil gösterilerek öğretilir. Sokaklarda sergilenerek, kaliteli filmler yapılarak, tiyatro sahnesinde öğretilir. Yani tarih kuru anlatımla öğretilecek bir şey değildir.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır ?
A) Açıklayıcı anlatım
B) Tartışmacı anlatım
C) Öyküleyici anlatım  

6.  Her yaş grubunun özellikleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla öğrenme biçimleri ve süreleri de farklıdır. Siz bir lise öğrencisine kırk dakika boyunca sizi dinlemesi gerektiğini söyleyebilirsiniz ama bir ilkokul öğrencisinin bu süre boyunca sizi dinlemesi mümkün değildir .

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?  
A) Örneklendirme
B) Sayısal verilerden yararlanma
C) Karşılaştırma  
D) Tanık gösterme
  
7.  İnsanın iç dünyasının dışa vurumudur şiir. Çoğu zaman dile getiremediklerimizi, başkaları ne der diye söyleyemediklerimizi şiir ile dışa vururuz. Bu nedenle şiir insandır, insan da bir şiir .
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır ?  
A) Tanımlama
B) Örneklendirme
C) Karşılaştırma  
D) Betimleme  

8. Akşamın bu saatinde çalan kapı tokmağı hepimizin endişelenmesine sebep olmuştu. Babam bize odamıza girmemizi işaret eden bir hareketten sonra kapıya yöneldi. Kapı açılınca babamın "eyvah ! " diyen sesini ve inlemeye benzer bir ses ses işittik.
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır ?
A) Açıklayıcı anlatım     
B) Tartışmacı anlatım  
C) Betimleyici anlatım     
D) Öyküleyici anlatım   

9.  Dünyanın her yerinde bulunabilen karıncalar yaklaşık 100 milyon yıldan beri varlığını sürdürmektedir. Dünya üzerinde bulunan tüm karıncaların toplam ağırlığı insanların toplam ağırlığından daha fazladır. Karıncalar ağırlıklarının 50 katı fazlasını kaldırabilirler. Karıncaların ömrü 45 ila 60 gün arasında değişmektedir.
Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Açıklayıcı anlatım - örnekleme
B) Açıklayıcı anlatım - sayısal verilerden yararlanma  
C) Tartışmacı anlatım - karşılaştırma
D) Tartışmacı anlatım - sayısal verilerden yararlanma

10.  Deneme ve makale düşünce yazılarının en bilinenleridir. Makalelerde yazılanlar ispatlanmak amacıyla kaleme alınırken denemelerde yazar kişisel görüşlerini ispat kaygısı olmadan kaleme alır.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?
A) Tanık gösterme
B) Karşılaştırma
C) Örneklendirme
D) Saysal verilerden yararlanma

11. Müzik devirden devire değişiklik gösterir. Bunda insanların zevk anlayışlarının değişmesi büyük etkiye sahiptir. Bir dönem milyonları peşinde sürükleyen müzik türleri bir dönem gelirki sınırlı bir kesime hitap eder yalnızca. Mesela Arabesk müzik. Seksenlerde futbol taraftarlığı gibi olan bu müzik günümüzde o dönemki ilgiden çok uzaktır.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır ?
A) Karşılaştırma - örneklendirme
B) Karşılaştırma - sayısal verilerden yararlanma
C) Örneklendirme - tanık gösterme  
D) Tanık gösterme - karşılaştırma  

12. Dışarıda yoğun bir sis vardı. Yürümek imkansız gibi bir şeydi. Etrafınızdaki her şey bir hayalet görüntüsündeydi. Evler cansız bir insan misali ruhsuz duruyordu. Elektriğin kesilmesi de ürpertiyi gittikçe artırıyordu.
Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Öyküleme - örnekleme
B) Açıklama - Betimleme
C) Öyküleme - betimleme  
D) Tartışma - betimleme   

13. Bizim zamanımızda öğretmenler kitapların listesini verir biz de sahaflarda gezer kitap arardık. Çok zordu kitap bulmak. Yırtık her yeri yazılmış bile olsa bir kitap bulabilirsek dünyalar bizim olurdu. O kitabı özenle ciltler gözümü gibi bakardık. Şimdi ise kitapların değeri yok. Galiba emek harcamadan sıralarımızın üzerinde hazır bulduğumuzdan kıymet göstermiyoruz kitaplara.
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?  
A) Örneklendirme
B) Sayısal verilerden yararlanma
C) Karşılaştırma
D) Tanık gösterme  


14.  Hikaye Türk edebiyatına Batıdan geçmiş bir türdür. Hikaye ve roman gibi türlerden önce bu türlerin yerini mesneviler tutuyordu. Edebiyatımıza sonradan girse de Türk yazarlar bu türde çok başarılı olmuştur. Ömer Seyfettin , Saik Faik gibi sanatçılarımız hikaye türünde önemli eserler veren yazarlarımızdandır.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?
A) Karşılaştırma
B) Tanık gösterme
C) Tanımlama
D) Örneklendirme   

15. Hoşgörü küçük hataları tepkiyle karşılamak yerine anlayışlı olmak ve insanların hata yapabileceklerini kabullenmektir. Bu zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Ama bunu başarabilenler için de hayat çok lezzetli olur.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ?
A) Tanımlama
B) Örnekleme
C) Karşılaştırma  
D) Tanık gösterme

16. Bir düşünceyi çürüterek kendi düşüncesini ispatlamak için yazılan yazılarda kullanılan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde karşılaştırmalardan çokça faydalanılır.
Yukarıda özellikleri verilen anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Açıklayıcı anlatım
B) Tartışmacı anlatım
C) Öyküleyici anlatım
D) Betimleyici anlatım

17. Kelimelerle resim çizme sanatı da denilen bu anlatım biçiminde bir yer ya da bir varlık gözümüzün önünde canlandırılacak biçimde anlatılır.  
Yukarıda özellikleri belirtilen anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Öyküleyici anlatım
B) Tartışmacı anlatım  
C) Açıklayıcı anlatım  
D) Betimleyici anlatım  

18. Bir kavramı ya da bir düşünceyi açıklarken okuyucunun daha iyi anlaması için konu ile ilgili misaller vermeye denir.
Yukarıda özellikleri belirtilen düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Tanımlama
B) Örnekleme
C) Karşılaştırma  
D) Tanık gösterme

19. Düşünceye dayalı yazılarda sıkça kullanılır. Bir konuyu daha iyi anlatmak için ve inandırıcılığını artırmak amacıyla istatistiki verilerden yararlanmaktır.
Yukarıda özellikleri verilen düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Sayısal verilerden yararlanma
B) Örnekleme
C) Karşılaştırma  
D) Tanık gösterme

20. Yazarın düşüncelerinin inandırıcılığını artırmak için konu ile ilgili toplum tarafından sözlerine güvenilen ve inanılan birinden alıntı yapmasıdır.
Yukarıda özellikleri belirtilen düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Tanımlama
B) Örnekleme
C) Karşılaştırma  
Cevap Anahtarı
1
A
2
D
3
B
4
C
5
B
6
C
7
A
8
D
9
B
10
B
11
A
12
C
13
C
14
D
15
A
16
B
17
D
18
B
19
A
20
D 

15 yorum:

 1. keşke işaretleye bileceğimiz bir yer olsa

  YanıtlaSil
 2. çok faydalı ve çok teşekkürler 20 soruda full çıkardım :D

  YanıtlaSil
 3. Çok yararlı:) Sınava çalışıyorum çok işe yarıyor

  YanıtlaSil
 4. çok teşekkürler yardımcı oldu :)

  YanıtlaSil
 5. 9 . SORU YANLIŞ KARSILASTIRILMA YAPILMIŞ AÇIKLAYICI OLAMAZ!

  YanıtlaSil
 6. Volkan ıldırım yorumun için teşekkür ederiz . Paragrafta karşılaştırma da var doğru ama şıklara bakınca cevabın B olduğu belli . Soruda hata yok yani . Tekrar teşekkür ederiz .

  YanıtlaSil
 7. Hepsi çok güzel sınavıma çalışmama yardımcı oldular 100 üzerinden 1000 veriyorum

  YanıtlaSil
 8. Saolun işimi yaradi allah razi olsuh

  YanıtlaSil
 9. Valla çok işe yarıyor sınavlardan 100 aldım öğretmende sözlü notu olarak 4 tane 100 verdi ortalama puanım toplamda 97.1857

  YanıtlaSil
 10. 9 soru karsilastirma olcak aciklama yanlis orda karincayla insan arasinda karsilastirma yapiyo bilgi vermiyo

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yorumunuz için teşekkürler . Ancak soruda hata yoktur . Açıklama anlatım biçimidir, karşılaştırma düşünceyi geliştirme yolu . Soruda belirgin olan düşünceyi geliştirme yolu sayısal verilerden yararlanmadır . İlginiz için tekrar teşekkür ederiz .

   Sil
 11. teşekkürler.ellerinize sağlık.ALLAH RAZI OLSUN.inşallah 100 alırım.

  YanıtlaSil

Deneme