Söylev ( Nutuk ) Türü ve Özellikleri

 Bir topluluğu etkilemek amacıyla topluluk karşısında söylenen etkili sözleden oluşan konuşmaya söylev denir . Söylev yerine nutuk ve hitap ifadeleri de kullanılabilmektedir .  Söylevde konuşmayı yapan kişi " Hatip " yaptığı konuşma ise " Hitabet " olarak adlandırılır .

Söylevde konuşmacı sözlerini hitap ettiği kitlenin kültürü , mesleği , ilgi alanları gibi konuları dikkate alarak hazırlar .

Konuşmacı sözlerinin doğru olması , karşısındaki insanlara saygı göstermesi , kedisini dinleyenlerin yerine koyması gibi hususlara önem vermesi gerekmektedir .

Söylev , esasında sözlü bir edebiyat ürünüdür . Ancak yazıya geçirilebilir . Böyle bir durumda da yazılı edebiyat ürünü olarak da kabul edilir . Atatürk ' ün " Büyük  Nutku " söylev türünün önemli bir örneğidir .

Söylev türünde konuşmacının ( Hatibin ) amaçları şunlardır :

- Bir düşünceyi ya da bir meseleyi açık ve net bir biçimde anlatmak
- Dinleyenleri etkilemek ve onları anlattıklarına ikna etmek
- Dinleyenlerin beklediği şekilde harekete geçmesini sağlamak
- Dinleyicilere hoş vakit geçirtebilmek

Söylev ( Nutuk ) Türünün Tarihi Gelişimi

Eski Yunan ve Roma İmparatorluğu dönemleri söylev türünün ilk örneklerinin ortaya çıktığı zamanlardır . Demosthenes , Cicero , Bossuet , Mirabeau , Robespiere önemli söylevcilerdir .

Türk edebiyatında söylev türü söz özgürlüğü ve toplanma gibi hakların tanındığı II. Meşrutiyet Dönemi ile gelişmeye başlamıştır . Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Ömer Naci Türk edebiyatının önemli söylevcilerindendir.  Sonraki dönemde de Mehmet Akif Ersoy ve Halide Edip Adıvar önemli söylevcilerdendir .

Kısaca söylev türünü maddeler halinde şu şekilde özetleyebiliriz :

- Söylev türünde konuşan kişiye Hatip yaptığı konuşmaya ise Hitabet denir .
-Başarılı bir hatip iletişim becerilerine sahip olmalı ve karşısındakileri ikna edebilme becerisine sahip olmalıdır .
- Söylev türünde başarılı olabilmek için hatibin jest ve mimiklerini başarılı bir biçimde kullanması gerekir .


Konularına Göre Söylevler


Söylevler konunun özelliğine göre  siyasi söylev , dinsel söylev , hukuksal söylev , akademik söylev , askeri söylev vb. adlar alır . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme