7. Sınıf Yapısına Göre Fiiller İle İlgili Test Soruları

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır?

A) Köpeği parkta çocuk gezdirmişti.
B) Durakta bekleyen otobüsü  biz durdurmadık.
C) Parçayı öğretmen tekrar okuttu.
D) Yarın parkta gezelim.


2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yansıma sözcükten türemiş bir fiil vardır ?

A) Adeta bir yıldız gibi parlamıştı.
B) Sonbahar gelince yapraklar sararmıştı.
C) Kağnının tekerleği gıcırdıyordu.
D) Ocaktaki çay suyu dakikalardır kaynıyordu.

3.
Anlatamam
Bilemez
Bilmedim
Olamaz

Yukarıdaki  fiillerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin yazımında hata yapılmıştır?

A) Sokağın ortasında onu terketmişti.
B) Sınav notlarını verdiği için teşekkür etmişti.
C) Yeni çıkan filmi daha seyretmedim.
D) Bunca olaydan sonra nasıl hissediyorsun?


5. Yardımcı fiillerle oluşan fiillerin hangisinde farklı bir ses olayı olmuştur?

A) Etrafındaki herkese devamlı emrediyordu.
B) Yıllardır sakladığı defter kayboldu?
C) Kişisel gelişimim için bu kursa kaydoluyorum.
D) Yıllar geçse bile affetmem.

6. Aşağıdaki fiillerden hangisinde  birden fazla yapım eki vardır?

A) Durumu kurtarmak için sözlerini çeviriverdi.
B) İzledikleri film herkesi ağlattı.
C) Alışveriş listesine hemen hemen her şey yazdırılmış.
D) Geçen yazki konsere  gidememiştim.


7. Hangi atasözünde  farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır?

A) Damlaya damlaya göl olur
B) Acele giden ecele gider
C) Can boğazdan gelir
D) Kara haber tez duyulur.


8.
''Tahtadaki örnekleri  yazadurun, diğer ders kontrol edeceğim.'' cümlesindeki altı çizili kelimede yapısına göre birleşik fiillerden hangisi kullanılmıştır?

A)Yeterlik fiili
B)Yaklaşma fiili
C) Sürerlik fiili
D) Tezlik fiili

9 .Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil terk edilmiş bir alışkanlığı belirtmektedir?

A) Adam çay içmiyor.
B) Adam  eskiden de çay içmiyordu.
C) Adam  çay  içmez.
D) Adam  eskiden çayı çok içiyordu.10. Hangi seçenekte farklı özellikte bir fiil kullanılmıştır?

A) Burada bizi bekleyedurun.
B) Yaşananları yavaş yavaş  anlatageldik.
C) Söylenilenleri  hemen anlayıvermiş.
D) Yıllardan beri böyle anlatılagelmiş.

6 yorum:

Deneme