Düşünceyi Geliştirme Yolları

Özet : Düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili konu anlatımı . 

Yazım amacımıza göre anlatım biçimleri belirlediğimiz gibi, anlatım biçimimize göre farklı düşünceyi geliştirme yollarından yararlanabiliriz.
Düşünceyi geliştirme yolları ve özelliklerini kısaca şöyle açıklayabiliriz.

1. Tanımlama : Bir nesne, kavram ya da herhangi bir varlığın özelliklerinin açıklanmasına tanımlama denir. Tanımlama cümlesini belirlemek için cümlede "nedir" sorusunun yanıtının olup olmadığına bakmak gerekir. Tanımlama açıklayıcı anlatım biçiminin kullanıldığı metinlerde çokça kullanılan bir düşünceyi geliştirme yoludur.

Örnek :  edat, tek başına anlamı olmayan , kullanıldığı cümle içinde anlam kazanan kelimelerdir. (edat nedir? Sorusunun cevabı)

2. Örneklendirme : Anlatılanların zihinde daha iyi canlandırılması ve anlatıların daha kolay kavranması amacıyla benzer olay ya da kavramların belirtilmesidir.

Örnek : öznel anlatım kişiden kişiye değişen düşüncelere denir. Soğuk havaları çok severim, en güzel yemek patates kızartmasıdır gibi cümleler öznel anlatıma örnektir.

3. Karşılaştırma : iki ya da daha fazla varlık, kavram ya da olayın benzer veya farklı yönleriyle kıyas edilmesine karşılaştırma denir. " tartışmacı " anlatım biçiminde çokça kullanılan bir yöntemdir.

Örnek : Günümüzde internet ansiklopedilerden daha fazla başvurulan bir kaynak durumuna gelmiştir.

4. Sayısal verilerden yararlanma: Özellikle bilimsel içerikli metinlerde kullanılan bu yöntemde anlatılanların ispatını yapmak ve inandırıcılığını artırmak için istatistiki verilerden yararlanılır.

Örnek : nüfusun gittikçe yaşlandığını ifade eden bir yazıda yıllara göre yaşlı nufus oranını veren sayılar ve grafikler kullanmak sayısal verilerden yararlanmaya örnektir.

5. Tanık gösterme : Savunulan düşüncelerin doğruluğuna okuyucuyu ikna etmek için toplum tarafından tanınmış, güvenilir insanların sözlerinden yararlanmaya denir.

Örnek : Barış konulu bir yazıda Atatürk'ün " yurtta barış, dünyada barış " sözünü kullanmak tanık gösterme yöntemine örnektir.

1 yorum:

Deneme