Sıfatlar İle İlgili Konu Anlatımı

Sıfat Nedir ?

İsimleri renk, biçim, şekil, sayı vb. yönlerden tanıtan; önüne geldiği ismin özelliklerini belirten kelimelere sıfat denir.

Örnek :

-Yeşil yol            - kuru dal       - beş erik

Sıfatlar iki gruba ayrılır.

1.Niteleme Sıfatları

Önüne geldiği ismin renk, biçim, koku vb. niteliklerini tanıtmaya yarayan  sıfatlardır. İsme sorulan “nasıl” sorusu ile niteleme sıfatları bulunur.

Örnekler :

-Siyah kedi        -güzel oyun        -temiz su      -parlak renk       -kırık çerçeve         -solgun yüz

2. Belirtme Sıfatları

Önüne geldikleri isimleri sayı, soru, işaret ve belgisizlik yönleriyle tanıtan sıfatlara denir. Belirtme sıfatları dörde ayrılır.

a.Sayı Sıfatları :  önüne geldiği ismin sayısını belirten sıfatlara denir. ( bir elma, üçte iki ekmek, sekizinci sınıf, beşer gün)

Not : sayı sıfatları asıl sayı (iki,üç,beş…), sıra sayı ( dördüncü, ikinci), kesir sayı(üçte bir, dörtte iki) ve üleştirme sayı ( ikişer, ellişer ) sıfatları olmak üzere dörde ayrılır.

b. İşaret Sıfatları : İsimleri işaret yoluyla belirten  sıfatlardır. “bu, şu, o” sıfatları işaret sıfatı olarak kullanılmaktadır .

-bu ağaçlar      - şu kurabiyeler    -o zaman 

Not : “bu, şu, o” sözcükleri  hem işaret sıfatı hem işaret zamiri olarak görev yapabilmektedir . Karıştırmamak amacıyla şu noktaya dikkat etmemiz  gerekir: eğer “bu, şu, o” kelimesinden sonra bir isim geliyorsa sıfat, ismin yerine kullanılıyorsa zamir olur.

Örnek :

Bu yıl çok kurak geçti. ( yıl ismini işaret ettiği için sıfattır.)
Bunlar benim istediklerim değil. ( “bunlar” kelimesiyle kitap, oyuncak vb. herhangi bir şey kastedilmiş olabilir. Bu cümlede zamirdir. )

c. Soru Sıfatları : önüne geldiği isimleri soru yoluyla belirten sıfatlara denir.

-Hangi gün geleceksin?     - bitime kaç hafta kaldı?    - nasıl bir okul isterdiniz?

d. Belgisiz Sıfatlar : önüne geldiği ismi kesinlik kazandırmadan belirten sıfatlara denir.

-Bazı arkadaşlar gelmedi.           – birçok kişi koşuyordu.           –Bütün insanlar değerlidir.

SIFATLARDA PEKİŞTİRME

Sıfatlarda pekiştirme sıfatın ilk iki harfi alınıp m,p,r,s seslerinden uygun olanın getirilmesi ile yapılır.

Örnekler : kara kedi (  ka-p-kara kedi   )          mavi su  ( ma-s-mavi su ) 

SIFATLARDA KÜÇÜLTME

Sıfatlarda küçültme sıfata getirilen –cık, -cik ekleri ile yapılır.
-kısacık ip          - küçücük ayaklar       - minicik bebek        -ufacık mağara

SIFATLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme