İletişim Formu

Sıfatlar İle İlgili Konu Anlatımı

Sıfat Nedir ?

İsimleri renk, biçim, şekil, sayı vb. yönlerden tanıtan; önüne geldiği ismin özelliklerini belirten kelimelere sıfat denir.

Örnek :

-Yeşil yol            - kuru dal       - beş erik

Sıfatlar iki gruba ayrılır.

1.Niteleme Sıfatları

Önüne geldiği ismin renk, biçim, koku vb. niteliklerini tanıtmaya yarayan  sıfatlardır. İsme sorulan “nasıl” sorusu ile niteleme sıfatları bulunur.

Örnekler :

-Siyah kedi        -güzel oyun        -temiz su      -parlak renk       -kırık çerçeve         -solgun yüz

2. Belirtme Sıfatları

Önüne geldikleri isimleri sayı, soru, işaret ve belgisizlik yönleriyle tanıtan sıfatlara denir. Belirtme sıfatları dörde ayrılır.

a.Sayı Sıfatları :  önüne geldiği ismin sayısını belirten sıfatlara denir. ( bir elma, üçte iki ekmek, sekizinci sınıf, beşer gün)

Not : sayı sıfatları asıl sayı (iki,üç,beş…), sıra sayı ( dördüncü, ikinci), kesir sayı(üçte bir, dörtte iki) ve üleştirme sayı ( ikişer, ellişer ) sıfatları olmak üzere dörde ayrılır.

b. İşaret Sıfatları : İsimleri işaret yoluyla belirten  sıfatlardır. “bu, şu, o” sıfatları işaret sıfatı olarak kullanılmaktadır .

-bu ağaçlar      - şu kurabiyeler    -o zaman 

Not : “bu, şu, o” sözcükleri  hem işaret sıfatı hem işaret zamiri olarak görev yapabilmektedir . Karıştırmamak amacıyla şu noktaya dikkat etmemiz  gerekir: eğer “bu, şu, o” kelimesinden sonra bir isim geliyorsa sıfat, ismin yerine kullanılıyorsa zamir olur.

Örnek :

Bu yıl çok kurak geçti. ( yıl ismini işaret ettiği için sıfattır.)
Bunlar benim istediklerim değil. ( “bunlar” kelimesiyle kitap, oyuncak vb. herhangi bir şey kastedilmiş olabilir. Bu cümlede zamirdir. )

c. Soru Sıfatları : önüne geldiği isimleri soru yoluyla belirten sıfatlara denir.

-Hangi gün geleceksin?     - bitime kaç hafta kaldı?    - nasıl bir okul isterdiniz?

d. Belgisiz Sıfatlar : önüne geldiği ismi kesinlik kazandırmadan belirten sıfatlara denir.

-Bazı arkadaşlar gelmedi.           – birçok kişi koşuyordu.           –Bütün insanlar değerlidir.

SIFATLARDA PEKİŞTİRME

Sıfatlarda pekiştirme sıfatın ilk iki harfi alınıp m,p,r,s seslerinden uygun olanın getirilmesi ile yapılır.

Örnekler : kara kedi (  ka-p-kara kedi   )          mavi su  ( ma-s-mavi su ) 

SIFATLARDA KÜÇÜLTME

Sıfatlarda küçültme sıfata getirilen –cık, -cik ekleri ile yapılır.
-kısacık ip          - küçücük ayaklar       - minicik bebek        -ufacık mağara

SIFATLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.