Konuşma Yanlışları - 1


     Güzel konuşmayı " konuşma yanlışları yapmadan yapılan konuşma olarak " olarak tanımlayabiliriz . Konuşma yanlışları üç ana başlık altında incelenebilir :

- Davranışlarla İlgili Konuşma Yanlışları
- Söyleyişle İlgili Konuşma Yanlışları
- Bilmemekle İlgili Konuşma Yanlışları 

1. Davranışla İlgili Konuşma Yanlışları

Bir kimse ya da olay karşısında takınılan tutuma davranış adı verilir . Davranışlar sözlerle , eylemlerle ya da hem sözlerle hem eylemlerrle gerçekleşir . Yanlış davranışların konuşma ile ilgili olanları şunlardır :

Kendini Beğenmek

    Kişinin kendisi dışındakilere göre kendini daha üstün görmesine kendine beğenme denir . Kendini beğenme konuşmalarda karşıdaki kişileri dinlememe, dinlese bile onların sözlerin sözlerine değer vermeme şeklinde gerçekleşir . Bu tür insanlarla kimse konuşmak istemez . Bu kişiler başkalarına dilleri ile saldırdıkları için konuşmaları da son derece kırıcı olur . İnsan yaptığı güzel şeyleri elbette beğenebilir ancak bu başkalarını küçük görme şeklinde olmamalıdır .

Kendini Yetersiz Bulmak

Kişinin kendisini değersiz ve eksik görmesi durumu da bir konuşma yanlışıdır . Böylesi insanlar kendini beğenme de olduğu gibi karşısındakini değil bizzat kendini küçük görür . Bu tr insanlar konuşmalarında kendine güvenden uzak ve ezik bir tutum sergilerler

Bencillik

Bencilik kendisini ve çıkarlarını aşırı derecede düşünmek demektir . Bu tür insanlar hep " BEN" kavramını ön plana çıkarır . Bir ortamda sürekli kendisinden bahsedilmesini ister . Bu tutum ise konuşmalarının başkaları tarafından dinlenilmemesine ve sıkıcı olmasına sebep olur .

Çok Konuşmak ( Gevezelik )

Sürekli konuşan , başkalarının konuşmasına fırsat vermeyen , yerli yersiz , gerekli gereksiz devamlı konuşmak isteyen insanlara geveze denir . Her insan kendi konuşma süresi kadar karşısındakine de konuşma hakkı tanımalıdır . gevezelik bu kurala aykırı davranılması sebebiyle bir konuşma yanlışıdır . Böyle insanlar sürekli konuştuğu için karşısındaki insanları sıkar .

Alaycılık

Karşısındaki insanların konuşmalarıyla dalga geçme huyuna alaycılık denir . Konuşmalarında alaycı davranış sergileyen insanlar karşısındakini küçük düşürür ve insanları kendinden uzaklaştırır .

Eleştiriler , Yersiz Çıkışlar

Beklenmedik bir anda , çoğu zaman da kişinin kendisi ile alakalı olmamasına rağmen bir anda yaptığı sert, kırıcı konuşmalara " yersiz çıkışlar " denir . Bir düşüncenin yanlışlığını düşünerek yapılan ama eleştiri kurallarına uymayan kaba, sert çıkışlara eleştiri denir . Bu tutumlar üslup sorunu oluşturduğu için ve karşıdaki insanı kırıcı nitelikte olduğu için konuşma yanlışlarıdır .

Boşboğazlık

     Sır olarak söylenen şeyleri bile bir anda söyleyiveren , yerli yersiz konuşan insanlara " boşboğaz " denir . Bu tip insanların niyetleri kötü olmasa bile yanlış bir konuşma tutumu içerisinde oldukları için insanlar tarafından dışlanırlar .

Kırıcılık

Kaba ve sert konuşmalara kırıcı konuşma denir . Kırılan bir cam nasıl ki eski haline getirilemezse kırılan bir insan da eskisi gibi olamaz . Bu sebeple kırıcı konuşmamak gerekir .

Sözü Kesme , İlgisizlik

Bir kişi ile konuşurken kafadan başka şeyler geçirmek ve sürekli "ne dediniz " gibi sorular sormak ilgisizliğin , birisi konuşurken devamlı araya girmek , onun sözünü bitirmesini engellemek de başkasının sözünü kesmenin belirtileridir .  Sebep ne olursa olsun birinin konuşmasına karşı ilgisizlik ve sözünü kesme gibi davranışlar son derece yanlıştır . Doğru olan sabır ve saygı ile dinlemek ve uygun yerde sorularımız varsa sormaktır .

Yapmacıklık

Tavır ve davranışlardaki sahteciliğe yapmacıklık denir . Yapmacık konuşmalar samimiyetten uzak olur .

Övünmek

Bir yönü ile kendini diğer insanlardan üstün görme ve bunu sürekli dillendirmeye övünmek denir . Bu gibi insanlar konuşurken genellikle " övünmek olmasın da ..." gibi ifadelerle söze başlarlar . Övünmek iyi bir davranış değildir . Bu yüzden konuşmalarımızda övünmekten kaçınmalıyız .

Dedikodu Yapmak

Ortamda bulunmayan biri hakkında konuşmaya dedikodo denir . Dedikodu yapılan insn eleştirilir , kınanır ve onun davranışları yargılanır . Bu durum hoş bir konuşma tutumu değildir .

Tehdit

Bir kişiye göz dağı vermek onu korkutmak gibi söz ve davranışlara tehdit adı verilir . Bu davranışlar ve konuşmalar kabalığa dayandığı için son derece yanlıştır .

Kişilik Yapmak

Konuşmayı " ben - sen " şekline sokmaya denir . Yani konu dışına çıkarak tarafların birbirlerinin kişiliğine yönelik sataşmalarda bulunmasına denir . Konuşmalarda konu dışına çıkılarak kişilik karıştırılmamalıdır .

Tartışmak

Tartışmayı iki boyutlu olarak düşünebiliriz . Panel , sempozyum vb. türlerde tartışma gerçeği ortaya çıkarıcı bir rol üstlenir ve faydalıdır . Bir de insanların birbirine saldırması şeklindeki tartışma vardır ki bu son derece yanlıştır .

Kesin Konuşmak

Hep benim dediğim doğrudur şeklindeki ya da insanları bir düşünceye inanmaya zorlamaya " kesin konuşma " denir . Hoşgörüden uzak ve kaba bir dil kullanıldığı için bu da yanlış bir konuşma tutumudur .

Konuşma Yanlışları - 1 Konuşma Yanlışları - 2
Konuşma Yanlışları -3 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme