İletişim Formu

B Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Baba koruk (ekşi erik) yer, oğlunun dişi kamaşır: Babanın yaptığı bir yanlış davranıştan dolayı oğlu da toplum tarafından suçluymuş gibi muamele görür. 
- Baba malı tez tükenir evlat gerek kazana : Kendi emeğiyle bir şeyler kazanmayan babasından kalan parayı harcayanlar kıymetini bilmezler. İnsan kendi emeğiyle kazanırsa kıymetini bilebilir.
Baca eğri de olsa duman doğru çıkar : Ahlaklı, dürüst, namuslu insanlar bozuk ortamların içinde bulunmak zorunda kalsalar bile bu vasıflarından asla taviz vermezler.
- Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur : İster iş, ister ikili ilişkiler, isterse de bir eşya olsun gerekli ilgi gösterilirse güzel olur, aksi taktirde bakımsızlıktan harap olur. 
- Bakmakla usta olunsa kediler kasap olurdu : Bir işi yapabilmek için o işte deneyim yaşamak gerekir. Kenardan seyrederek bir işte başarılı olmak mümkün değildir.
- Bal bal demekle ağız tatlanmaz : Bir şeyi elde edebilmek için sürekli onun lafını etmek elimize bir şey geçirmez. İsteklerimize kavuşmak istiyorsak o yönde gayret göstermemiz gerekir. 
- Bal tutan parmağını yalar : Topluma hizmetle ilgili bir mevkide bulunan kişi başkalarına faydalı olurken kendide bulunduğu bu mevkinin nimetlerinden faydalanır. 
- Bana dokunmayan yılan bin yaşasın : Bazı insanlar kendine bir zarar vermediği sürece etrafa zarar veren kişi ya da varlıklardan rahatsızlık duymazlar.
Baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir :  Sürekli işimize yarayan değeri düşük bir nesne, hiç kullanmadığımız değeri yüksek bir nesneden daha kıymetlidir.
- Baskın basanındır : Düşmanını iyi takip eden ve boş bir anını yakalayıp saldırıya geçen kazanır.
- Baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır : Disiplin altında tutulmayan gençleri, çocukları birileri akıllarına girerek yoldan çıkarır ve ailesinden koparır.
- Başa gelen çekilir : Kişi başına gelen felaketler karşısında feryat figan etse bile elinden bir şey gelmez. O yüzden sabırla katlanabilmek gerekir.
- Başa gelmeyince bilinmez : Kşi kendi başına gelmeden başkalarının yaşadığı dertlere sıkıntılara üzülse bile onların yaşadığı acıyı tam manası ile anlayamaz.  
- Baş ağır gerek kulak sağır : İnsan kendini ilgilendirmeyen konularda fazla meraklı olmamalı, her konuşulanı anlamaya çalışmamalıdır. Her zaman ağır başlı davranmalıdır. 

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.