B Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Baba koruk (ekşi erik) yer, oğlunun dişi kamaşır: Babanın yaptığı bir yanlış davranıştan dolayı oğlu da toplum tarafından suçluymuş gibi muamele görür. 
- Baba malı tez tükenir evlat gerek kazana : Kendi emeğiyle bir şeyler kazanmayan babasından kalan parayı harcayanlar kıymetini bilmezler. İnsan kendi emeğiyle kazanırsa kıymetini bilebilir.
Baca eğri de olsa duman doğru çıkar : Ahlaklı, dürüst, namuslu insanlar bozuk ortamların içinde bulunmak zorunda kalsalar bile bu vasıflarından asla taviz vermezler.
- Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur : İster iş, ister ikili ilişkiler, isterse de bir eşya olsun gerekli ilgi gösterilirse güzel olur, aksi taktirde bakımsızlıktan harap olur. 
- Bakmakla usta olunsa kediler kasap olurdu : Bir işi yapabilmek için o işte deneyim yaşamak gerekir. Kenardan seyrederek bir işte başarılı olmak mümkün değildir.
- Bal bal demekle ağız tatlanmaz : Bir şeyi elde edebilmek için sürekli onun lafını etmek elimize bir şey geçirmez. İsteklerimize kavuşmak istiyorsak o yönde gayret göstermemiz gerekir. 
- Bal tutan parmağını yalar : Topluma hizmetle ilgili bir mevkide bulunan kişi başkalarına faydalı olurken kendide bulunduğu bu mevkinin nimetlerinden faydalanır. 
- Bana dokunmayan yılan bin yaşasın : Bazı insanlar kendine bir zarar vermediği sürece etrafa zarar veren kişi ya da varlıklardan rahatsızlık duymazlar.
Baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir :  Sürekli işimize yarayan değeri düşük bir nesne, hiç kullanmadığımız değeri yüksek bir nesneden daha kıymetlidir.
- Baskın basanındır : Düşmanını iyi takip eden ve boş bir anını yakalayıp saldırıya geçen kazanır.
- Baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır : Disiplin altında tutulmayan gençleri, çocukları birileri akıllarına girerek yoldan çıkarır ve ailesinden koparır.
- Başa gelen çekilir : Kişi başına gelen felaketler karşısında feryat figan etse bile elinden bir şey gelmez. O yüzden sabırla katlanabilmek gerekir.
- Başa gelmeyince bilinmez : Kşi kendi başına gelmeden başkalarının yaşadığı dertlere sıkıntılara üzülse bile onların yaşadığı acıyı tam manası ile anlayamaz.  
- Baş ağır gerek kulak sağır : İnsan kendini ilgilendirmeyen konularda fazla meraklı olmamalı, her konuşulanı anlamaya çalışmamalıdır. Her zaman ağır başlı davranmalıdır. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme