Atasözleri Sözlüğü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Atasözleri Sözlüğü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Acelecilikle ilgili deyim, atasözü ve özdeyiş araştırınız.


Acelecilikle ilgili deyim, atasözü ve özdeyiş araştırınız.

Arkadaşlar her işin yapılması için gerekli bir süre vardır . Bu süreyi kısaltmaya çalışmak bize fayda değil zarar getirir . Bu defa az bir kazanç sağlayacağım diye çok daha büyük zararlara yol açabiliriz . Bu yüzden her işimizi zamanında aceleye getirmeden yapmalıyız . Aksi taktirde büyük zararlar görürüz .

Deyimler.
Kelle götürmek: Gereksiz bir aceleyle gitmek, koşuşturmak, acele davranmak.
Telaşa vermek: Davranış ve hareketleriyle çevresindekileri heyecana, aceleye, sıkıntıya sokmak.
Aceleye gelmek:  Acele davranmak zorunda kalmak.
Aceleye getirmek: Bir işi çabuk çabuk, özensiz, hatalı yada eksik yapmak.

Atasözleri
Acele eden (giden) ecele gider:  Hızlı araç kullanan kaza yapıp ölebilir.
Acele ile menzil alınmaz: Bir işe çabuk ve düşüncesizce atılmaktansa, iyi düşünüp ölçülü biçimde girişmek daha olumlu sonuç verir.
Acele yürüyen yolda kalır: Aceleyle iş yapmaya çalışan, amacına ulaşamaz, hedefine varamaz.
Acele işe şeytan karışır : Bir an önce bitsin diye acele ile yapılan işlerin sonunda mutlaka bir aksilik çıkar .

Özdeyişler
Aceleci sinek, süte düşer. (Kaşgarlı Mahmut)
Acelecilik, el keser; gevezelik dil. (Cahit Zarifoğlu)
Acelecilik, her işte hatayı getirir. (Herodot)
Acele etmenin anlamı yoktur. Önemli olan zamanında yola çıkmaktır. (La Fontaine)


A Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

-Abanın kadri yağmurda bilinir : Herhangi bir şeyin kıymeti ona çok ihtiyaç duyulduğu anlarda belli olur.
- Abdal tekkede hacı mekkede bulunur : Her insanın kendi yapısına uygun ilgi alanları vardır ve genellikle de ilgili olduğu alanla ilgili yerlerde bulabiliriz.
- Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır : Eğitimsiz ve görgüsüz kimseler rastlantı sonucu bir makama ulaştıklarında büyüklenmeye başlarlar ve kendisinden başka kimsenin bu makama layık olamayacağını düşünür.
- Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz : Kişi zevkle yaptığı, yaşına ya da ilgi alanına uygun işlerden sıkılmaz.
- Abdala kar yağıyor demişler, titremeye hazırım demiş : Zorluk sıkıntı vb. durumlar yaşayan insanları daha kötü durumlarla korkutmak faydasızdır. Çünkü onlar sıkıntılar alışmışlardır.
- Abdalın dostluğu köy görünceye kadar : Çıkarları için biriyle dostluk kuran kişi beklediği çıkara ulaştığı anda dostum dediği kişiyi unutur. 
- Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık : İyi düşünülmeden alel acele yapılan işlerin sonucu genellikle pişmanlık olur. Bu yüzden ani kararlar vermemek gerekir.
- Acele ile menzil alınmaz : Plan, program yapmadan acele ile yapılan işlerden başarı beklememek gerekir. Bir işte başarı için zamanını beklemek gerekir.
- Acele işe şeytan karışır : Düşünmeden, hesaplamadan acele ile yapılan işlerin sonunda mutlaka bir aksilik çıkar.
- Acemi katır kapı önünde yük indirir : Bir işte acemi olan, o işe yabancı kimse o iş için beklenilenleri yapmaktan uzaktır. Işin daha başındayken hata yapar.
- Acı patlıcanı kırağı çalmaz : Başına türlü felaketler gelmiş insanların pek fazla korkacak bir şeyleri olmadığı için hiçbir şeyden çekinmezler.
- Acıkan doymam, susayan kanmam sanır : Bir şeyin uzun süre hasretini çeken kişi, o şeye kavuşunca ne kadar fazla bile olsa tatmin olamayacağını sanır.
- Acıkmış kudurmuştan beterdir : İstediği bir şeyden uzun müddet ayrı kalmış kimse ona gördüğünde adeta saldırır. Öyleki kudurmuş gibi hatta daha beter hücum eder.
- Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur :  Bir insanı sürekli olarak destekler kendi başına bir şeyler yapmaya teşvik etmezsen hazırcılığa alışır, aynı şekilde hakkını vermezsen de bu sefer çalmaya çırpmaya alışır.
- Adalet ile zulüm bir yerde bulunmaz : Adalet ve zulüm birbirinin zıttı kavramlardır. Adaletin olduğu yerde zulüm olmaz, zulmün olduğu yerde ise adalet olmaz.
- Adam adam demekle adam olunmaz : Bir insanın kişiliğinde adamlık vasıfları yoksa, ona çeşitli makamlar, unvanlar vererek; sürekli pohpohlayarak saygınlık kazandırmak mümkün değildir.
- Adam adama her zaman lazımdır : İnsanlar toplum içinde yaşarlar ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başkalarına gereksinim duyarlar. Bu yüzden üstünlük taslayarak başkalarına tepeden bakmamak lazım. Gün gelir beğebmediğimiz insanlara muhtaç oluruz.
- Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil : Kişi kendine misafir olmuş insanları yük gibi görmemelidir. Nasıl ki can gövdemizden gün gelir ayrılırsa, yük olarak gördüğümüz misafirde bir gün bir gün evimizden ayrılacaktır. Mühim olan misafirliği sırasında onu hoşnut edebilmektir.
- Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olmasa da çulu : Kişinin değerini belirleyen para, pul ve sahip olduğu mal varlığı değildir. Bir insanın karakteri sağlamsa parası olmasa da gerçek manada adamdır. Yani insanın değerini belirleyen zenginlik ya da fakirlik değildir.
- Adam olana bir söz yeter : Ahlaken de kültürel olarak da iyi yetiştirilmiş insanlar bir lafı bir kere söylemek kafi olur. Ancak yetiştirilmesinde sıkıntı olan insanlar ise söylenileni anlamamak, gereğini yapmamak için azami gayret gösterir.  
- Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur : İnsanların mutlaka birbirlerine destek olmaları gerekir. Ancak sürekli olarak bir insandan yardım beklemek, her fırsatta ondan bir şeyler talep etmek de yanlıştır.
- Adamak kolay ödemek güçtür : Bir şeyi vaadetmek çok kolaydır. Insanlara umut dağıtmadan önce o işi yapmak için gerekli olan şeylerin olup olmadığına bakmak gerekir.
- Adamın iyisi alışverişte belli olur : Alışveriş bir çıkar işidir ve insanlar çıkarları söz konusu olunca gerçek yüzlerini belli ederler. O yüzden bir kişinin karakter en iyi maddi çıkarlar işin içine girdiğinde belli olur. 
- Adamın iyisi iş başında belli olur : İnsanların değeri söyledikleri sözlerle belli olmaz. Sözler yanıltabilir ancak yaptıklarının doğruluğu ya da yanlışlığı, düzgünlüğü ya da bozukluğu yanıltmaz.
- Adamın yere bakanından, suyun ağır akanından kork : Bu atasözünde benzetmeli bir anlatım söz konusudur. Durgun, yavaş yavaş akan sular genellikle derin olur ve tehlikeli olabilir. Aynen bu örnekte olduğu gibi insanında duygularını açığa vurmayanı, gizleyeni tehlikeli olabilir.
- Ah alan onmaz : Başkalarının haklarını gasbedenler hiçbir zaman huzuru bulamazlar, aldıkları ah onları iflah etmez.
- Ahmak iti yol kocatır : Öyle insanlar vardır ki bir işe girerken en ufak bir plan program yapmazlar. Bu hesapsız tavırları sonucunda da mutlaka aksiliklerle karşılaşırlar ve işleri ters gider.
- Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez : Çıkarcı, yalaka, karakter zaafı olan insanlara fazla yakınlık göstermemek gerekir. Böylesi insanlar kendine gösterilen yakınlığı kötüye kullanabilirler.
- Ak akçe kara gün içindir : Çalışarak, emek harcanarak kazanılan para az da olsa zor günlerde bizi sıkıntılardan kurtarır. Az diye önemsemediğimiz paralar gün gelir biz sıkıntılı anımızdan kurtarır.
- Ak koyunun kara kuzusu da olur : Huy olarak dört dörtlük diyebileceğimiz anne babaların kötü huylu çocukları da olabilir.
Akacak kan damarda durmaz : Ne kadar tedbir alırsak alalım bazı şeylerin olmasını engelleyemeyiz.
- Akan su yosun tutmaz : Sürekli akış halinde olan suların kir ve pislik tutmaması gibi devamlı hareket halinde olan çalışan çabalayan insanlarda kötülük yapmaya fırsat bulmaz ve aklına da kötü işler gelmez.
- Akan suya inanma, el oğluna güvenme : Bazı sular ağır ağır akar ve bu haline bakar içerisindeki tehlikeleri tam olarak anlayamayabiliriz. Bu örnekte olduğu gibi insanların da bazı özelliklerine bakarak hiçbir zarar gelmeyeceğini düşünmemeli, yine de tedbirli olmalıdır.
- Akar su çukurunu kendi kazar : Azimli, gayretli insanlar başkalarindan medet ummak yerine çalişip çabalayarak kendi işini görmeyi başarir.
- Akla gelmeyen başa gelir : Biz ne kadar önlem aldığımızı düşünsek de, öyle anlar gelirki hiç beklenmeyen gelişmeler sonucu planlarımız bozulabilir. Böyle anlarda sakin kararlar verebilmek önemlidir.
- Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama : hiçbir plan yapmadan hemen ilk aklımıza gelene göre hareket edersek sonunda hüsrana uğrayabiliriz. Önce iyice düşünmek ve buna göre hareket etmek gerekir.
- Akraba (dost) ile ye iç, alışveriş etme : Alışveriş her zaman bir çıkar işi olmuştur. Çıkarlar söz konusu olduğu zaman da çatışmaların olması söz konusudur. Bu alışveriş dostlar ya da akrabalar arasında olursa çıkar çatışmalarının ilişkilere zarar vermesi kaçınılmaz olabilir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar akraba ya da dostlarla -eğer kendimize güvenemiyorsak- alışveriş etmemek gerekir. 
-Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini: Kişinin akrabası onun zaaflarını, zayıf noktalarını en iyi bilendir. Bu yüzden akrabadan gelen düşmanlık yabancının düşmanlığından daha beterdir.
- Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir : Bir iş yaparken akşama bırakmamak gerekir. Çünkü sabh yapılan işlerde bir aksilik bile çıksa onu düzeltmek için gerekli zaman ve imkanlar daha fazla olur.
- Akşam ise yat, sabah ise git : Her şey vaktinde yapılmalıdır. Akşamlar dinlenme zamanı, gündüzler ise çalışma zamanıdır.
- Ak şeker, kara şeker, bir damar soya çeker : Kişi mutlaka genlerinde olanı yapar. Iyilikte de kötülükte de soyaçekim etkili olur.
- Alacağım olsun da alakargada olsun : İnsanın borçlu olmaktansa alacaklı olması daha iyidir. Hatta alma imkanı zor olsa bile alacaklı olmak daha iyidir.
- Alacak kız ay görünür, evleri saray : Birini beğenince kusurlarını görmek zor olur. Onun her şeyini mükemmel zannederiz.
- Alacakla verecek (borç) ödenmez : Bir yere ödememiz gereken bir borç varsa onu alacağımız parayla ödemeyi düşünmemeliyiz. Çünkü alacağımız para elimize geçer mi?, geçerse zamanında geçer mi? belli olmaz. O yüzden alacağa güvenilerek borç kapatılmaz.
Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz : Kıymetli bir şey her zaman aynı verimi göstermeyebilir.
- Alçacık eşeğe herkes biner : Güçsüz, sahipsiz, gariban insanları hırpalamak kolaydır.
Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar : Hareketleri ile alçakgönüllülüğü elden bırakmayan insanlar toplum içerisinde yücelir, kendini hep büyük görenler de toplum tarafından sevilmez.
Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır : Bilgili insanların olmadığı ortamlarda yarım yamalak bir şeyler bilen kişi kendini dahi zanneder.
- Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yere yatma yel alır : Kişi durumunu bilmeli ve ona göre yaşamalıdır. Durumunun üstünde ya da altında yaşamaya çalışırsa zarar görür.
- Al elmaya taş atan çok olur : Güzel olan, değerli olana musallat olan onun itibarını yok etmeye çalışan  çok olur.
- Alet işler, el övünür : İnsanlar ne kadar usta olursa olsun bir işi yapmak için gerekli alet edevat olmazsa o iş yapılamaz.
- Al giyen aldanmaz : Kırmızı renk her zaman modadır ve giyene yakışır. 
- Alışmış kudurmuştan beterdir : Bir şeye bağımlılık düzeyinde alışmış olan biri alışmış olduğu şeyden uzak kalınca adeta kudurmuşa döner.
- Al (hile) ile arslan tutulur, güç ile sıçan (gucuğen) tutulmaz: Kişi aklını kullanarak çok zor işlerin üstesinden gelebilir. Aklını değil de gücünü kullanarak bir şeyler yapmaya çalışsa daha zeki ama güçsüz olan biri onu alt edebilir.
- Alim unutmuş, kalem unutmamış : İnsanın hafızası ne kadar iyi olsa da zamanla mutlaka bazı şeyler unutulur. Unutmamanın tek çaresi yazıya geçirmektir.
- Al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunur (gocunsun): Ortada bir suç ve aranan bir sorumlu varsa o suçu işleyen kişi telaşa düşer.
- Allah dağına göre kar verir : Allah herkese dayanabileceği ölçüde yük, sıkıntı verir.
- Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı acar : Kişi bir şeyler kaybettiği zaman üzülmemelidir. Allah'ın kendisine daha fazlasını, iyisini vereceğine inanmalıdır.
- Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz : İnsanlar bir günah işledikleri zaman ne kadar saklamaya çalışsa da Allah'tan gizleyemez. Bu sebeple Allah'ın bildiği bir şeyi başkalarından saklamaya gerek yok.
- Allah insana iki kulak bir ağız vermiş : Dinlemek konuşmaktan daha önemlidir. Bu sebeple dinlemeyi iyi bilmek gerekir.
- Allah isterse bir kulun işini, mermere geçirir dişini; istemezse işini, muhallebi yerken
kırar dişini : Bir insanın bahtı açıksa en olmadık yerlerden iyi şeylerle karşılaşır, eğer şanssızsa da hiç beklenmedik şeylerden başına talihsizlikler gelir.
- Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış : Birbiriyle kardeş olan insanlar bile geçim konusunda kendi ayaklarının üzerinde durmayı bilmelidir. Başkasına -kardeş bile olsa- yük olmadan yaşamak en güzel olanıdır.
 - Allah kulundan geçmez : Sıkıntı yaşayan insanlar sabırla beklemeyi bilmelidir. Allah kuluna sabrının karşılığında mutlak rahatlığı verecektir.
- Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin : En yakınımız bile olsa kimseden bir beklenti içinde olmadan yaşayabilmek en güzelidir.
- Allha'tan sıska, ne yapsın muska : Doğuştan yetenek yoksa eğitim, çalışma vb. Ancak bir noktaya kadar etkili olabilir.
- Allah'tan umut kesilmez : Şartlar ne kadar zor olsa bile kötümserliğe kapılmamak, bir çıkış yolu bulabilmek için ümitle uğraşmak gerekir.
- Allah uçmayan kuşa alçacık dal verir : Allah herkese yetenekleri ve kapasitesi doğrultusunda yaşamını sürdürecek bir geçim yolu verir.
- Al malın iyisini çekme kaygısını : Bir şey alırken kalitesine önem vermek gerekir. Ucuz alınan mallar sonunda çıkardıkları sorunlarla başımızı ağrıtır.   
- Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste : Birine zulmedenler bu yaptıklarının cezasını ömür boyu çekerler.
- Alma soysuzun kızını sürer anası izini : Bir kızın ailesinin tavırları kendini yansıtır. Ahlaktan yoksun anne babaların kızları da kendileri gibi olur.
- Altın ateşte insan mihnette belli olur : Altının taklit olup olmadığı ateşe dayanıklılığı ile anlaşıldığı gibi kişinin vefası da sıkıntılı zamanlarda ortaya çıkar.
- Altın eli bıçak kesmez : Yetenekli insanlar aç kalmazlar. Geçimlerini sürdürecek bir iş bulurlar.
- Altının kıymetini sarraf bilir : Bir şeyin esas değerini ancak o şeyin uzmanı olan layıkıyla bilebilir.
- Altın kepeğe muhtaç : İnsanlar kendilerinden maddi olarak çok düşük olan birine muhtaç olabilir. Aynen altının parlaması içşn kepekle ovulması gerektiği gibi.
- Altın yere düşmekle pul olmaz : Bir insanın değeri bulunduğu mevkiyi kaybetmesi ile düşmez. Kişinin değeri karakteri ile ilgilidir.
- Aman diyene kılıç kalkmaz : Merhamet dileyen kişi mertliğin gereği olarak affedilmelidir.
- Ana gezer kız gezer, bu çeyizi kim dizer : Bir evde, bir iş yerinde ya da bir kurumda herkes boş verirse işler yürümez ve aksaklıklar ortaya çıkar.
- Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz : Şehirler içerisinde nasıl ki Bağdat bulunmaz bir güzellikte ise insan için de anne öyledir.
- Ana hakkı Tanrı hakıdır : Annelerin üzerimizdeki emeklerinin karşılığını ödemek mümkün değildir. O yüzden onlara en büyük ygıyı göstermemiz gerekir.
- Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocada arar : Anne babalar kızlarını zenginlik, refah içinde yaşatabilirler ancak mutluluğu eşi verir.
- Anamın ölecğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım : İnsan çok kıymet verdiği bir şeyin yok pahasına elinden gideceğini bilse, çok az bir paraya değişirdi.
- Anan güzel idi hani yeri, baban zengin idi hani evi : Kişi güzellik, zenginlik gibi geçici şeylere güvenmemelidir. Güzellik ve zenginlik gibi övünç kaynağı zannedilen vasıflar bugün var, yarın yok olabilir.
- Ananın bahtı kızına : Anne nasıl bir hayat yaşamışsa kızının kaderi de annesinin kaderine benzer.
- Ananın bastığı yavru incinmez : Anneler o kadar şefkat ve merhametlilerdir ki onların kızmaları, bağırmaları yavrularını incitmez.
- Ananın çıktığı dala kızı salıncak kurar : Anne babaların tavır ve davranışları çocuklar için en önemli örneklerdir. Bu yüzden büyükler ne yaparsa çocuklar da onları takip ettirir.
- Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al : Bir kız vasıflarını ve huyunu onu dağuran anneden alır. Çünkü annenin genleri ve yetiştirme şekli kızının karakterini belirler. Bu yüzden bir kızın nasıl olduğunu merak ediyorsanız annesini göz önüne almanız yeterlidir.
- Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az :  Anlayışı yüksek insanlara bir sözü üstü kapalı söylemek bile yeterli olur, kişi anlama yönünden zayıfsa ne kadar açık konuşsak da faydası olmaz.  
- Araba devrilince yol gösteren çok olur : Bir kaza olduktan sonra, önceden hiçbir uyarı ya da yardımda bulunmayanlar "şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın" diye akıl satarlar.
- Araba ile tavşan avlanmaz : Her işin başarıya ulaşması için uygun bir yol vardır. Işin gereklerine uymayan yöntemler başarısızlıkla sonuçlanır.
- Arabanın ön tekerleği nereden geçerse arka tekerleği de oradan geçer : Büyüklerin davranışları, onları örnek alan çocuklar için en önemli kaynaktır.
- Arayan Mevla'sını da bulur belasını da : Kişi iyilik yolunda uğraşırsa iyilikle karşılaşır, kötülük yolunda uğraşırsa kötülükle karşılaşır.
- Ar dünyası değil kar dünyası : İnsan namusu ve şerefi ile yaptıktan sonra hiçbir işten utanmamalıdır.
- Arı bal alacak çiçeği bilir : Kurnaz, açıkgöz insanlar kimden ne koparacağını iyi bilir.
Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur : Çalışkan insanların ya da toplumların bol kazançları ve rahat bir yaşamları olur.
- Arık ata kuyruğu yüktür : Güçsüz insana ne kadar az da olsa yüklenen bir masraf çok ağır gelir.
- Arık etten yağlı tirit olmaz : Kıymetsiz, işe yaramaz insanlardan verimli işler yapmasını beklemek boşunadır.
- Arık öküze bıçak vurmak olmaz : Zayıf ve güçsüz insanlara eziyet etmek yiğitlik değildir.
- Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar : Söylenen yalan uzun süre saklanamaz ve söyleyen kişi yalanı ortaya çıkınca utanır.
- Arife tarif gerekmez : Anlaması kuvvetli insanlara bir şeyi uzun uzadıya anlatmaya gerek yoktur. Onlar birkaç işarete bakarak meseleyi anlarlar. 

B Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Baba koruk (ekşi erik) yer, oğlunun dişi kamaşır: Babanın yaptığı bir yanlış davranıştan dolayı oğlu da toplum tarafından suçluymuş gibi muamele görür. 
- Baba malı tez tükenir evlat gerek kazana : Kendi emeğiyle bir şeyler kazanmayan babasından kalan parayı harcayanlar kıymetini bilmezler. İnsan kendi emeğiyle kazanırsa kıymetini bilebilir.
Baca eğri de olsa duman doğru çıkar : Ahlaklı, dürüst, namuslu insanlar bozuk ortamların içinde bulunmak zorunda kalsalar bile bu vasıflarından asla taviz vermezler.
- Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur : İster iş, ister ikili ilişkiler, isterse de bir eşya olsun gerekli ilgi gösterilirse güzel olur, aksi taktirde bakımsızlıktan harap olur. 
- Bakmakla usta olunsa kediler kasap olurdu : Bir işi yapabilmek için o işte deneyim yaşamak gerekir. Kenardan seyrederek bir işte başarılı olmak mümkün değildir.
- Bal bal demekle ağız tatlanmaz : Bir şeyi elde edebilmek için sürekli onun lafını etmek elimize bir şey geçirmez. İsteklerimize kavuşmak istiyorsak o yönde gayret göstermemiz gerekir. 
- Bal tutan parmağını yalar : Topluma hizmetle ilgili bir mevkide bulunan kişi başkalarına faydalı olurken kendide bulunduğu bu mevkinin nimetlerinden faydalanır. 
- Bana dokunmayan yılan bin yaşasın : Bazı insanlar kendine bir zarar vermediği sürece etrafa zarar veren kişi ya da varlıklardan rahatsızlık duymazlar.
Baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir :  Sürekli işimize yarayan değeri düşük bir nesne, hiç kullanmadığımız değeri yüksek bir nesneden daha kıymetlidir.
- Baskın basanındır : Düşmanını iyi takip eden ve boş bir anını yakalayıp saldırıya geçen kazanır.
- Baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır : Disiplin altında tutulmayan gençleri, çocukları birileri akıllarına girerek yoldan çıkarır ve ailesinden koparır.
- Başa gelen çekilir : Kişi başına gelen felaketler karşısında feryat figan etse bile elinden bir şey gelmez. O yüzden sabırla katlanabilmek gerekir.
- Başa gelmeyince bilinmez : Kşi kendi başına gelmeden başkalarının yaşadığı dertlere sıkıntılara üzülse bile onların yaşadığı acıyı tam manası ile anlayamaz.  
- Baş ağır gerek kulak sağır : İnsan kendini ilgilendirmeyen konularda fazla meraklı olmamalı, her konuşulanı anlamaya çalışmamalıdır. Her zaman ağır başlı davranmalıdır. 

C Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Cahile laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur : Cahil insanlar öğrenmeye kapalı oldukları, her şeyi ben yaptım düşüncesinde oldukları için onları herhangi bir konuda ikna edebilmek çok zordur.
- Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı iyidir : Alim insanla kavga edilmesi zordur. Anlaşmazlığa düşülse bile uzlaşılabilir. Cahille anlaşabilmek ise mümkün değildir.
- Cahille arkadaş olma küstürürsün, cam kırığı ile kıçını silme kestirirsin : Arkadaşlarımızı seçerken çok dikkatli olmalıyız ve bir iş yaparken de kullandığımız malzemeler o işe uygun olmalı.
- Cambaz ipte, balık dipte gerek : İnsanlar yaratılışları itibari ile farklı farklı yeteneklere sahiptirler ve bu yetenekleri doğrultusundaki işlerde başarılı olabilirler. Bu yüzden herkes işine uygun yerlerde bulunmalıdır.
- Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur : Bir toplulukta ne kadar farklı fikirler olsa, herkes başka bir şeyler söylese bile karar verme merciinde olanlar kendi kanaatlerine göre bir karara varırlar. 
- Can boğazdan gelir : Sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak mutlaka beslenmemize dikkat etmeliyiz. 
- Can cana yoldaştır : İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. Dertlerini paylaşacağı bir dosta ihtiyaç doğar.

Ç Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Çabuk parlayan çabuk söner: Bir mevki ya da makama meziyetleri ile değil de kayırma vb. kolay yollarla gelenler, çok geçmeden hak etmeden geldikleri mevkiyi kaybederler.
- Çalma elin kapısını çalarlar kapını : Birilerine devamlı olarak kötülük edersen, düşmanlık yaparsan gün gelip onlardan aynı davranışları görebilirsin.
- Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez : Her varlığın tabiatına uygun bir yetişme ortamı vardır. O ortam dışında verimli olamaz. Çünkü tabiatına aykırıdır. Cahil insanların da tabiatında anlama kıtlığı  olduğu için  laf anlatmaya çalışmak boşunadır. 
- Çam sakızı çoban armağanı : Hediyeleşmek insanların birbirini mutlu etmesinin en güzel yollarındandır. Bazıları bunu çok pahalı hediyelerle yapabilir ancak gücü olmayanların hediyeleri madden olmasa da manen çok değerlidir. 
- Çanakta balın olsun, arı Bağdat'tan gelir : Kişinin elinde kaliteli, işe yarar bir mal varsa mutlaka uzakta bile olsa o malın alıcısı çıkar. 
- Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar : Kişi yaptıklarının karşılığını alır. İnsanlara iyilik ederseniz iyilik bulursunuz, kötülük ederseniz kötülük bulursunuz. 
- Çarşı iti ev beklemez : Aylaklığa, serseriliğe alışmış insanlar bir iş güç bulup da uzun süre çalışmaz. Disiplin altına girmeyi kabullenemezler. 

D Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Damlaya damlaya göl olur: Çok az olduğu düşünülerek önemsenmeyen şeyler biriktirildiği taktirde zamanla önemli boyutlara ulaşır.
- Danışan dağı aşmış danışmayan düz yolda şaşmış : Bir işi yaparken mutlaka o işte uzman olan kişilerden yardım almak, fikrini sormak gerekir. Aksi taktirde kendi bildiğimizi en doğru olarak kabul edersek bir şeyler eksik kalabilir.
- Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz : Her iş kendine uygun araç gereçlerle yapıldığında verimli olur. Işe uygun olmayan araç gereçler fayda getirmez.
- Davul dengi dengine çalar : Evlilik vb. işlerde seçtiğimiz kişilerin bizim maddi durumumuza, yaşa, tarzımıza ve aile yapımız gibi özelliklere uygun olması gerekir. Aksi taktirde kısa sürede anlaşmazlıklar başlar.
- Davulun sesi uzaktan hoş gelir : Bir işin içinde olmayan, zorluklarını bilmeyen kişiler uzaktan bakıp, kazancı vb. özelliklerine bakarak çok kolay zanneder. Oysaki o işin zorluklarını bilmedikleri için uzaktan kolay görünür.
- Dağ başı dumansız olmaz : Nasıl ki dağların zirvelerinden duman, pus eksik olmaz, yüksek mevkilerdeki insanların, sorumlulukları fazla kişilerin de başından sıkıntı eksik olmaz. 
- Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz : Akla gelmeyen en olmadı kdenilen şeyler bile gerçekleşebilir ama iki aile aynı evde yaşayamaz. 

E Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane : İnsanların bir kaderleri vardır ve yazılmış olan bu kaderin sonunda ölüm vardır. Herkes mutlaka bir sebep ile bu dünyadan göçecektir.
- Ecele çare olmaz : Hayatta her derdin sıkıntının bir çaresi bulunabilir ancak ölüme çare bulabilmek mümkün değildir.
- Eceli gelen köpek cami duvarına işer : Hal ve hareketleri ile toplum tarafından dışlanmış, suçlu insanlar adeta bir önce belamı bulayım dercesine en olmayacak yerlerin tepkisini çekecek hareketlerde bulunur. 
- Edebi edepsizden öğren : Ahlaksız bir insanın davranışlarını gören kişi bunların yanlışlığını fark eder ve tavırlarına şekil verir. 
- Eden bulur, inleyen ölür : Yapılan kötülükler hiçbir zaman cezasız kalmaz. Bu dünyada olmazsa ölümden sonraki hayatta insanlar yaptıkları kötülüklerin cezasını muhakkak çekecektir.
- Ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını : Bir işten yeteri kadar verim almak için o iş için gerekli malzemenin iyi olanlarını seçmek gerekir. Aksi taktirde sonuç istenildiği gibi olmaz. 
- Ekmeden biçilmez : Çalışıp çabalanmadığı, emek verilmediği taktirde bir şeyler kazanmak mümkün değildir. 

F Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Fakir parasız olan değil akılsız olandır : Gerçek manada yoksulluğun maddi manada olmadığını, akıl yoksunluğunun en büyük fakirlik olduğunu anlatıyor.
- Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar : Fakirlerin işlerinin rast gitmeyeceğini, talihin her zaman zenginlere daha çok güldüğünü anlatmaktadır.
- Fakirlik ayıp değil tembellik ayıp : İnsanın maddi açıdan zayıf olması utanılacak bir durum değildir. Utanılması gereken durum boş boş bekleyip, çalışmadan, kazanmadan birilerinin sırtından geçinmeye çalışmaktır.
- Fala inanma falsız da kalma : İnsanlar falın gerçek olmadığını bilip fala inanmasalar bile güzel şeyler duymayı isterler. 
- Fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamış : İnsanlar bazen sığıntı gibi başkalarının yanında yaşamak zorunda kalabilirler. Böyle zamanlarda kendi  sığıntı olduğu gibi bir de yanına başkalarını alıp gelirse durum hiç de hoş olmaz.
- Faydasız baş mezara yaraşır : İnsan toplum içerisinde etrafına faydalı olmalı, elinden geleni yapmalıdır. Hiçbir işe yaramayan, faydasız insanların yokluğu varlığından daha hayırlıdır. 
- Fazla mal göz çıkarmaz : Çok para ya da mal insanın zararına değildir. Çünkü çok parası olan insan bu parayı başkalarına yardım vb. işlerde kullanarak topluma yararlı olabilir. 

G Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Gafile kelam, nafile kelam : Anlamak istemeyen, dinlemek gibi bir amacı olmayan insanlara söylenilen sözler boşuna gider.
- Gammaz olmasa tilki pazarda gezer : Kanuna aykırı, gizli saklı işler yapanlar sağda solda laf taşıyanlardan korkarlar. Bu yüzden ulu orta rahat rahat gezemezler.
- Garibin yardımcısı Allah'tır : Kimsesizlerin, fakirlerin eğer kalplerinde Allah inancı varsa başka yardımcıya ihtiyaçları yoktur. Onların en büyük yardımcısı Allah olur.
- Garip kuşun yuvasını Allah yapar : Kimsesizlerin, fakirlerin maddi durumları olmasa bile Allah onlara ummadıkları bir yerden kapı aralar ve darda bırakmaz.
- Gelen gideni aratır ( Gelen gidene rahmet okutur ) : Bazen çalışmaktan hoşlanmadığımız,hiç beğenmediğimiz insanlar gidip de yerine başka biri geldiğinde o gitsin diye dualar ettiğimiz kişiye hasret kalabiliriz. Bu atasözü genellikle amir-memur ilişkilerinde sıkça kullanılır.
- Gelene git denilmez : Türk adetleri gereğince habersiz dahi olsa evimize gelmiş olan birilerini geri çevirmek olmaz. Elimizden geldiği kadar onların gönlünü hoş etmeliyiz.
- Gemisini kurtaran kaptan : İşlerin karıştığı kimsenin ne yapacağını bilmediği anlarda, öyleleri vardır ki soğukkanlılığı ile zor durumun üstesinden gelir ve hem kendini hem beraberindekileri rahatlatır. 

H Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Hacı Mekke'de, derviş tekkede : İnsanların rahat ve mutlu olabilmeleri için sevdikleri yerlerde bulunmaları gerekir. Yani ait olduklarını hissettikleri yerde mutlu olabilirler.
- Hacı hacı olmaz gitmekle mekkeye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye: Bir işi doğru düzgün yapabilmek için samimi olmak gerekir. O işin gerekleri doğru dürüst yapılmazsa aldığımız ünvanlar hak edilmiş olmaz yalnızca lafta kalır.
- Hacı hacı Mekke'de bulur : Fikri ve yaşam tarzı birbirine örtüşen insanlar bir yerlerde mutlaka karşılaşırlar. Çünkü gittikleri, gezdikleri yerler aynıdır.
 - Haddini bilmeyene bildirirler : Herkesin toplum içerisinde bir yeri ve konumu vardır. Kişi konumunu unutur ve farklı davranışlar içerisine girerse hemen haddini bildiren birileri çıkar.
- Hak diyince akan sular durur : Bir meselede hakka,hukuka uygun karar verildiği zaman hiç kimse ağzını açamaz. Adalet dağıtanlardan şüphe edilmediği zaman kimse şikayetçi olmaz. 
- Hak gelince batıl gider : Kur'andaki "Hak geldi, batıl zail oldu." ayetinden ilham alarak Türk halkının ortaya çıkardığı bir atasözüdür. Manası ise bir anlaşmazlık durumunda adalete uygun hüküm verildiği zaman, haksız olanlar dağılıp gider anlamına gelmektedir.
- Hak yerde kalmaz : Gerçekler ne kadar da gizlenmeye çalışılsa, bir gün mutlaka açığa çıkar. 

I Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Irmak kenarına çeşme yapılmaz : Bir işe girişirken hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Yapacağımız iş bulunulan yerde bol bulunan bir şey olmamalı.
- Irmaktan geçerken at değiştirilmez : Bir iş yaparken işe başlamadan önce ne yapılacağı önceden planlanmalıdır. İşin ortasında yeni bir şeyler denemek fayda sağlayım derken zarar getirir.
- Irz insanın kanı pahasıdır : Irz bir kimsenin asla dokundurmayacağı namusu ve iffetidir. Bunlara karşı bir saldırı olduğunda hiç düşünmeden canı pahasına kendini korur.
- Islanmışın yağmurdan pervası yoktur : Perva korku demektir. Bir insanın daha önce başına bir olumsuzluk gelmişse bir daha aynı şeyle korkutulmaya çalışırsa aldırış etmez.
- Issız eve it buyruk: Bir iş ya da mala kimse sahip çıkmadığı zaman o iş liyakatsiz, işe yaramaz kimselerin eline geçer. 
- Isıracak köpek dişini göstermez : Bizimle ilgili kötülükler planlayan, düşmanlık yapmak için fırsat arayan insanlar bunu açıktan haber vermez. Bu yüzden bağırıp çağıran, tehdit vari konuşan insanlara değil de sinsice yaklaşan düşmanlara karşı uyanık olmak gerekir. 
- Isırgan ile taharet olmaz : Bu atasözü iki anlamda kullanılabilir. İlk olarak kötü karakterli insanlardan iyi şeyler beklenmez. Diğer anlamı ise her işin kendine göre bir araç-gereci vardır. Başka araçlarla istenilen netice alınamaz. 

İ Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- İbadet de gizli, kabahat de : İbadet gösteriş için yapılmaz aynı şekilde kabahatlerde utanılması gereken şeyler olduğu için gurur verici bir şeymiş gibi açıklanmaz. 
- İki at bir kazığa bağlanmaz : Aralarında iletişim bozukluğu olan iyi anlaşamayan iki kişiye aynı işi beraber yapmaları söylenirse kısa sürede sorun çıkar.
- İki baş bir kazanda kaynamaz : Fikri yapıları, hayat tarzları değişik iki kişi ortak bir noktada buluşamayacakları için birlikte bir iş yapmaları çok zordur.
- İki cambaz bir ipte oynamaz : Hilekarlığı nam salmış iki kişi aynı işte beraber çalışamaz. Çünkü sürekli birbirlerinden tereddüt ederler.
- İki dinle bir söyle : Başarılı bir iletişim kurabilmek için insanların sürekli konuşmaması gerekir. Akıllı bir insanın yapması gereken konuşanı iyi dinlemek ve sonra söz almaktır.
- İki el bir baş içindir : Allah insanları yaratırken kendi ihtiyaçlarını ve geçimini sağlayabilecek yeteneklerle donatmıştır. İnsan aklını kullanır ve çalışırsa kimseye muhtaç kalmaz.
- İki karpuz bir koltuğa sığmaz : Gerçek manada hakkını vererek bir işi yapmak için o işe konsantre olmak lazım. Farklı farklı işler aynı anda yapılmaya çalışıldığı zaman istenilen sonuç elde edilemez. 

K Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Kalaylı bakır küflenmez : Hiç kimse tertemiz, ahlaklı, namuslu insanları lekeleyemez. 
- Kalp kalbe karşıdır : Aralarında sevgi ve muhabbet duguları bulunan kimseler sürekli birbirlerini düşünür ve iyi şeyler hissederler.
- Kalıp kıyafetle adam, adam olmaz : Bir kişi değerli kılan vasıflar; ahlak, edep, beceriklilik, saygı, sevgi vb.dir. Eğer bunlar yoksa üzerindeki kıyafetin kalitesi onu adam yapmaya yetmez. 
- Kanaat gibi devlet olmaz : Elindekilerle yetinmesini bilen, ihtiras peşinde koşmayıp kanaat edenlerin için en büyük makam budur.
- Kanatsız kuş olmaz : Bir insana görev ya da sorumluluk verirken gerekli donanımları sağlamak gerekir. Gerekli adet ve edevat sağlanmadan birisinden başarı  beklemek gereksiz olur.
- Kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar : Düşmanlıklar, düşmanlık yaparak bir çözüme ulaştırılmaz. Kavgaların bitmesi için kötülükler karşısında iyilikle cevap verebilecek insanlara ihtiyaç vardır. 
- Kara haber tez duyulur : Kötü haberler kısa sürede ağızdan ağıza yayılır ve herkes haberdar olur. 

L Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Leyleğin ömrü laklakla geçer : Amacı olmayan, tembel, işsiz güçsüz insanların hayatları sağda solda boş laflar etmekle geçer. Bu gibi insanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekir.
- Lodosun gözü yaşlı olur : Güneybatı yönünden esen rüzgarın çoğu zaman yağmur getireceğini ifade eden halkın tecrübelerine dayalı bir atasözü.
- Lokma çiğnenmeden yutulmaz : Hangi iş olursa olsun başarıya ulaşması için bir emek sarf edilmesi gerekir. Lokmayı çiğnemeden yutarsak nasıl ki midemize zarar verir, emek harcamadan kazanılan para da haramdır ve günah getirir.
- Laf torbaya girmez: Bir sözün ağızdan çıktıktan sonra artık dönüşü yoktur. Bu yüzde n konuşmadan önce iyi ölçüp tartmalıyız ki sonradan pişman olmayalım.
- Lafla peynir gemisi yürümez : Ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım demekle hiçbir yere varılmaz. eyleme geçmek  gerekir. Aksi taktirde söylenenler kağıt üzerinde kalmaktan öteye gidemez.
- Latife, latif gerek : Şaka yapmak insanların çok sevdiği bir şeydir. Ancak şakanın bile ince, kibar olması gerektiğini unutmamak gerek. 

M Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Mahkeme kadıya mülk değil : İnsanlar bulundukları makamların kendilerine emanet olduğunu akıllarından çıkarmamalıdır. Buraların büyüsüne kapılıp banim zanneder ve kötü kullanırlarsa halka ihanet etmiş olurlar. 
- Mal bulunur can bulunmaz : İnsan çalışarak mal mülk edinebilir ancak mal sevdasıyla canını tehlikeye atacak işlerden kaçınmalıdır. 
- Mal canın yongasıdır : Mal insanın çalışarak kazandığı ve hayatını devam ettirmesi için gerekli birikimleridir. Mecburen malını korumaya çalışacaktır. 
- Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır : Mart ayı baharın başlangıcı olduğu için artık havalar ısındı diye düşünürüz. Ancak öyle soğuklar olur ki evde odun namına ne varsa yaktırır.
- Martta yağmaz, nisanda dinmezse sabanlar altın olur : Mart ayı çok soğuk olduğu için bu ayda yağan yağmur ürünler için iyi olmaz. Nisan yağmurları ise çokbereketli olduğu için ne kadar çok yağsa iyidir. Bu yüzden martta yağmaz da nisanda bol bol yağarsa çok bereketli olur.
- Mayasız yoğurt tutmaz : Bir işten başarı bekleniyorsa, işe başlamadan önce sermaye, araç-gereç gibi birtakım faktörlerin hazır hale getirilmesi gerekir. 
- Maşa varken elini ateşe sokma : Hangi iş olursa olsun onu yapmak için uygun bir yol vardır. Bu yolu belirlemek ve ona göre hareket etmek gerekir. Diğer bir manada ise her işi yapabilecek uzman kişiler vardır. Hangi iş olursa olsun o kişileri bulmak ve onlara yaptırmak gerekir.

N Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz : Bir işi yapmak için istekli olmayan insanlar, o işin ayrıntılarına pek dikkat etmezler. Bir işte titiz ve dikkatli olmak için o işe gönül vermek gerekir.
- Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına : Hayatta yaptığımız işlere uygun olarak karşılık görürüz. İyilik yapıp da kötülük görmek ya da tersi bir durum istisnalar dışında olmaz.
- Ne ekersen onu biçersin : insanlar davranışlarının karşılığını alırlar. Kötülüklerin karşılığı kötülük, iyiliklerin karşılığı ise iyiliktir.
- Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör : Hayatta her zaman ihtiyatlı davranmak gerekir. Tehlikeli işlere girmezsek sonuçları için kaygılanmamıza da gerek kalmaz.
- Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli : Zenginliğe, mala, mülke güvenerek insanlara tepeden bakmamak gerekir. Çünkü bu tür şeyler geçicidir. Her şeyi bir anda kaybedebiliriz. Bu yüzden şu anki durumumuza çok fazla güvenmemek gerekir.
- Ne verirsen elinle o gider seninle : Bu dünyada insan zenginde olsa, fakir de olsa diğer aleme geçerken yanında bir şey götüremez. İnsanlarla beraber sonsuz aleme gidecek olan şeyler dünyada iken yapmış oldukları iyiliklerdir. 
- Ne yavuz ol asıl, ne şaşkın ol basıl : Hayatta başarılı olmak için dengeli olmak gerekir. Ne kavgacı ne de pısırık durmak iyidir. Orta yolu tutturmak gerekir.

O Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Açıklamaları

- Oduncunun gözü omçada, dilencinin gözü çömçede : İnsanlar yaptıkları işin yada ilgi duydukları alanların gerek gördüğü alet, edevatlara daha fazla ilgi duyarlar. 
- Olacakla öleceğe çare bulunmaz : Allahın insanlar için yazmış olduğu bir kader vardır ve bu kaderi bizlerin değiştirmesi mümkün değildir. O yüzden başımıza gelen felaketler için dövünmek yersizdir.
- Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar : Zengin varlıklı insanlar istedikleri gibi rahat bir hayat yaşarken, fakirler sıkıntılr yüzünden sürekli dertlenirler. 
- Olsa ile bulsayı ekmişler, hiç bitmiş : ''Şöyle yapsak şu olur, böyle yapsak bu olur'' gibi boş sözlerle vakit geçirenlerin eline bir şey geçmez. İş yapmak isteyen kişi vakit geçirmeden hareket eder.
- Ortak (Kuma) gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş : Bu atasözü eltilerin yani kardeş karılarının birbiriyle anlaşmalarının çok zor olduğunu anlatıyor. Öyleki kumalar bile anlaşabilir ama eltiler anlaşamaz diyor.
- Osmanlı'nın ayağı üzengide gerek : Bu atasözümüz devletin gelişmesi, büyümesi, yayılması için en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm halkın hareket halinde olması gerektiğini vurgulamaktadır. 
- Otu çek köküne bak : Bir insanın nasıl biri olduğunu tam anlamıyla bilmek için o kişinin soyunu sopunu iyi araştırmak  gerekir.

Ö Harfi İle Başlayan Atasözleri ve açıklamaları

- Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir : Birisine bir şey verildiğinde veren yardımcı olduğu, alan ise işi görüldüğü için mutlu olur. Ancak ödeme ya da teslim etme günü gelince ya ödemekte zorlanıldığı için ya da alınan eşya yıprandığı için taraflar mutsuz olur. 
- Öfke ile kalkan zararla oturur : Öfke insanların mantıklı düşünmesini engeller ve fevrii hareketler yapmasına neden olur. Sonuçta aniden sinirlenerek tepki veren biri bu davranışının sonunda zarar görür.
- Öküze boynuzu yük değil : Kişinin kendisi ya da yakınları ile ilgili olan işler zor gelmez. Çünkü yaptığı yardımların kendi faydasına olduğunu bilir.
- Ölenle ölünmez : Ölüm bir taktirdir ve mutlaka her canlı bunu tadacaktır. Bu yüzden ölenlerin arkasından kendimizi parçalamak gereksizdir.
- Ölmüş eşek kurttan korkmaz : Büyük sıkıntılar, felaketler yaşamış insanlar artık kaybedecek bir şeyim kalmadı düşüncesindedir. Kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen insanlar ise hiçbir şeyden korkmazlar. 
- Ölüm ile öç alınmaz : İnsan düşmanı bile olsa ölümünden mutluluk duyup bu ölümü kendisi için bir fayda olarak görmemelidir. 
- Ölüm kalım bizim için : İnsanlar bir gün öleceklerinin bilincinde  olarak yaşamalı ve ahiretleri için de hazırlıklı olarak bu dünyadan göçmelidir.