Acelecilikle ilgili deyim, atasözü ve özdeyiş araştırınız.


Acelecilikle ilgili deyim, atasözü ve özdeyiş araştırınız.

Arkadaşlar her işin yapılması için gerekli bir süre vardır . Bu süreyi kısaltmaya çalışmak bize fayda değil zarar getirir . Bu defa az bir kazanç sağlayacağım diye çok daha büyük zararlara yol açabiliriz . Bu yüzden her işimizi zamanında aceleye getirmeden yapmalıyız . Aksi taktirde büyük zararlar görürüz .

Deyimler.
Kelle götürmek: Gereksiz bir aceleyle gitmek, koşuşturmak, acele davranmak.
Telaşa vermek: Davranış ve hareketleriyle çevresindekileri heyecana, aceleye, sıkıntıya sokmak.
Aceleye gelmek:  Acele davranmak zorunda kalmak.
Aceleye getirmek: Bir işi çabuk çabuk, özensiz, hatalı yada eksik yapmak.

Atasözleri
Acele eden (giden) ecele gider:  Hızlı araç kullanan kaza yapıp ölebilir.
Acele ile menzil alınmaz: Bir işe çabuk ve düşüncesizce atılmaktansa, iyi düşünüp ölçülü biçimde girişmek daha olumlu sonuç verir.
Acele yürüyen yolda kalır: Aceleyle iş yapmaya çalışan, amacına ulaşamaz, hedefine varamaz.
Acele işe şeytan karışır : Bir an önce bitsin diye acele ile yapılan işlerin sonunda mutlaka bir aksilik çıkar .

Özdeyişler
Aceleci sinek, süte düşer. (Kaşgarlı Mahmut)
Acelecilik, el keser; gevezelik dil. (Cahit Zarifoğlu)
Acelecilik, her işte hatayı getirir. (Herodot)
Acele etmenin anlamı yoktur. Önemli olan zamanında yola çıkmaktır. (La Fontaine)


1 yorum:

Deneme