Fiil Kökleri Konu Anlatımı

Fiil Kökleri Nedir ?

İş , oluş , durum ve ya hareket bildiren kelimelere fiil adı verilmektedir . Fiilleri gösteren köklere de fiil kökü denir . Fiili kökleri " - mak / - mek " mastar eklerini aldığında anlamlı olurlar . Yani - mak / - mek mastar ekini kullanarak fiil köklerini anlayabiliriz .
Örnekler :

- seviyordum ( sev - i - yor - du - m şeklinde eklerine ayırırız . Daha sonra sondan başlayarak ekleri attığımızda geriye "sev-" kalır . " sev - " fiiline de -mak / -mek mastar eki getirildiğinde anlamlı olduğu için fiil köküdür .

- Koşucuların ( koş - u - cu - lar - ın şeklinde eklerine ayırırız . Sondan başlayarak ekleri sildiğimizde geriye "koş-" fiili kalır . -mak / - mek eki getirdiğimizde anlamı olduğu için de fiil kökü deriz .

- Sorduklarım ( sor - duk - lar - ım biçiminde eklerine ayırırız . Sondan başlayarak ekleri silince geriye "sor - " fiili kalır . -mak  / - mek eki getirince de anlamlı olduğu için fiil kökü olur .

- Kaçmıştım ( kaç - mış -tı - m şeklinde kelimeyi eklerine ayırırız . Sondan başlayarak ekler silindiğinde geriye " kaç -  fiili kalır . " kaç - " fiili -mak / -mek mastar ekini aldığında anlamlı olduğu için fiil kökü olur .

Fiil Köklerine Örnek Olabilecek Diğer Sözcükler : sus - , boz - , gül - , yan - , bil - , bul - ....

İsim kökleri ile fiil köklerini ayrmanın en kolay yolu - mak / - mek mastar ekini kullanmaktır . Çünkü - mek / -mak ekleri isim köklerine geldiğinde anlamlı olmaz ama fiil köklerine geldiğinde anlamlı olur .

Örnek :

- resimler kelimesinin kökü resimdir . resim kelimesine - mek / - mak eki getirdiğimizde anlamlı olmadığı için isim köküdür .

- bulmuşlar kelimesinin kökü " bul " dur . " Bul " köküne - mek / - mak getirdiğimizde anlamlı olduğu için fiil köküdür .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme