İsim Kökleri Konu Anlatımı


İsim Kökü Nedir ?

Varlıkların , kavramların tanınmasını sağlayan kelimelere isim denir . Varlıkların adlarını gösteren köklere de isim kökleri denilmektedir . İsim kökleri cümlelerde isim , sıfat , zarf , ünlem , bağlaç , zamir olarak kullanılabilmektedir . Türkçe kökenli isim kökleri en fazla üç heceden oluşmaktadır .


Not : İsim kökleri ayırt edebilmek için " - mak / - mek " mastar eklerini kullanabiliriz . İsim kökleri " - mak / - mek " mastar eklerini alamazlar .


Örnekler :

- ev - li - lik kelimesinin kökü "ev" dir . ev kelimesine - mek / - mak ekini getirdiğimizde anlamlı olmaz . bu yüzden isim köküdür .

- Kale - ci kelimesinin kökü "kale" dir . kale kelimesine - mak / -mek mastar eklerini getirdiğimizde anlamlı olmaz . Bu yüzden isim köküdür .

İsim Köklerinde Diğer Örnekler : su , göz , bardak , çöp , dağ , kol , ayak , para ....

Not : Yansıma sözcüklerin kökleri de isim köküdür .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme