6. Sınıf Türkçe Dersi Ses Bilgisi Konusu İle İlgili Test

1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " ünsüz yumuşamasına" uğramış bir sözcük kullanılmamıştır ?
A) Su bardağını masanın üzerinden almıştım .
B) Bu saçma isteğini duymazdan geliyorum .
C) Kalbimin ne kadar kırıldığının farkında bile değil .
D) Aşağı sokakta büyük bir eğlence düzenleniyor .  
  
2.  " Ünlü romancının bu yıl içerisinde iki kitabı çıkacakmış "
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır ?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü düşmesi

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime kullanılmıştır ?
A) Aynı konuları okumaktan artık bıktım .
B) Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü
C) Işık ışık , dalga dalga bayrağım
D) Senin destanını okudum senin destanını yazacağım .

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ulama" vardır .
A) Bu yıl ekinler erken olgunlaşacağa benziyor .
B) Karanlıktan korkanların yolu aydınlanamaz .
C) Sevgiye ihtiyacımız her zamankinden daha fazla .
D) Üzülmemek her daim dikkatli olmalıyı gerektirir  .
   
5.  Aşağıdaki tek heceli kelimelerden hangisine ünlü ile başlayan bir harf gelirse ünsüz yumuşaması meydana gelir ?
A) Yat
B) Kırk  
C) Sap
D) Kap   

6. "Büyük" kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse kelimede her hangi bir ses olayı meydana gelmez  ?
A) - ce
B) - ü
C) - de
D) - ler
  
7.  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük kullanılmıştır  ?
A) Ak akçe kara gün içindir .
B) Yalnız taş duvar olmaz .
C) Parayı veren düdüğü çalar .
D) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur .

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur ?
A) Sofrada ne var yok her şeyi yiyor .
B) Etrafındakilere her zaman akıllı ol diyor .
C) Yeni bir umut ve yeni bir heyecan başlıyor .   
D) Otobüs her gün bu güzergahtan gidiyor .   

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte farklı bir ses olayı vardır ?
A) Bu mahalleden ne de çabuk gittiniz .
B) Parlak ışıktan gözleri kamaşmaya başladı .
C) Yeni dizi yarın akşam başlıyor .
D) İnsanlara olan güvensizliğim sonunda bitti .

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük kullanılmıştır ?
A) Karşı tepede büyük bir kalabalık vardı .
B) Yıllar sonra memleketime yeniden kavuştum .
C) Geçen günler yüreğimde bir ateş gibi yanıyor .
D) Hayatımıza yeniden başlamamız gerekecek .   
Cevap Anahtarı
1
D
2
C
3
B
4
A
5
D
6
D
7
C
8
D
9
C
10
C

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme