Makale ve Eleştiri Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

Makale ve Eleştiri Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Makale ve eleştiri arasındaki farklara geçmeden önce eleştiri ve makalenin özelliklerinden kısaca bahsedelim :

Makale Nedir ?

-  Herhangi bir konu ile ilgili düşüncelerin nesnel yargılarla , kanıtlama mecburiyeti bulunarak , ayrıntıları ile anlatıldığı yazı türüne makale denilmektedir . Makaleler her tür konu ile ilgili yazılabilir . Sanat , spor , siyaset , edebiyat vb. hemen hemen her alanda makale yazılabilmektedir .

Eleştiri Nedir ?

Farklı türlerde sanat eserlerinin inceleme ve araştırma neticesinde olumlu ve olumsuz özelliklerini ortaya çıkarmaya eleştiri denilmektedir . Yani eleştiri bir eser ile ilgili yapılan değerlendirmedir . Bu eser bir kitap , bir heykel ya da bir müzik eseri gibi çok farklı alanlara ait olabilir .

Makale ve Eleştiri Türü Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar ?

- Makaleler eleştirilere göre daha nesneldir .  Eleştiri yazarı da eleştirdiği eseri nesnel ölçütlere göre değerlendirir ancak ister istemez kişisel beğeniler eleştiriyi etkileyebilir .

- Her iki türde de yazarın eserini yazmadan önce sağlam bir çalışma yapması gerekir . Makale yazarı yazacağı konu ile ilgili derin bir bilgiye sahip olmalı , eleştiri yazarı da eleştirisini yapacağı eser ile ilgili bilgilere sahip olmalıdır .

- Makalelerde yazar görüşünü benimsetmek gibi bir amaç güderken eleştiri yazarı ise okuyucuyu yönlendirmek yerine eserin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyar seçimi okuyucuya bırakır .

- Eleştiri türü yazılarda dil daha samimi ve sohbete yakındır0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme