Olay Yazıları ve Düşünce Yazıları Arasındaki Fark Nedir ?

Olay Yazıları ve Düşünce Yazıları Arasındaki Fark Nedir ?

Düşünce yazıları ve olay yazıları arasındaki farka geçmeden önce isterseniz düşünce yazısı ve olay yazısı nedir öncelikle buradan başlayalım :

Olay Yazısı Nedir ?

Bir olayın yere , zamana , kişilere bağlı olarak anlatıldığı yazılara olay yazıları denilmektedir . Hikaye , roman , masal gibi türler olay yazılarına örnek olarak verilebilir .

Düşünce Yazısı Nedir ?

Bir fikri ya da bir görüşü savunmak ve ya reddetmek amacıyla yazılan yazılara düşünce yazıları denir . Düşünce yazılarına örnek olarak deneme, makale , sohbet gibi türleri verebiliriz .

Olay Yazısı ve Düşünce Yazısı Arasındaki Farklar Nelerdir ?

- Düşünce yazılarında fikir ön planda tutulurken olay yazılarında olay plana çıkmaktadır .

- Olay yazılarında yer , zaman , şahıs kadrosu gibi unsurlar bulunurken düşünce yazılarında bu unsurlar bulunmamaktadır .

- Düşünce yazılarında herhangi bir olay akışı bulunmazken olay yazılarında akıp giden bir olay söz konusudur .

- Düşünce yazılarında ağırlıklı olarak " açıklayıcı ve tartışmacı anlatım " kullanılırken olay yazılarında " betimleyici ve öyküleyici anlatım " kullanılmaktadır .

- Olay yazıları içerisinde yer alan destan ve fabl gibi türler şiir biçiminde de yazılabilmesine rağmen düşünce yazıları yalnızca düz yazı şeklinde yazılabilir .

- Olay yazıları ve düşünce yazılarının yazılış amaçları bir birinden farklıdır . Olay yazılarında amaç hayatın bir kesitini ya da hayal ürünü bir olayı okuyucuya göstermektir , düşünce yazılarında ise amaç okuyucuya bir düşünceyi benimsetmektir .

- Düşünce yazılarında herhangi bir olağan üstü durumu rastlanmazken olay yazıları içerisinde yer alan masal ve fabl gibi türlerde olağan üstü durumlarla karşılaşılır .

7 yorum:

Deneme