Ünsüz Yumuşaması ve Ünsüz Benzeşmesi İle İlgili 15 Örnek

Bu yazımızda ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşaması ile ilgili örnekleri cümleler içerisinde vermeye çalışacağız . Örneklere geçmeden önce çok kısa bir biçimde ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesinin ne olduğunu hatırlatalım :

1. Ünsüz Sertleşmesi ( Benzeşmesi ) Nedir ?

"f,s,t,k,ç,ş,h,p" ünsüzleri ile biten bir kelime "c,d,g" ünsüzleri ile başlayan bir ek aldığında "c,d,g" ünsüzleri sırasıyla "ç,t,k" ünsüzlerine bu olaya ünsüz benzeşmesi denir .

Örnek : sabah - dan ( sabahtan ) , kaşık - cı ( kaşıkçı ) vb .

2. Ünsüz Yumuşaması Nedir ?

"p,ç,t,k " ünsüzleri ile biten bir kelimeye ünlü ile başlayan bir geldiğinde "p,ç,t,k" ünsüzleri sırasıyla "b,c,d,g" ünsüzlerine dönüşür . Bu olaya ünsüz yumuşaması adı verilir .

Örnek : Sıcak - ın ( sıcağın ) , kitap - a ( kitaba ) vb.

Ünsüz Benzeşmesi ve Ünsüz Yumuşaması İle İlgili 15 Örnek

Aşağıdaki cümlelerde kırmızı renkli sözcüklerde ünsüz benzeşmesi mavi renkli sözcüklerde ünsüz yumuşaması olayı gerçekleşmiştir ..

1. Yarın sınıfça pikniğe gidiyoruz .
2. Bizim kümesteki tavuğa bir haller oldu .
3. Çocukça ağlayınca sebebini sordum .
4. Arapça sözlüğümü bulamıyorum .
5. Yenilen güreşçi sokağa çıkamaz hale geldi .
6. Kitapta sahibinin adı yazmıyordu .
7. Dolaptan ilacımı getirin .
8. Kurttan korkan çocuk ağaca tırmandı .
9. Yamaçtan yamaca koşuyorduk .
10. Soğuktan sıcağa geçiş yaptık .
11. Bakraçtan yoğurdu kaşıkla aldım .
12. Marketten ekmeği almayı unuttuk .
13. Uçakta kuşların kanadı konuşulup durdu .
14. Poşetten kazağımı almadım .

15. Mutfaktan kaşığı getirir misin ? 

18 yorum:

Deneme