Fabl Türü ve Özellikleri Maddeler Halinde

Fabl Türünün Özellikleri Maddeler Halinde

* İnsanlar arasında yaşanan olayları, bitkiler, hayvanlar ve cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek bu amaçla  insanlara ahlak dersi vermeyi amaçlayan masal türleridir.
* İntak ve teşhis sanatları üzerine kurulmuş bir türdür.
* Basit ahlakı sorunlara değinildiği gibi ,  büyük ahlakı sorunlar üzerine de değinir.
* Fabllar hem nesir hem de manzum biçiminde yazılan masallardır.
*  Didaktik  (öğretici) amacı vardır.
* Günlük yaşamla ilgili öğütler ve dersler verilir.

*  Fablların sonunda verilmek istenen mesaj genelde ahlak ile ilgilidir. Verilen mesaj açık ve net olmalıdır. Fablı okuyan kimse ne okuduğunu iyi anlamalı ve kendisine bir ders çıkarmalıdır.
* Eğitimde kullanılan  önemli türlerden biri de fabllardır.
* 8 ile 12 yaş grubu arasında olan çocuklar  fabl anlatılmasını ve kendilerinin fablı okumasından büyük mutluluk duyarlar. Ayrıca çocukların gelişimine de olumlu yönde etki eder.
* Fablın amacı   verilmek istenen ana düşünceyi  sade bir şekilde , birkaç olay yardımı ile en kısa yoldan açıklamaktır.
* Çocukların ilgisini çeken önemli bir türdür.
* Soyut olan kavramları somut bir şekilde anlattığı için çocukların eğitiminde büyük bir öneme sahiptir.
* Fablı okuyanlar orada verilmek istenen mesajı anlamada güçlük çekmezler.
* Verilmek istenen mesaj fablın sonunda özdeyiş ya da atasözleri ile belirtilir.
* Özveri, yardımseverlik,  elindekiler ile yetinme gibi bir çok olumlu davranışların çocuklara kazandırılmasını sağlayan önemli bir masal türüdür.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme